Udemy - Uygulamal? Modern Web Geli?tirme E?itimi
Udemy - Uygulamali Modern Web Gelistirme Egitimi

Bu e?itimde s?f?rdan ba?layarak uygulamal? olarak, ?zenle ve sizi hedefinize en k?sa s?rede haz?rlayacak ?ekilde konular? olu?turulmu? bir web geli?tiricisi olabilirsiniz.


Download

Description

Bu eğitimde sıfırdan başlayarak uygulamalı olarak, özenle ve sizihedefinize en kısa sürede hazırlayacak şekilde konuları oluşturulmuş bir web geliştiricisiolabilirsiniz.

 

Eğitimde,güncel yazılımgeliştirme araçları kullanılarak hazırlanmıştır. Microsoft'un cross-platform(windows, linux, mac)geliştirme aracı olan Visual Studio Code ve VisualStudio kullanılmıştır.

Visual Studio Codeile temel web programlama bilgisi olmayan ve web geliştiricisi olmak isteyen ya da eksiklerini kapatarak kendini daha ileri seviyeye taşımak isteyenlere yönelik olarak eğitim hazırlanmıştır.

Visual Studio Code ile en hızlı şekilde her bilgisayar da yazılım geliştirmenin keyfini çıkararak, Visual Studio Code 'u kullanmayı veweb projesigeliştirmeyi öğrenebilirsiniz.

Visual Studio Code ileFront-End tarafındagereken geliştirmeleri tamamladıktan sonra Back-End tarafında Visual Studio ve MS SQL ServerveC# yazılım dilini öğrenerek, web geliştiricisi olma yolunda daha üst bir seviyeye ulaşabilirsiniz.

 

Eğitim de bilgi seviyenize göre herhangi bir aşamasından devam edebilirsiniz.

 • Front-End gelişitiricisi olarak adlandırılan, web projelerinin arayüz dediğimiz sayfa tasarımları konusunda kendinizi geliştirmek için HTML-HTML5, CSS-CSS3, JS-JQuery, Bootstrap 4 kısımlarına,

 • Back -End geliştiricisi olarak adlandırılan; web projelerinin sunucu tarafında çalışan veritabanı işlemleri ve iş süreçlerini işleten C#, T-SQL ve ASP NET MVC kısımlarına,

 • Full-Stack olarak adlandırılan,hem Front-End hem Back-End geliştiricisi olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız eğitimdeki tüm bölümlereağırlık vererek doğrudan ilgili konudan eğitimi işletebilirsiniz.

Sırası ile izlemenizi öneririm.

Eğitim üç farklı IDE(Geliştirme aracını) içermektedir. Front-End tarafında Visual Studio Code ile tüm konular işlenmiş, Back-End tarafında Visual Studio ve veritabanı yönetimi tarafında Microsoft SQL Server Management Studio'nun güncel versiyonları kullanılmıştır.

Eğitim boyunca amaç ve uygulama olarak, çeşitli tasarım örnekleri ile beraber bir E-Ticaret site tasarımı mobil cihaz uyumlu(responsive) olarak Bootstrap 4 ile tasarlanmış ve Back-End kısmında bu tasarım kullanılarak ve veritabanı yapısı SQL üzerinde oluşturularak, gerekli C# kodlaması yapılarak uygulama örneği oluşturulmuştur.

Projenizin ve veri tabanınızın yayınlanması noktasına kadar anlatılarak, kendi kurumsal sitenizi, blog sitenizi, e-ticaret sitenizi ya da farklı bir alanda faaliyet gösteren projenizi geliştirerek hayata geçirebilirsiniz..

 

Eğitim de,

Aklınıza takılan konularda soru sormak isterseniz öncelikle Soru-Cevap bölümünden araştırarak "daha önce sorulmuş mu" diye bakmanızı öneririm. Aradığınız cevap yoksa sorularınızı "ne yapmak istediğinizi", "nasıl yapmaya çalıştığınızı", aldığınız hatayı ya da kodları görsel ile veya yazarak faydalı olabilmem için detaylı olarakanlatınız.

 

Herkese faydalı olması dileklerimizle..

Kadir Murat Başeren &Fatih Gürdal

 

Bu kurs kimler için uygun:

 • Kod yazmayı öğrenmek isteyen herkes
 • Kod yazma mantığı ve algoritma mantığını öğrenmek isteyen herkes
 • Web programlama bilgisi hiç olmayan ya da eksiklerini gidermek isteyen herkes
 • .NET Framework ile C# kodlama bilgisi hiç olmayan ya da eksiklerini gidermek isteyen herkes
 • Veritabanı ve veritabanı kodlama bilgisi hiç olmayan ya da eksiklerini gidermek isteyen herkes

Course content

 • Başlarken
  • Teknolojiler ve Anlamları
  • Yol Haritası
  • Örnekler ve Proje Kaynak Kodları
 • Visual Studio Code Kurulum
  • Visual Studio Code İndirme ve Kurulum
  • Visual Studio Code Eklentiler(Extensions)
  • Visual Studio Code Ayarlar(Options)
 • HTML
  • Bir Web Sayfasını Oluşturan Teknolojiler
  • HTML ve HTML 5 Nedir?
  • HTML Element ve Attribute Kavramı
  • HTML Sayfa Yapısı
  • HTML Heading Elementleri
  • HTML Paragraph Elementi
  • HTML Formatting Elementleri - 1
  • HTML Line Break ve Horizontal Rule Elementleri
  • HTML Sub ve Sup Elementleri
  • HTML Code Tablosu
  • HTML List Elementleri
  • HTML Formatting Elementleri - 2
  • HTML Div ve Span Elementleri
  • HTML Table Elementi
  • HTML IFrame Elementi
  • HTML Link Elementi
  • HTML Input Elementleri - 1
  • HTML Input Elementler - 2
 • HTML 5
  • HTML 5 Hakkında
  • HTML 5 Video Elementi
  • HTML 5 Audio Elementi
  • HTML 5 Embed Elementi
  • HTML 5 Yapısal Anlamsal Elementler - 1
  • HTML 5 Yapısal Anlamsal Elementler - 2
  • HTML 5 Yapısal Anlamsal Elementler - 3
  • HTML 5 Yapısal Anlamsal Elementler - 4
  • HTML 5 Yapısal Olmayan Anlamsal Elementler - 1
  • HTML 5 Yapısal Olmayan Anlamsal Elementler - 2
  • HTML 5 Yapısal Olmayan Anlamsal Elementler - 3
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Tipleri - 1
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Tipleri - 2
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Tipleri - 3
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Tipleri - 4
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Tipleri - 5
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Tipleri - 6
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Özellikleri - 1
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Özellikleri - 2
  • HTML 5 Yeni Veri Giriş Özellikleri - 3
 • Visual Studio Code Extensions & Emmet
  • Önemli Eklenti ve Klavye Kısayol Ayarları
  • Emmet(Zen Coding) Kullanımı
 • CSS - Cascading Style Sheets
  • CSS Giriş - 1
  • CSS Giriş - 2
  • CSS Nasıl Uygulanır?
  • CSS Seçiciler (Selectors)
  • CSS Gruplama ve Özellik Kalıtımı
  • CSS Renkler (Colors)
  • CSS Arkaplanlar (Backgrounds)
  • CSS Kenarlıklar (Borders)
  • CSS Boşluklar (Margins & Paddings)
  • CSS Boyutlama (Sizing)
  • CSS Metin Boşlukları (Text Spacing)
  • CSS Bağlantı Biçimlendirme (Link Styling)
  • CSS Listeler (Lists)
  • CSS Tablolar (Tables)
  • CSS Görüntüleme (Display)
  • CSS Konumlandırma (Positions)
  • CSS Taşmalar (Overflows)
  • CSS Yaslama (Floating)
  • CSS Hizalama (Alignment)
  • CSS Kombinasyonlar (Combinators)
  • CSS Aksiyon Sınıfları (Pseudo Class)
  • CSS Takipçi Elementler (Pseudo Elements)
  • CSS Özellik Seçicileri (Attribute Selectors)
 • CSS 3 - Cascading Style Sheets 3
  • CSS3 Giriş
  • CSS3 Kenarlık Resimleri (Border Images)
  • CSS3 Kenarlık Yuvarlama (Border Radius)
  • CSS3 Arkaplanlar (Backgrounds)
  • CSS3 Renk Geçişleri (Gradients)
  • CSS3 Gölgeler (Shadows)
  • CSS3 Metinler (Texts)
  • CSS3 Yazı Tipleri (Web Fonts)
  • CSS3 Geçişler (Transitions)
  • CSS3 2D Biçim Değişimi (2D Transforms)
  • CSS3 3D Biçim Değişimi (3D Transforms)
  • CSS3 Animasyonlar (Animations)
  • CSS3 Dönen Kartlar Örneği (Flip Cards)
  • CSS3 Kolonlar (Multi-Columns)
  • CSS3 Esnek Kutular (Flexbox)
  • CSS3 Ortam Sorguları (Media Queries)
  • Adobe Kuler ile Renk Paletleri
 • javascript
  • JS (javascript) Giriş
  • JS Dil Yapısı
  • JS Yazım Standartı
  • JS Koşullar
  • JS Koşullar ve Döngüler
  • JS Return İfadesi
  • JS Diziler - 1
  • JS Diziler - 2
  • JS Break & Continue İfadeleri
  • JS Metin(string) Metotları
  • JS Matematik(math) Metotları
  • JS Tarih(date) Metotları
  • JS Developer Tools Kullanımı
  • JS Try-Catch Bloğu ile Hata Yönetimi
  • JS Typeof, Null & Undefined
  • JS Nesne(Object) & JSON
  • JS DOM İşlemleri - 1
  • JS DOM İşlemleri - 2
  • JS DOM İşlemleri - 3
  • JS DOM İşlemleri - 4
  • JS DOM İşlemleri - 5
  • JS DOM İşlemleri - 6
  • JS SetInterval & SetTimeout Kullanımı
  • JS Ajax İşlemleri - 1
  • JS Ajax İşlemleri - 2
  • JS Ajax İşlemleri - 3
 • JQuery
  • JQuery Giriş
  • JQuery Kütüphanesini İndirme
  • JQuery CDN Kullanımı
  • JQuery NodeJS Kurulumu ve NPM Kullanımı
  • JQuery Selectors (Seçiciler)
  • JQuery Events (Olaylar)
  • JQuery Sayfa Yüklendi (OnReady) Olayı
  • JQuery Effects (Efektler) - 1
  • JQuery Effects (Efektler) - 2
  • JQuery Get & Set (Okuma ve Yazma) İşlemleri - 1
  • JQuery Get & Set (Okuma ve Yazma) İşlemleri - 2
  • JQuery Add & Remove (Element Ekleme ve Silme) İşlemleri
  • JQuery Class & CSS İşlemleri
  • JQuery Traversing (Element Yakınındaki Elementler ile Çalışma)
  • JQuery Ajax İşlemleri - 1 (Load Metodu)
  • JQuery Ajax İşlemleri - 2 (Get & Post Metodu)
  • JQuery Ajax İşlemleri - 3 (Ajax Metodu)
 • Bootstrap 4
  • Bootstrap 4 Giriş - 1
  • Bootstrap 4 Giriş - 2
  • Bootstrap 4 Layout & Grid - 1
  • Bootstrap 4 Layout & Grid - 2
  • Bootstrap 4 Layout & Grid - 3
  • Bootstrap 4 Components - 1
  • Bootstrap 4 Components - 2
  • Bootstrap 4 Components Demo - 1
  • Bootstrap 4 Components Demo - 2
  • Bootstrap 4 Tables
  • Bootstrap 4 Typography
  • Bootstrap 4 Popover - 1
  • Bootstrap 4 Popover - 2
  • Bootstrap 4 ScrollSpy
  • Bootstrap 4 Tooltip
  • Bootstrap 4 Modal
  • Bootstrap 4 Örnek Tasarımlar Hazırlık
  • Bootstrap 4 Örnek - Todo App - 1
  • Bootstrap 4 Tasarım - Todo App - 2
  • Bootstrap 4 Tasarım - Todo App - 3
  • Bootstrap 4 Tasarım - Todo App - 4
  • Bootstrap 4 Tasarım - Product List App - 1
  • Bootstrap 4 Tasarım - Product List App - 2
  • Bootstrap 4 Tasarım - Login Page App - 1
  • Bootstrap 4 Tasarım - Login Page App - 2
  • Bootstrap 4 Tasarım - Login Page App - 3
  • Bootstrap 4 Tasarım - Login Page App - 4
  • Bootstrap 3 Hakkında
 • Bootstrap 4 ile E-Ticaret Sitesi Tasarımı
  • Giriş ve Tasarımı İnceleme
  • Node Package Manager(NPM) ile Gerekli Paketleri Yükleme
  • Navbar(Menü) Tasarımı
  • Login(Giriş) Sayfası Tasarımı
  • Footer(Sayfa Alt Bar) Tasarımı
  • Register(Kayıt) Sayfası Tasarımı
  • Forgot Password(Şifremi Unuttum) Sayfası Tasarımı
  • MyProfile(Profilim) Sayfası Tasarımı
  • Addresses(Adreslerim) Sayfası Tasarımı
  • Orders(Siparişlerim) Sayfası Tasarımı
  • Cart(Sepetim) Sayfası Tasarımı
  • Product(Ürün) Sayfasu Tasarımı
  • Messages(Mesajlar) Sayfası Tasarımı
  • Message(Mesaj) Sayfası Tasarımı
  • Payment(Ödeme) Sayfası Tasarımı - 1
  • Payment(Ödeme) Sayfası Tasarımı - 2
  • HomePage(Ana Sayfa) Tasarımı - 1
  • HomePage(Ana Sayfa) Tasarımı - 2
  • Ayrıca Bootstrap 3 ile Kullanımı Hakkında
 • Visual Studio Kurulum
  • Visual Studio Kurulum
  • Visual Studio Dil Ayarları
  • Visual Studio Kullanımı
 • C# Basics
  • C# Giriş
  • Nasıl Proje Oluşturulur
  • Değişken Nedir?
  • Değişken Tanımlama
  • Değişken Tipleri
  • Dönüşümler Convert Sınıfı
  • Dönüşümler CAST İşlemi Kullanımı
  • Enum Nedir? Nasıl Tanımlanır?
  • Koşul yapılarından IF kullanımı
  • Koşul yapılarından CASE kullanımı
  • Aritmetik Operatörler
  • İlişkisel Operatörler
  • Mantıksal Operatörlar
  • Döngüler - For Kullanımı
  • Döngülerden - While Kullanımı
  • Dizi Nedir? Nasıl kullanılır?
  • List Nedir? Nasıl Kullanılır?
  • Döngülerden - Foreach Kullanımı
  • Temel String İşlemleri - 1
  • Temel String İşlemleri - 2
  • Temel String İşlemleri - 3
  • Dictinory Nedir ? Nasıl Kullanılır?
  • Metod Kullanımı
  • Debug Nedir? Visual Studio'da Debug Yöntemleri
  • Nesneler İle Çalışmak - Nesne ve Sınıf Nedir?
  • Nesneler İle Çalışmak - Sınıf Tanımlama
  • Nesneler İle Çalışmak - Sınıfda Metod ve Yapıcı Metod Kullanımı
  • Nesneler İle Çalışmak - Nesne Kullanımı
  • Nesneler İle Çalışmak - Nesne Kullanımı 2
  • Try Catch - Hata Yönetimi
  • Try – Catch - Finally - Hata Yönetimi 2
 • Microsoft SQL Server (RDBMS)
  • MS SQL Server Giriş
  • MS SQL Server Kurulumu
  • MS SQL Hizmet Durumu
  • MS SQL Sunucuya Bağlanma
  • MS SQL Veritabanı İşlemleri
  • MS SQL Backup/Restore
  • MS SQL Data Defination Lang (DDL)
  • MS SQL Tablolar ve Veri Tipleri
  • MS SQL Data Manupulation Lang(DML)
  • MS SQL Tabloya Veri Ekleme (INSERT)
  • MS SQL Tablo Verilerini Listeleme (SELECT)
  • MS SQL Where İfadesi
  • MS SQL Order By İfadesi
  • MS SQL Alias, Distinct, Top İfadeleri
  • MS SQL Built-In Functions
  • MS SQL Tablo Verisini Güncelleme (UPDATE)
  • MS SQL Tablodan Veri Silme (DELETE)
  • MS SQL Diyagrams
  • MS SQL Tablo İlişkileri Kavramı
  • MS SQL Tablo İlişkileri : One-to-Many İlişki
  • MS SQL Tablo İlişkileri : One-to-One ve Many-to-Many İlişki
  • MS SQL İlişkili Tablolar ile Çalışmak (JOINS)
  • MS SQL Gruplama Sorguları (GROUP BY)
  • MS SQL Views
  • MS SQL Stored Procedures
  • MS SQL User-Defined Functions
  • MS SQL Generate Scripts
 • E-Ticaret Sitesi Veritabanı Tasarımı
  • E-Ticaret Sitesi DB Tasarımına Giriş
  • E-Ticaret Sitesi DB Oluşturma
  • E-Ticaret Sitesi Members(Üyeler) Tablosu
  • E-Ticaret Sitesi Addresses(Adresler) Tablousu
  • E-Ticaret Sitesi Categories(Kategoriler)
  • E-Ticaret Sitesi Products(Ürünler)
  • E-Ticaret Sitesi Orders(Siparişler)
  • E-Ticaret Sitesi Order Details(Sipariş Detayları)
  • E-Ticaret Sitesi Comments(Yorumlar)
  • E-Ticaret Sitesi Messages(Mesajlar)
  • E-Ticaret Sitesi Message Replies(Mesaj Yanıtları)
  • E-Ticaret Sitesi Özet - 1
  • E-Ticaret Sitesi Özet - 2 ve Diğer Tablolar(Logs, Exceptions, Roles, Users)
 • Entity Framework
  • Entity Framework Nedir?
  • Linq ve Lambda Expression Nedir? Ne için kullanacağız?
  • Entity Framework Uygulama Yöntemleri - 1
  • Entity Framework Uygulama Yöntemleri - 2
  • Entity Framework Uygulama Yöntemleri
  • Entity Framework DbFirst Oluşturma
  • Linq ve Lambda Expression Where Kullanımı
  • Lambda Expression First ve FirstOrDefault
  • Entity Framework ile Veri Ekleme
  • Entity Framework ile Veri Güncelleme
  • Entity Framework ile Veri Silme
  • Lambda Expression Order By Kullanımı
  • Lambda Expression Skip ve Take Kullanımı
  • Lambda Expression Select Kullanımı
  • Lambda Expression Count Kullanımı
  • Lambda Expression Any Kullanımı
 • ASP.NET MVC
  • MVC Nedir
  • MVC Proje Oluşturma
  • MVC Route Nedir?
  • MVC Controller Tanıyalım
  • Controller Action ile View İlişkilendirme
  • Model, View ve Controller İlişkilendiririlmesi
  • Razor - 1
  • Razor - 2
  • Razor - 3
  • Razor - 4
  • Razor - 5
  • Razor - 6
  • ViewBag, ViewData ve TempData
  • Partial View
  • Partial View Basic
  • MVC Layout Nedir?
  • Layout Oluşturma
  • MVC Projesini Veritabanına Bağlama
  • HttpGet ve HttpPost
  • Session ve Oturum Yönetimi
  • HttpPost ile Veri Güncelleme
  • Dosya Upload - 1
  • Dosya Upload - 2
  • MVC Ajax Action Link - 1
  • MVC Ajax Action Link - 2
  • MVC Ajax BeginForm
  • Result Types
  • Json Result
  • Jquery Ajax With JsonResult
  • File Result
 • ASP.NET MVC ile E-Ticaret Uygulaması
  • Geliştireceğimiz Projeyi Tanıyalım
  • HTML Template Tanıyalım
  • Veritabanını inceleme
  • MVC Proje Oluşturma
  • MVC'de Ilk Sayfamızı Oluşturalım
  • Layout Giydirme - 1
  • Layout Giydirme - 2
  • MVC Uygulamasına Veritabanı bağlantısı
  • Veritabanının İçeriğini Dolduralım
  • Ürünleri Listeme - Index Sayfası
  • Ürünlere Kategori Filtrelemesi
  • HTML Kategori Menüsünü Düzenleme
  • Dinamik Kategori Menüsü - 1
  • Dinamik Kategori Menüsü - 2
  • Controller Alt Yapısı ile Kayıt Sayfası -1
  • Kayıt Sayfasını Tamamlayalım
  • Login
  • Ufak Düzenlemeler - 1
  • Ufak Düzenlemeler - 2
  • Ürün Bilgileri
  • Ürün Yorumları
  • Profil Sayfası
  • Profil Düzenleme - 1
  • Profil Düzenleme - 2
  • Sepet - 1
  • Sepet - 2
  • Sepet - 3
  • Sepet - Son Düzenlemeler
  • Adresleri Listeleme
  • Adres Ekleme
  • Adres Güncelleme ve Silme
  • Sipariş Sayfası
  • Sipariş Kaydı
  • Sipariş Testini Yapalım
  • Sipariş Listeleme
  • Ödeme Bildirimi
  • Ödeme Bildirimi Testi
  • jQuery Ajax ile Ürün Bilgisi
  • Özel Mesaj - 1
  • Özel Mesaj - 2
  • Özel Mesaj - 3
  • Özel Mesaj - 4
  • Özel Mesaj - Son Düzenlemeler
  • Özel Mesaj Silme
  • Yönetim - Ürünleri Listeleme
  • Yönetim - Ürün Düzenleme
  • Yönetim - Ürüne Resim Ekeleme
  • Yönetim - Ürün Silme
  • Yönetim - Yeni Ürün
  • Yönetim - Kategoriler Ekleme, Silme, Güncelleme ve Listeleme
  • Yönetim - Kategoriler View(cshtml) Yazalım
  • Sipariş Onaylama - Arayüzü Hazırlayalım
  • Sipariş Onaylama - C# Tarafını Tamamlayalım
  • Sipariş Onaylama - Son Düzenlemeler
  • Şifremi Unuttum
  • SMTP Onayı İle Mail Göndermek
  • Proje Düzenlemesi 1 - Anasayfa
  • Proje Düzenlemesi 2 - Oturum Yönetimi
  • Proje Düzenlemesi 3 - Sepet ve Alt Kategoriler
  • Proje Düzenlemesi 4 - Adres ve Resimler
  • MVC Publish Alma ve Siteyi FTP Adresine Yüklemek
  • Veri Tabanını Aktarma
  • Proje Github adresi
 • BONUS : GÖZ ATMANIZ TAVSİYE EDİLİR
  • Promosyonlar ve Ücretsiz Eğitim Setleri Hakkında

Uygulamali.Modern.Web.Gelistirme.Egitimi.part1.rar

Uygulamali.Modern.Web.Gelistirme.Egitimi.part2.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss