Udemy - Uygulamalarla MATLAB E?itim Seti
Udemy - Uygulamalarla MATLAB Egitim Seti

MATLAB, ?ok paradigmal? say?sal hesaplama yaz?l?m? ve d?rd?nc? nesil programlama dilidir. D?rd?nc? nesil programlama dili : Kullan?m? ?ok daha kolay, daha az kod yazarak y?nergeler, haz?r ?ablonlar ve sihirbazlar sayesinde belirli ihtiya?larda uzmanla?m?? pratik ??z?mler geli?tirmeye y?nelik dillerdir. MATLAB d?nyas?na giri? yaparak g?r?nt? i?leme, deep learning, computer vision, yapay sinir a?lar? gibi bir ?ok alanda uygulamalar geli?tirebilirsiniz. Akademik d?nyada ve bir ?ok alanda MATLAB olmazsa olmaz bir konumda. E?er siz de MATLAB d?nyas?na ad?m atmak istiyorsan?z bu e?itime  g?z atman?zda fayda oldu?unu d???n?yorum.


Download

Description

 

Eğer kursu daha düşük ücretle almak istiyorsanız MATLAB2019 kupon kodunu kullanabilirsiniz.

Bu kurs kimler için uygun:

 • MATLAB Öğrenmek İsteyen Herkes
 • Görüntü İşleme (Image Processing) uygulamaları yapmak isteyenler
 • Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network) ile uygulamalar yapmak isteyenler
 • Computer Vision (Bilgisayar Görüsü) hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler
 • Deep Learning ile uygulama geliştirmek isteyenler

Course content

 • Giriş
  • Giriş
  • Matlab Çalışma Ortamı Tanıtımı
 • Değişkenler
  • Değişken Nedir-Değişken Tanımlamaya Giriş
  • Değişken Tanımlama Kuralları
  • Çok Boyutlu Matris Tanımlama
  • String Değişkenler ve Yorum Satırları
  • Table Veri Tipi
 • Operatörler
  • Matematiksel İşlemler ve Operatörlerin Kullanımı
  • Matematiksel Operatörlerde İşlem Öncelikleri
  • Quiz
  • Matrislerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
  • Matrislerde Çarpma İşlemi
  • Excel Verilerini Matlab Ortamına İmport Etme
 • MATLAB İpuçları
  • Komut Penceresi, Workspace ve Script Alanlarının Birbirleriyle İlişkisi
  • help,clc,clear ve clearvars Metodları Kullanmı
  • Matris ve String Değişkenlerin Elemanlarına Erişme Kuralları
  • Kullanıcıdan Veri Almak
  • Kullanıcıya Veri Göstermek
 • Koşul İfadeleri
  • Boolean Veri Tipi
  • If Giriş
  • İf Koşul İfadesi ve Mantıksal Operatörler
  • İf-Else Yapısı
  • if-elseif-else Yapısı
  • if-elseif-else Ornek
  • if Koşul İfadelerinde AND ve OR
  • 7- Tekli | - & operatörüyle Çift || - && arasındaki Fark
 • #Koşul İfadeleri Çalışma Soruları
  • Örnek Çalışma 1. Bölüm
  • Örnek Çalışma 2. Bölüm
  • Örnek Çalışma 3. Bölüm
  • Örnek Çalışma 4. Bölüm
  • Örnek Çalışma 5. Bölüm
 • Döngüler
  • For Döngüsü Giriş
  • For Döngüsü Devam
  • For Döngüsü Alıştırma
  • Break ve Continue Deyimleri
  • For Döngüsü Alıştırme ve Break
  • While Döngüsü
  • Switch Case
 • #Döngü Çalışma Soruları
  • Örnek Çalışma 1. Bölüm
  • Örnek Çalışma 2. Bölüm
  • Örnek Çalışma 3. Bölüm
  • Örnek Çalışma 4. Bölüm
  • Örnek Çalışma 5. Bölüm
 • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Nedir, Nasıl Tanımlanır
  • Fonksiyonlarda Geri Dönüş Parametresi
  • findMaxValue Fonksiyonu Düzenleme, size Metodu
  • Fonksiyonlara Varsayılan Değer Gönderme, nargin değeri ve Error Komutu
 • Dosya İşlemleri
  • Excel Dosyası Oluşturmak ve Dosyaya Veri Yazmak
  • Excel Dosyasindan Veri Okumak
  • Text Dosyasından Table Veri Tipinde Okuma Yapma
  • Text Dosyasındaki Verileri Text Formatında Okumak
  • Text Dosyasında Belirli Formatta Okuma Yapmak
  • Text Dosyasından Sayısal Verileri Matlab Ortamına Matris Olarak Aktarma
  • Ziyaretçi Defteri Uygulaması
 • Grafik İşlemleri
  • Grafik İşlemleri Giriş-1
  • Grafik İşlemleri Giriş-2
  • Grafik Ayarlamaları-1, Linspace Metodu Kullanimi
  • Grafik Ayarlamaları-2 , Çok Boyutlu Matrisleri Grafikte Gösterme
  • Grafik Ayarlamaları-3, Grafik Görünüşü Düzeltme
  • Grafik Ayarlamalari-4
  • subplot ,steam fonksiyonu ve grafik ayarlamalarını hazır arayüz ile ayarlama
  • Area ve Bar Grafik Tipleri
  • Grafikleri Görüntü Olarak Kaydetmek
 • Matlab Hazır Fonksiyonları
  • Abs, Sign ve Exp Komutları
  • Logaritma Fonksiyonlari ve Sqrt (Karekök Alma) Fonksiyonu
  • Times,power,mpower fonksiyonu Kullanımı
  • Ones ve Zeros Fonksiyonları
  • Tarih ve Saat İşlemleri
  • isweekend Metodu ve Tarih Uygulamasi
  • rand Fonksiyonu ve findpeaks Metodu
  • randi, sortrows ve sort fonksiyonları
  • unique ve ismember Fonksiyonları
  • sum,ceil,floor ve fix Fonksiyonları
  • find ve transpose Fonksiyonları
  • Matrisin Determinantı ve Tersini Alma inv ve det fonksiyonu
 • Görüntü İşleme (Image Processing) Projeleri
  • Açıklama.
  • Görüntü İşleme Temel Kavramlar
  • Gri Görüntüler
  • Map Kavramı ve Black-White(Siyah Beyaz) Görüntüler
  • Proje1-1. Parça-Kırık ve Bozuk Şekerleri Bulma
  • Proje1-2. Parça-Kırık ve Bozuk Şekerleri Bulma
  • Proje2-1. Parça-Görüntüdeki Nesneleri Tespit Edip Yuvarlak Olanları Seçme
  • Proje2-2. Parça-Görüntüdeki Nesneleri Tespit Edip Yuvarlak Olanları Seçme
  • Proje-3,Zeminde İç İçie Geçmiş Halkaları Tespit Etme
  • Proje-4,Paraları Sınıflandırıp, Görüntüdeki Paraları Hesaplama
  • Proje-5 Yerini Terk Eden Uçakları Tespit Etme
 • Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network)
  • 1-Yapay Sinir Ağları Giriş
  • 2-Yapay Sinir Ağları Proje-1 Fitting Tool
  • 3-Yapay Sinir Ağları Proje-2 Fitting Kodlayarak
  • 4-Yapay Sinir Ağları Proje-3 Clustering Tool
  • 5-Yapay Sinir Ağları Proje-4 Clustering Kodlayarak
  • 6-Yapay Sinir Ağları Proje-5 Pattern Recognition Tool
  • 7-Yapay Sinir Ağları Proje-6 Pattern Recognition Kodlayarak
  • 8-Yapay Sinir Ağları Proje-7 Matematiksel Bir Denklemi Tahmin Etme
 • Bilgisayar Görüsü (Computer Vision)
  • 1-Computer Vision Nedir
  • 2-Proje 1 - Video İçerisinde İnsan Yüzünün Tespiti ve Takibi
  • 3-Proje 2 Plaka Tanıma Sistemi - Eğitim Verisini Oluşturma -1
  • 4-4-Proje 2 Plaka Tanıma Sistemi - Tanıma Sistemini Geliştirme-2
 • Derinlemesine Semboller ve Matematiksel Denklem Oluşturma
  • 1-Sembolik Değerler ve Fonksiyonlar Oluşturma-1
  • 2-Sembolik Değerler ve Fonksiyonlar Oluşturma-2
  • 3- Sembolik İfadeler İçin Koşul Tanımlama
  • 4-Denklemler Üzerinde Yapılabilecek İşlemler
  • 5-Denklemleri Çözmek
  • 6-Factor, Simplify ve Collect Metodları
  • 7-Sembolik İfadelerin Yerine Değer Koyma ve Sembolik Fonksiyonları Çizdirme
  • 8-Sembolik Denklemlerin Türevini Alma
  • 9-Sembolik Denklemlerin İntegralini Alma
 • Matlab Ortamında Dosya ve Klasör Yönetimi
  • Klasör ve Dosya Yönetimi-1
  • Klasör ve Dosya Yönetimi-2
  • Klasör ve Dosya Yönetimi-3
  • Klasör ve Dosya Yönetimi-4
 • Tarih, Saat ve Zaman İşlemleri
  • 1-Tarih Verisi Tanıtım ve Elde Etme Yöntemleri
  • 2-NaT ve Calendar Duration
  • 3-Duration Değerleri
  • 4-Tarihleri Grafikle Gösterme ve Stringe Dönüştürme
  • 5-Tarihler Arası Fark Hesaplama ve Tarih Kaydırma
  • 6-Tarih ve Saat ÜzerineGenel İşlemler

Uygulamalarla.MATLAB.Egitim.Seti.part1.rar

Uygulamalarla.MATLAB.Egitim.Seti.part2.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

By SKYLINE

#1  

Can you renew the first link?
21 October 2020 21:26
  |    |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss