Udemy - SQL Server Veritaban? Programlama: Temel, Orta, ?leri Seviye
Udemy - SQL Server Veritabani Programlama: Temel, Orta, Ileri Seviye

"Birisine bir ?ey ??retemezsiniz, ancak kendisinin onu ke?fetmesine yard?m edebilirsiniz." {Galileo Galilei}

T?rkiye'nin ilk "?leri Seviye T-SQL Programlama" kitab? yazar?ndan SQL Server veritaban? programlama kursu.

Bu kurs ile birlikte, yazar?n haz?rlam?? oldu?u 700+ sayfal?k kitaba da sahip olacaks?n?z. Video kursun her b?l?m?nde, b?l?mle ilgili t?m teorik ve pratik detaylar? i?eren kitap b?l?m? PDF olarak eklenmi?tir.


Download

Description

"Birisine bir şey öğretemezsiniz, ancak kendisinin onu keşfetmesine yardım edebilirsiniz." {Galileo Galilei}Türkiye'nin ilk "İleri Seviye T-SQL Programlama" kitabı yazarından SQL Server veritabanı programlama kursu.Bu kurs ile birlikte, yazarın hazırlamış olduğu 700+ sayfalık kitaba da sahip olacaksınız. Video kursun her bölümünde, bölümle ilgili tüm teorik ve pratik detayları içeren kitap bölümü PDF olarak eklenmiştir.

#######################################

Bu kursta; Dünya’nın en iyileri arasına giren SQL Server veritabanı yönetim sistemini, temelden ileri seviyeye doğru uygulamalarla anlatmaktadır. Temel seviye konular hızlı geçilerek, ileri seviye konulara daha çok yer verilmiştir. Bir standart olan SQL sorgu dilini tüm detaylarıyla öğrenirken, ileri seviye uygulamalar geliştirebileceğiniz SQL Server’ın sorgu dili olan T-SQL’i de temelden uzmanlık seviyesine kadar tüm detaylarıyla öğreneceksiniz.

Veritabanı yönetim sistemleri; programlama dillerinden bağımsız olması nedeniyle, veritabanı desteği ile ilgili işlem yapılacak tüm yazılım alanlarında kullanılabilir. Geliştirilecek yazılım; Windows platformunda çalışmayacak olsa bile, servis mimarili uygulamalarda Windows sunucu üzerinde çalışan SQL Server üzerinden XML, WCF, Web Servis ya da diğer servis ve veri transferi gerçekleştirmeyi sağlayan teknolojilerle birlikte, Linux ya da bir başka işletim sistemi üzerinde çalışacak herhangi bir yazılıma veri yönetimi yetenekleri kazandırılabilir.

Ayrıca, SQL Server’ın yönetimsel derinliklerine ve SQL Server DBA için gerekli programsal konulara da yer verilmiştir. Yazılım geliştiricilere yönelik temelden, ileri seviyeye doğru, bol örnek ve uygulama ile tüm SQL Server programlama alanlarını kapsayan bu eser ile siz de veritabanı yönetim sistemlerinde uzmanlaşacaksınız!

Özet içerik;

- Microsoft SQL Server’a Genel Bakış- T-SQL’e Genel Bakış- Verileri Sorgulamak- Veri Bütünlüğü- İleri Seviye Sorgulama- Geçici Veriler ile Çalışmak- Indeks’ler ile Çalışmak- Prosedürel Yapılar- View’ler ile Çalışmak- Stored Procedure’ler- Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar- Hata Yönetimi- SQL Cursor’ları- Dinamik T-SQL- SQL Server ile XML- Transaction ve Kilitler- Trigger’lar- Sorgu ve Erişim Güvenliği- Yedeklemek ve Yedekten Dönmek

 

KURS GÜNCELLEME POLİTİKASI :

Yayınladığım kursların içeriklerini belirli aralıklar ile güncelliyorum. İzlediğim politika ise aşağıdaki gibidir :

Mevcut yazılım projelerim haricinde bilgi paylaşımı sağlamak için kurslar üretiyorum... Bunların sayısı bu yıl içerisinde ciddi oranda artacak... Zaman ve emek yönetimi açısından artık "beğeni kadar güncelle" yöntemini uyguluyorum. Yani eğer kurslara puanlama yaparsanız, bu kursların takipçilerinin daha fazla eğitim istediğini düşünerek belirli aralıklarla bu kursları güncelleyeceğim. Eğer beğeni sayısı az ya da yeteri kadar olmazsa, bu kurslar herhangi bir güncelleme olmadan mevcut içeriklerle yayınlanmaya devam edecektir. Eğer satın aldığınız kursun güncellenerek size daha fazla değer katmasını isterseniz, bu isteğinizi bana ileteceğiniz en doğru yol puanlama sistemidir.

Bu kurs kimler için uygun:

 • Veritabanı programlamayı öğrenmek isteyen herkes
 • SQL Server programlama dili olan T-SQL üzerine uzmanlaşmak isteyen herkes
 • İleri seviye SQL Server veritabanı programlama tekniklerini öğrenmek isteyen herkes

Course content

 • Giriş
  • Kurs Tanıtımı - Geniş Anlatım
  • Nasıl Çalışmalıyız?
  • Eğitim, Kurslar ve Kitaplar Üzerine...
  • Veritabanı Teknolojileri Üzerine Hedeflere Sahip Olmak
  • Bir Hata ile Karşılaştım!
 • Genel Bakış
  • Veri ve Bilgi Nedir?
  • Veritabanı Nedir?
  • Standart SQL ve Diğer SQL'ler Arasındaki Farklar
  • Hangi Veritabanı Ne Zaman Kullanılmalı?
  • Veritabanı Programcılığı
  • Veritabanı Yöneticiliği
  • Hangi Veritabanı Teknolojisi Üzerine Uzmanlaşmalıyım?
 • Microsoft SQL Server’a Genel Bakış
  • SQL Server Kurulumu
  • SQL Server Kurulumunu Kaldırmak
  • Örnek Veritabanlarını Sunucuya Attach/Detach Etme ve Online/Offline Durumları
 • T-SQL Programlama : T-SQL'de Yığın Kavramı ve Nesne Hiyerarşisi
  • SQL Server'da Nesne Hiyerarşisi
  • USE ve GO Komutları
  • GO Komutu İle Bir Script Bloğunu n Kere Çalıştırmak
  • PRINT Komutu
 • T-SQL Programlama : Veri Tanımlama Dili (DDL)
  • Veri Tanımlama Dili Nedir?
  • Veritabanı Oluşturmak : CREATE DATABASE
  • Rastgele Hazır Veriye Sahip Tablolar Oluşturmak
  • ALTER DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE
 • T-SQL Programlama : Veri İşleme Dili (DML)
  • Veri İşleme Dili Nedir?
  • INSERT ile Veri Eklemek
  • INSERT ile Çoklu Veri Eklemek
  • NEWID Kullanımı ile Birlikte Çoklu Veri Eklemek
  • SELECT ile Veri Seçmek
  • UPDATE ile Veri Güncelleme
  • DELETE ile Veri Silmek
 • T-SQL Programlama : Veri Kontrol Dili (DCL)
  • Veri Kontrol Dili Nedir?
  • Oturum ve Kullanıcı Oluşturmak
  • GRANT ile Yetki Vermek
  • DENY ile Erişimi Kısıtlamak
  • REVOKE ile Erişim Tanımını Kaldırmak
 • SQL Programlama : Veri Sorgulama Teknikleri ve Operatörler
  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörü
  • Metin Birleştirme Operatörü
  • SELECT ile Kayıtları Seçmek
  • Verileri Sıralamak : ORDER BY
  • SELECT INTO Kullanımı
  • DISTINCT ile Tekile İndirgemek
  • UNION - UNION ALL ile Sorgu Sonuçlarını Birleştirmek
  • WHERE ile Sorgu Sonuçlarını Filtrelemek
  • Mantıksal Operatörler : AND ve OR
  • Karşılaştırma Operatörleri : LIKE
  • Karşılaştırma Operatörleri : Joker Karakterler
  • TOP Operatörü
  • TOP Fonksiyonu
  • Veri Tiplerini Dönüştürmek - CAST ve CONVERT
 • SQL Programlama : SELECT ile Aralık Sorgulamak
  • BETWEEN ... AND
  • BETWEEN ... AND ve NOT BETWEEN ... AND
  • IN ve NOT IN
 • SQL ve T-SQL ile NULL ve Boşluk Operasyonları
  • Metinsel Değerler ile NULL Kullanımı
  • SPACE Fonksiyonu
  • IS NULL Operatörü
  • ISNULL Fonksiyonu
  • COALESCE Fonksiyonu
  • NULLIF Fonksiyonu
 • JOIN : Tabloları Birleştirmek
  • JOIN Nedir?
  • JOIN Tiplerine Genel Bakış
  • SQL Server'da JOIN Mimarisi
  • Klasik JOIN
  • INNER JOIN
  • LEFT OUTER JOIN
  • RIGHT OUTER JOIN
  • FULL OUTER JOIN
 • Veri Bütünlüğü
  • Veri Bütünlüğü Nedir?
  • Kısıtlama Nedir?
  • Unique Key Constraint Oluşturmak
  • Foreign Key Constraint Oluşturmak
  • Primary Key : Tablo Oluştururken Primary Key Oluşturmak
  • Primary Key : Mevcut Bir Tabloda Primary Key Oluşturmak
  • Check Constraint Oluşturmak
  • Tablo Oluştururken DEFAULT Constraint Tanımlamak
  • Mevcut Bir Tabloya DEFAULT Constraint Eklemek
 • Alt Sorgular (SubQueries)
  • Alt Sorgu Nedir?
  • Tekil Değerler Döndüren İç İçe Sorgular
  • Çoklu Sonuç Döndüren İç İçe Alt Sorgular
  • Türetilmiş Tablolar
  • İlişkili Alt Sorgular : SELECT Listesindeki İlişkili Alt Sorgular
  • İlişkili Alt Sorgular : WHERE Listesindeki İlişkili Alt Sorgular
  • İlişkili Alt Sorgular : EXISTS ve NOT EXISTS
 • Dahili Fonksiyonlar, Komutlar, Değişkenler : Temeller
  • IDENTITY
  • SCOPE_IDENTITY
  • IDENTITY_CURRENT
  • ROWCOUNT
  • SERVERNAME
  • UPPER ve LOWER
  • LEN
  • Global Değişkenler : CONNECTIONS
  • Global Değişkenler : CPU_BUSY
  • Global Değişkenler : DBTS
  • Global Değişkenler : VAR
  • Global Değişkenler : VARP
 • Dahili Fonksiyonlar : Matematik Fonksiyonları
  • ABS
  • ATAN
  • ATN2
  • CEILING
  • COS ve ACOS
  • COT
  • DEGREES
  • EXP
  • FLOOR
  • RADIANS
  • RAND
  • SIGN
  • SIN ve ASIN
  • SQRT
  • SQUARE
  • TAN
  • LOG
  • LOG10
  • PI
  • POWER
 • İleri Seviye SQL ve T-SQL Sorgu Teknikleri
  • Common Table Expressions (CTE)
  • Rütbeleme Fonksiyonları ile Kayıtları Sıralamak : ROW_NUMBER()
  • Gelişmiş Fonksiyonlar : RANK ve DENSE_RANK
  • Gelişmiş Fonksiyonlar : NEWID ve TABLESAMPLE
  • Gelişmiş Operatörler : PIVOT
  • Gelişmiş Operatörler : UNPIVOT
  • Gelişmiş Operatörler : INTERSECT
  • Gelişmiş Operatörler : EXCEPT
  • Veri Eklemek : Sorgu Sonucunu Yeni Tabloda Saklamak
  • Veri Eklemek : Stored Procedure Sonucunu Tabloya Eklemek
  • Veri Eklemek : Sorgu Sonucunu Mevcut Bir Tabloya Eklemek
  • Veri Güncellemek : Tabloları Birleştirerek Veri Güncellemek
  • Veri Güncellemek : Alt Sorgular İle Veri Güncellemek
  • Veri Silmek : Tabloları Birleştirerek Veri Silmek
  • Veri Silmek : Alt Sorgular ile Veri Silmek
  • Veri Silmek : TRUNCATE TABLE ile Veri Silmek
  • Veri Silmek : TOP Fonksiyonu ile Veri Silmek
  • Veri Silmek : Silinen Bir Kaydın DELETED İçerisinde Görüntülenmesi
 • İleri Seviye SQL & T-SQL : Verileri Gruplamak ve Özetlemek
  • Group By
  • Group By All
  • Having
  • AVG Fonksiyonu
  • SUM Fonksiyonu
  • COUNT Fonksiyonu
  • MAX Fonksiyonu
  • MIN Fonksiyonu
 • Geçici Veriler ile Çalışmak : Tarih ve Zaman İşlemleri
  • SQL Server Tarih/Zaman Veri Tipleri
  • CAST ve CONVERT ile Tarih Formatlamak
  • GETDATE - 1
  • GETDATE - 2
  • DATEADD
  • DATEDIFF
  • DATENAME
  • DAY
  • GETUTCDATE
  • MONTH
  • YEAR
 • Indeks’ler ile Performans Odaklı Çalışmak
  • SQL Server Depolama Mimarisi - 1
  • SQL Server Depolama Mimarisi - 2
  • İndeksler Nerelerde Kullanılır?
  • İndeksleri Anlamak
  • SQL Server İndeks Türleri
  • Unique Index Oluşturmak
  • Indeksler Hakkında Bilgi Almak
  • İndeks Yönetimi
  • İndeksleri Açmak ve Kapatmak
  • İndeks Seçeneklerini Değiştirmek
 • T-SQL Programlama : Prosedürel Yapılar
  • Değişken Tanımlamak ve Değer Atamak
  • IF ELSE
  • İç İçe IF Kullanımı
  • CASE
  • WHILE Döngüsü
  • CONTINUE ve BREAK Komutu
  • WAIT FOR İfadesi
  • GOTO
 • T-SQL Programlama : View’ler
  • View'ler Neden Kullanılır?
  • View'e Alternatif Çözümler
  • View Oluşturmak
  • Kısıtlamalar
  • View'ların Yapısını Görüntülemek
  • View Üzerinde Değişiklik Yapmak
  • View İçeriğini Şifrelemek
  • View'ları Silmek
 • T-SQL Programlama : Stored Procedure’ler
  • Stored Procedure'ler Nedir ve Neden Kullanılır?
  • Stored Procedure Türleri
  • Stored Procedure Kısıtlamaları
  • Stored Procedure'lere Giriş
  • Stored Procedure Oluşturmak
  • Örnek : Stored Procedure ile INSERT
  • Örnek : Stored Procedure ile SELECT
  • Örnek : Stored Procedure ile UPDATE
  • Örnek : Stored Procedure ile DELETE
  • Stored Procedure İçin Gerekli İzin ve Roller
  • NOCOUNT Oturum Parametresinin Önemi ve Kullanımı
  • Stored Procedure'lerde Değişiklik Yapmak
  • Stored Procedure'leri Yeniden Derlemek
  • Stored Procedure İçin İzinleri Yönetmek
  • Parametre Kullanımı : Girdi Parametreleri
  • Parametre Kullanımı : Tablo Tipi Parametre Alan Stored Procedure'ler
  • Parametre Kullanımı : Çıkış Parametreleriyle Çalışmak
  • RETURN Deyimi
  • Stored Procedure Güvenliği
  • Stored Procedure'ler Hakkında Bilgi Almak
  • Stored Procedure'leri Silmek
 • T-SQL Programlama : Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Nedir ve Neden Kullanılır?
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlarda Kod Gizliliği
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturmak
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Değiştirmek
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Silmek
 • T-SQL Programlama : Hata Yönetimi
  • Hata Mesajları Giriş
  • Hata Mesajlarını Görüntülemek
  • SQL Server Sistemine Yeni Mesaj Eklemek
  • Eklenen Yeni Mesajları Silmek
  • Oluşan Son Hatanın Kodunu Yakalamak : @@ERROR
  • Stored Procedure İçerisinde @@ERROR Kullanımı
  • Hata Fırlatmak : RAISERROR İfadesi
  • Hata Fırlatmak : THROW İfadesi
  • T-SQL İle Hata Kontrolü ve TRY-CATCH
 • T-SQL Programlama : Cursor'lar
  • SQL Cursor Nedir?
  • SQL Cursor Neden Kullanılır?
  • SQL Cursor Tipleri ve Özellikleri
  • Cursor Tipleri
  • Cursor İçerisindeki SELECT Sorgusunun Farkları
  • SQL Cursor'un Ömrü
  • SQL Cursor'lar ile Satırları Dolaşmak : FETCH
 • T-SQL Programlama : Dinamik T-SQL Programlama
  • Dinamik T-SQL Yazmak - 1
  • Dinamik T-SQL Yazmak - 2
  • Dinamik T-SQL Güvenlik Sorunsalı
  • Örnek : Stored Procedure Kullanımı
  • Örnek : EXEC Fonksiyonu İçerisinde Tür Dönüşümü
 • T-SQL Programlama : Transaction'lar
  • Transaction Nedir ve Neden Kullanılır?
  • Transaction ve Ortak Zamanlılık Kavramları
  • Transaction Bloğu
  • Transaction İfadelerini Anlamak
  • Transaction Oluşturmak
  • Sabitleme Noktası : SAVE TRANSACTION
  • Try-Catch ile Transaction Hatası Yakalamak
  • İç İçe Transaction Kullanımı
 • T-SQL Programlama : Trigger’lar
  • Trigger Nedir ve Neden Kullanılır?
  • Trigger'lar Nasıl Çalışır?
  • Trigger Türleri ve INSERTED, DELETED Tabloları
  • Trigger Oluşturmak - Giriş
  • Trigger Oluşturmak : INSERT Trigger
  • Trigger Oluşturmak : DELETE Trigger
  • Trigger Oluşturmak : UPDATE Trigger
  • Birden Fazla İşlem İçin Triger Oluşturmak
  • INSTEAD OF Trigger : Giriş
  • INSTEAD OF Trigger : INSERT
  • INSTEAD OF Trigger : UPDATE
  • INSTEAD OF Trigger : DELETE
  • DDL Trigger : Giriş
  • DDL Trigger : Veritabanı Seviyeli
  • DDL Trigger : Sunucu Seviyeli Seviyeli
  • Trigger Yönetimi : Trigger'ı Değiştirmek
  • Trigger Yönetimi : Trigger'ları Kapatmak ve Açmak
  • Trigger Yönetimi : Trigger Silmek
 • T-SQL Programlama : Sorgu ve Erişim Güvenliği
  • Sorgu ve Erişim Güvenliği - 1
  • Sorgu ve Erişim Güvenliği - 2
  • Login Oluşturmak
  • Oluşturulan Login'e Kullanıcı Atamak
 • Veritabanı Yönetimi : Yedeklemek ve Yedekten Dönmek
  • Yedeklemek ve Yedekten Dönmek

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss