Udemy - Unreal Engine 4: Kapsaml? Projeler ?zerinden Oyun Geli?tirme
Udemy - Unreal Engine 4: Kapsamli Projeler uzerinden Oyun Gelistirme

Bu e?itim seti Udemy ?zerindeki UE alan?nda t?m kaynaklardan daha kapsaml? bir i?erik sunmaktad?r ve tamamen T?rk?e'dir! Hi?bir ?ekilde daha ?nceden programlama/oyun geli?tirme tecr?beniz olmad??? varsay?larak anlat?lm?? olup; ??rencileri s?f?rdan ileri seviyeye ??karmay? hedefliyorum. Temel bilgiler ile ba?layarak sa?lam bir altyap? olu?turduktan sonra kendi ellerimizle ger?ek?i oyunlar olu?turarak prati?imizi g??lendirece?iz. 


Download

Description

Bu eğitim seti Udemy üzerindeki UE alanında tüm kaynaklardan daha kapsamlı bir içerik sunmaktadır ve tamamen Türkçe'dir! Hiçbir şekilde daha önceden programlama/oyun geliştirme tecrübeniz olmadığı varsayılarak anlatılmış olup; öğrencileri sıfırdan ileri seviyeye çıkarmayı hedefliyorum. Temel bilgiler ile başlayarak sağlam bir altyapı oluşturduktan sonra kendi ellerimizle gerçekçi oyunlar oluşturarak pratiğimizi güçlendireceğiz. 

Müfredatın en sonunda geliştireceğimiz 30 saate yakın süren tamamen gerçekçi ve ince detaylarına kadar değinilmiş iki muhteşem oyun (1st Person Shooter & 3rd Person Shooter) dışında her bölümün sonunda o bölümde öğrendiğimiz bilgileri taze taze uygulayabileceğimiz özenle hazırlanmış projeler gerçekleştireceğiz:

 • Parkur oluşturma: "Counter Strike Deathrun" 
 • Ragdoll ve 3D sesler: "Flatout" 
 • Deathmatch
 • Ateş etmek ve patlayan mermiler
 • Hız göstergesi
 • Obje modelleme ve hareketlendirme
 • Karakter tasarlama
 • Harita tasarımı
 • Hava durumu kontrolü
 • Giriş (login) ve kayıt (register) paneli
 • Admin sistemi

 

 

Bu kurs kimler için uygun:

 • Oyun geliştirme konusunda hevesli olarak ilk adımı atmak isteyen herkes
 • Unreal Engine ile oyun geliştirme dünyasına girmek isteyen programcılar
 • Daha önceden Unreal Engine ile tanışmış ancak bir türlü başlama imkanı bulamayanlar

Course content

 • Başlangıç
  • Unreal Engine Nedir?
  • Projeler Nasıl Olacak?
  • FPS, TPS ve RPG Nedir?
 • Gerekli Programların Kurulumları
  • Epic Games üyeliği oluşturma ve Epic Games platformuna giriş
  • Unreal Engine kurulumu ve proje oluşturma
  • Photoshop CC kurulumu
  • Autodesk Maya kurulumu
  • Sony Vegas Pro kurulumu
  • Fuse CC kurulumu
 • UE - Giriş ve Arayüz
  • UE Giriş ve Arayüz İnceleme
  • Araç çubuğu (Toolbar)
  • Dünya Modları (Modes)
  • Faliyet alanı, Sahne (Viewport)
  • Elementler, Dünya objeleri (World outliner)
  • Ayrıntılar ekranı
  • İçerik Tarayıcısı (Content Browser)
  • Blueprint
  • Blueprint Sınıfları
  • Import ve Migrate
  • Bölüm Sonu Projesi: Parkur (Nam-ı Diğer: Counter-Strike | DeathRun)
 • Değişkenler
  • Boolean (Doğru, yanlış)
  • Byte
  • Integer (Tam sayı)
  • Float (Ondalık sayı)
  • Name (İsim)
  • String (Metin)
  • Text (Metin)
  • Vector (Vektör)
  • Rotator (Rotasyon, Döndürücü)
  • Transform (Dönüştürücü, Konum, Rotasyon, Boyut)
  • Structure (Yapılar)
  • Class (Sınıflar, Nesneler)
  • Enumerate (Listeler)
  • Bölüm Sonu Projesi: Sınıflar ve Obje Hareketlendirme
 • Operatörler
  • Büyük(>), Küçük(=), Küçük Eşit(
  • Eşit(Equal) ve Eşit Değil(Not Equal)
  • Ve(And), Veya(Or)
  • Toplama(+), Çıkarma(-), Çarpma(*), Bölme(/)
  • Increment(Arttır), Decrement(Azalt)
  • Bölüm Sonu Projesi: Sıcak Soğuk Oyunu
 • Blueprint Programlama Temelleri
  • Blueprint programlamaya giriş
  • Debug mesajı oluşturma, yapıcı, yıkıcı, begin play ve tick örnekleri
  • Fonksiyonlar
  • Eventler
  • Matematik ve programlama
  • Timeline, Delay ve Örnekleri (Zaman çizelgesi ve Zamanlayıcı)
  • If-Else koşulları (Branch)
  • While, For Loop (Döngüler)
  • String fonksiyonları (Metin düzenleme fonksiyonları)
  • Casting
  • Bölüm Sonu Projesi: Admin Komut Sistemi
 • Blueprint Sınıfları - Oyun Programlamaya Giriş
  • Actor(Aktör)
  • Pawn(Oyuncu)
  • Character
  • Player Controller (Oyuncu kontrolleri)
  • Game Mode (Oyun modu)
  • Actor ve Scene Component (Aktör ve Sahne bileşenleri)
  • Input Axis ve Action
  • Bölüm Sonu Projesi: Patlayan Mermiler ve Fizik İçeren Objeler
 • Materyal Programlama
  • Materyal nedir?
  • Base Color (Ana renk)
  • Metalic (Metal)
  • Specular (Yansıtma)
  • Roughness (Pürüz)
  • Opacity (Saydamlık)
  • Opacity Mask (Saydam Maskeleme)
  • Normal
  • Materyal Domain (Materyal alanı)
  • Blend mode (Karıştırma modu)
  • 2-sided Materyal
  • Parallax nedir?
  • Bump Mapping nedir?
  • Bölüm Sonu Projesi: Materyallerden Işık Yapmak
 • Partikül Sistemi - Emitter
  • Particle nedir?
  • Hazır Particle kullanımı
  • Bölüm Sonu Projesi: Hava Durumu Kontrolü
 • Kullanıcı Arayüzü (UI): Widget
  • UI nedir? Widget nedir?
  • Konumlandırma ve Boyutlandırma
  • Border (Çerçeve, Sınır, Kaplama)
  • Button (Buton, Tuş)
  • Check Box (Onay kutusu)
  • Image (Resim)
  • Named Slot (İsimlendirilmiş yuva)
  • Progress Bar (İlerleme çubuğu)
  • Slider (Kaydırıcı)
  • Text (Metin)
  • Text Box (Metin kutusu)
  • Combo Box (Seçim kutusu)
  • Animasyonlar ve UI Animatörü
  • Bölüm Sonu Projesi: Log-in (Giriş) ve Register (Kayıt) Paneli
 • Kullanıcı Arayüzü (UI): Blueprint DrawHUD Sınıfı
  • DrawHUD ve Widget arasındaki farklar?
  • DrawLine(Hat çiz)
  • DrawMaterial, Simple, Triangle (Materyal Çiz)
  • DrawRect (Dikdörtgen Çiz)
  • DrawText (Metin Çiz)
  • DrawTexture, Simple
  • Animatör programlama
  • Bölüm Sonu Projesi: Speedometer (Hız Göstergesi)
 • Sound Cue - Skeleton - PhAT - Model ve Animasyon Blueprint
  • Static mesh nedir?
  • Skeletal mesh nedir? PhAT nedir?
  • Sound Cue nedir?
  • Animasyon nedir? Unreal Engine de animasyon. Animasyon Blueprint nedir?
  • Blendspace nedir?
  • Bölüm Sonu Projesi: Ragdoll ve 3D Sesler (Nam-ı Diğer: Flatout)
 • Mode Elemanları
  • Level Design nedir?
  • Basit elemanlar
  • Lights (Işıklar)
  • Visual Effects (Efektler)
  • Geometry (Geometrik)
  • Volumes (Seviyeler)
  • Bölüm Sonu Projesi: Ev Tasarlama
 • Landscape - Harita Tasarlama
  • Landscape nedir?
  • Height Mapping nedir?
  • Landscape design tool part 1 (Harita düzenleme araçları)
  • Landscape design tool part 2 (Harita düzenleme araçları)
  • Landscape design tool part 3 (Harita düzenleme araçları)
  • Landscape design brush (Harita düzenleme fırçaları)
  • Landscape desgin Falloff (Harita biçimlendiriciler)
  • Landscape Material (Harita Materyali)
  • Landscape Color Mapping (Renk haritası)
  • Landscape Paint (Harita Boyama)
  • Landscape Road (Harita yolları)
  • Landsacpe foliage path (Harita ağaçlandırma)
  • Bölüm Sonu Projesi: Dağ Haritası Tasarlama
 • Sıfırdan Oyun Geliştirme #1: Third Person Shooter
  • Proje tanımı
  • Arayüz grafikleri ve Arayüz tasarımı
  • Karakter Tasarımı, Import edilmesi, Physics ayarları.
  • Pawn sınıfının oluşturulması ve Karakterin programlanması
  • Animasyonların, Kontrol ve kameranın programlanması
  • Haritanın Tasarımı, Dışardan model yükleme ve yol yapmak
  • Post Process ve Yüzme Ayarları
  • Araba Modelleme & Programlama
  • AI Navigation programlama (Bilgisayar kontrollü oyuncular, Bot)
  • Silah oluşturma, Envanter Sistemi sistemi
  • Silahlara Ateş Ettirme ve AI Health Sistemi
  • Health ve Stamina Sistemi ve AI Silah Verme, Ateş Ettirme
  • Harita Spawn Noktaları ve Loot Eşyaları Oluşturma
 • Sıfırdan Oyun Geliştirme #2: First Person Shooter
  • Proje tanımı
  • Arayüz grafikleri ve Arayüz tasarımı
  • Pawn sınıfının oluşturulması, Karakterin programlanması
  • Animasyonların, Kontrol ve kameranın programlanması
  • Haritanın Tasarımı 1
  • Haritanın Tasarımı 2
  • Lighting ve Post Process
  • Silah Oluşturma, Ateş Etme ve Patlayıcı Oluşturma
  • Silah satın alma paneli yapımı
  • AI Navigation programlama Part 1 (Bilgisayar kontrollü oyuncular, Bot)
  • AI Navigation programlama Part 2 (Bilgisayar kontrollü oyuncular, Bot)
  • Round sisteminin programlanması - 1
  • Round sisteminin programlanması - 2
  • Deathmatch Sisteminin Programlanması
  • Scoreboard tasarımı ve programlanması
 • Unreal Engine 4: Multiplayer
  • Unreal Engine Multiplayer ve Sunucu Sistemlerine Giriş
  • Unreal Engine Kaynak Kodlarını İndirme ve Visual Studio Kurulumu
  • Unreal Engine Projesini Derleme ve Oyun Projesi Oluşturma
 • Final
  • Kurs Bitimi

Unreal.Engine.4.Kapsamli.Projeler.Uzerinden.Oyun.Gelistirme.part1.rar

Unreal.Engine.4.Kapsamli.Projeler.Uzerinden.Oyun.Gelistirme.part2.rar

Unreal.Engine.4.Kapsamli.Projeler.Uzerinden.Oyun.Gelistirme.part3.rar

Unreal.Engine.4.Kapsamli.Projeler.Uzerinden.Oyun.Gelistirme.part4.rar

Unreal.Engine.4.Kapsamli.Projeler.Uzerinden.Oyun.Gelistirme.part5.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss