Udemy - Visual Studio ile C# Programlama
Udemy - Visual Studio ile C# Programlama


Download

Description

.NET platformu, yazılım geliştirme konusunda etkin bir kullanım oranına sahiptir. C#.NET, .NET platformu için özel olarak geliştirilmiş bir programlama dilidir. Yazılım dünyasında, çok tutularak diğer programlama dilleri arasında önemli bir yer almıştır.

Bu kurs içeriğinde, .Net'in resmi dili olarak kabul edilen (.Net, C# dili kullanılarak gerçeklenmiştir.) C# dili detaylarıyla öğretilir. C# çeşitli görsel programlama araçlarıyla ve hızlı yazılım geliştirebileceğiniz şekilde donatılmıştır. C#'a ait detaylı özellikler ve zengin örnekler, bölüm bölüm ele alınarak Visual Studio IDE(Yazılım Geliştirme Editörü) kullanılarak öğretilir.

Bu kurs C#.Net'i hızlıca, basitleştirilmiş ve pratik bir şekilde öğrenebilmenizi sağlayacak şekilde temel seviyeden ileri seviyeye doğru giden kısımlardan oluşturulmuştur. Kısımlar konuları kolayca anlayabileceğiniz şekilde sıralanmıştır. Sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim.

C#.Net eğitimi sayesinde, geleceğin teknolojisi olan yeni yazılım ve programlama alanında uzmanlaşabileceksiniz.

Yazılım önümüzdeki yıllarda, sosyal hayatımızda etkisini bu gün olduğundan daha da fazla artıracaktır. Orta düzey bilgisayar ve ingilizce bilgisine sahip, kendi projelerini veya çalıştığı kuruma ait projelerini gerçekleştirmek isteyen herkes bu eğitimi almalıdır.

Materyal bilgisi;

 • Visual Studio Community(ücretsiz) veya ücretli sürümleri kullanılabilir.
 • Microsoft Office Access
 • Microsoft SQL Server Express with Tools(ücretsiz) ya da daha üstü ücretli versiyonları kullanabilirsiniz.
Faydalı olması dileğimle..

K. Murat Başeren

Bu kurs kimler için uygun:
 • Bu kurs visual studio ile C#.Net yazılım dilini öğrenmek isteyen herkes içindir.

Course content

 • C# ve .NET'e Giriş
  • Giriş
  • CLR : Common Language Runtime Nedir?
  • IL : Intermediate Language Nedir?
  • JIT : Just In Time Nedir?
  • Visual Studio 2017 Community Kurulum ve Detayları
  • Visual Studio 2017 Extensions & Updates
 • Temel konular
  • Temel Bilgiler : Visual Studio Tanıma
  • Temel Bilgiler : Console Application Nedir?
  • Temel Bilgiler : Nasıl Kod Yazacağım?
  • Temel Bilgiler : Değişkenler
  • Koşul İfadeleri : If-Else
  • Operatörler : && , | | , == , ++ , ?: , += , -=
  • Koşul İfadeleri : Switch
  • Tür Dönüşümü : Bilinçli - Bilinçsiz
  • Tür Dönüşümü : Boxing ve Unboxing
  • Tür Dönüşümü : Convert Sınıfı ile Tür Dönüşümü
  • Döngüler : For
  • Döngüler : Foreach
  • Döngüler : While - Do While
  • Break - Continue - GoTo İfadeleri
  • Metot : Nedir? Oluşturma Yöntemi
  • Metot : Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar
  • Metot : Opsiyonel ve İsimlendirilmiş Parametreler
  • Metot : Parametreler ve Struct Parametresi
  • Örnek Uygulama - 4 İşlem
 • Nesne Yönelimli Programlama - Object Oriented Programming(OOP)
  • Class - Sınıf Nedir? Üyeleri
  • Properties ve Automatic Property
  • Üye Erişim Belirleyicileri
  • This Anahtar Sözcüğü
  • #region ve #endregion
  • Nesne Oluşturucu
  • Varsayılan Nesne Oluşturucu
  • Nesne Oluşturucu Kopyaları
  • Static Üyeler
  • Enumeration - Numaralandırıcılar Nedir?
  • Encapsulation - Kapsülleme
  • Inheritance - Miras Alma
  • Overloading - Aşırı Yükleme
  • Virtual - Sanal Metotlar
  • Abstract - Soyut Sınıflar
  • Sealed - Kapalı Sınıflar
  • Interfaces - Arayüzler
  • Polymorphism - Çok Biçimlilik
  • Partial - Kısmi Sınıflar
 • WinForm Tabanlı Uygulamalar
  • Windows Form Application Projesi Oluşturmak
  • Temel ve Sık Kullanılan Kontroller
  • Menüler
  • Timer Kontrolü
  • Başka Formlar ile Çalışmak
  • Dialog Pencereleri
  • DataTable ve DataGrid Kontrolü
  • Örnek Uygulama
 • Collections - Kolleksiyonlar
  • Diziler : Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu
  • Diziler : Array Sınıfı ve CreateInstance Metodu ile Tanımlama
  • Diziler : Array Sınıfı ve Kopyalama - Sıralama - Arama
  • Kolleksiyonlar : ArrayList
  • Kolleksiyonlar : HashTable
  • Kolleksiyonlar : SortedList
 • Temel I/O ve String İşlemleri
  • Dosya ve Klasör Oluşturma
  • Dosya işlemleri
  • Klasör İşlemleri
 • İstisnai Durum Yakalama Mekanizması
  • Throw Anahtar Sözcüğü
  • Catch ve Birden Fazla Catch Kullanımı
 • Events - Olaylar
  • Temsilciler
  • Olaylar ve Nesneler Arası Mesajlaşma
  • Add ve Remove Erişimcileri
 • Generics - Şablon Tipler
  • List Kolleksiyonu
  • Dictionary Kolleksiyonu
  • KeyValuePair Kullanımı
 • ADO.NET ile Veritabanı İşlemleri
  • Access DB Oluşturma
  • Access DB : Bağlanma ve Sorgu Çalıştırma
  • Access DB : Select, Insert, Update, Delete
  • SQL Server Exp. DB Oluşturma
  • SQL Server Exp. DB Bağlanma ve Sorgu Çalıştırma
  • SQL Server Exp. DB : Select, Insert, Update, Delete
 • XML İşlemleri
  • XML Nedir? XML Belge Nedir?
  • System.Xml ile XML Okuma ve Yazma
  • DataTable ile XML Okuma ve Yazma
  • XML Serialization
 • Uygulama Örnekleri
  • Yapılacaklar Listesi(TodoList) Örnek Visual Studio Winforms Uygulaması
  • Galeri Uygulaması - 1
  • Galeri Uygulaması - 2
  • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Server'a Bağlanma
  • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Veritabanlarını Listeleme
  • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Veritabanı Tablolarını Listeleme
  • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Seçilen Tablonun Kolonlarını Listeleme
  • Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Kendi Sorgularımızı Çalıştırma
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Amaç ve Veritabanı Tasarımı
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Kullanıcı Giriş Ekranı Tasarımı
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Data Access Layer Katmanı
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Business Layer Katmanı
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Masraf Formu Tasarımı
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Masraf CRUD İşlemleri
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Yönetici İşlemleri
  • Masraf Otomasyonu Uygulaması : Muhasebe İşlemleri
  • Efsanevi Şekilde Uygulama Geliştirme
 • BONUS : GÖZ ATMANIZ TAVSİYE EDİLİR
  • Promosyonlar ve Ücretsiz Eğitim Setleri Hakkında

Visual.Studio.ile.C.Programlama.part1.rar

Visual.Studio.ile.C.Programlama.part2.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss