Udemy - S?f?rdan Flutter ile Android ve Ios Apps Development
Udemy - Sifirdan Flutter ile Android ve Ios Apps Development

Bu kurs ile ??renmesi olduk?a kolay olan Dart dilini en detayl? ?ekilde ??renip, Google'?n geli?tiricilere ?cretsiz olarak sundu?u mobil uygulamala geli?tirme SDk's? olan Flutter'? t?m ayr?nt?lar?yla ??reneceksiniz.


Download

Description

Bu kurs ile öğrenmesi oldukça kolay olan Dart dilini en detaylı şekilde öğrenip, Google'ın geliştiricilere ücretsiz olarak sunduğu mobil uygulamala geliştirme SDk'sı olan Flutter'ı tüm ayrıntılarıyla öğreneceksiniz.

Flutter’ı kullanarak geliştiriciler, her iki platformda da istenilen uygulamalar geliştirip, çapraz(cross) platformlu mobil uygulamalar geliştirerek hem maliyetten hem de zamandan tasarruf edebilirler. Arayüz tasarımcıları ise Flutter’ı kullanarak Android ve iOS platformlarına uygun, daha başarılı uygulamalar tasarlayabilirler. 

Bunları yaparken her hangi bir programlama geçmişine sahip olmanız gerekmiyor.

Kursu daha önceden hiç bir programlama temeliniz olmadığını varsayarak hazırladım. Ayrıca daha önceden kotlin veya java ile android tecrübesi olan arkadaşlara da bilgiler vererek kafa karışıklığını önlemeye çalıştım.

Bu kursu udemy'de bulunan en kapsamlı Flutter kursu olması adına sürekli olarak güncellemeyi düşünüyorum. O yüzden eksik veya daha fazla örnek olmasını düşündüğünüz kısımları lütfen benimle paylaşın, elimden geldiğince ek derslerle kursumuzu en kapsamlı Flutter kursu yapalım.

Şu an kurs tamamlanmamıştır ve güncellenmeye devam edecektir. En hızlı şekilde, bir uygulama geliştirirken ihtiyacınız olacak tüm konuları kursa dahil etmeye çalışacağım. Kursta baştan sona yapılmış projeler de bulunacak. Ben o kısımları ekleyene kadar sizler var olan konuları izleyip öğrenmeye çalışın. Söz veriyorum ki kurs tamamlandığında aklınızdaki pek çok uygulamayı yapacak birikime sahip olacaksınız.

Dart kısmına da örnekler eklenecektir, çok detaya girilmemiş dediğiniz konular varsa güncelleme yapabilirim. Yine de özellikle Flutter kısmında uygulama geliştirirken anlatılan kısımlar yeterli olacaktır. Dart dili kolay bir dildir ve de flutter sdk'da bizlere pek çok kolaylık getirerek güzel arayüzlere sahip uygulamalar geliştirmemize yardımcı olacaktır. Ama temel kavramlarda daha çok örnek olsun derseniz seve seve güncelleme yaparım.

KURS ICERIGI ÇOK AZ diyen arkadaşlar, haklısınız :) Ama özellikle sabırsız öğrencilerim için şimdiden kursu yayınlayıp her hafta güncelleme yapmayı uygun gördüm. Böylece öğrenci geri bildirimlerini de göz önüne alarak en yararlı kursu hazırlamış olacağımı düşünüyorum. Kurs değerlendirmesini yaparken bunu da dikkate almanızı rica ediyorum:)

Kursun faydalı olmasını diler şimdiden başarılar dilerim. Size de bana da kolay gelsin görüşmek üzere:)

Bu kurs kimler için uygun:

 • Hem ios hem de android cihazlarda çalışan mobil uygulamalar geliştirmek isteyen
 • Hızlı bir şekilde mobil projeler geliştirip bir gelir kapısı elde etmek isteyen
 • Yeni teknolojileri merak edip, piyasa şartlarında kendini güncel tutmak isteyen herkes bu kursa katılabilir.

Course content

 • Türkiyenin En Kapsamlı Dart ve Flutter Kursu HAZIRLANIYOR
  • Lütfen Okuyun
  • Yazılan Kodlar ve Projeler
 • Gerekli Kurulumlar
  • Gerekli Programların Indirilmesi
  • Android Studio Kurulumu
  • Android Studio Ilk Flutter Projesinin Açılması
  • VSCode ve Intellijidea Ilk Flutter Projesinin Açılması
  • Gerçek Cihazda Ilk FLutter Projesinin Açılması
 • Dart Öğrenmeye Başlayalım
  • VSCode Editöründe Kullanacağımız Kısayollar
  • Boş Dart Projesinin Oluşturulması
  • Hello World Uygulaması ve Açıklamalar
  • Değişkenler ve Veri Tipleri
  • Number ve Boolean Veri Türleri
  • String Veri Tipi ve Interpolation Kavramı
  • Final ve Const Kavramları
 • Kontrol ve Döngü Yapılar ve Operatörler
  • If, Else ve Else If Kullanımı
  • Ternary Kısa If Kullanımı ve Null Değer Kontrolü
  • Switch Kullanımı
  • Operatörler Bölüm 1
  • Operatörler Bölüm 2 ve İşlem Önceliği
  • Döngü Yapıları For While ve Do While Kullanımı
  • Bölüm Sonu Tekrar Sorular Part 1
  • Bölüm Sonu Tekrar Sorular Part 2
 • Fonksiyon ve Istisna Kavramları
  • Fonksiyon Kavramı
  • Fonksiyonların Kısa Gösterimi Fat Arrow Kullanımı
  • Opsiyonel ve Isimlendirilmiş Parametreler ve Varsayılan Değer Atama
  • Exception Istisna Kavramı
 • Koleksiyon Yapılar
  • Sabit Uzunluklu Listeler - Dizi ( Array ) Kavramı
  • Dinamik Uzunluklu Büyüyüp Küçülebilen Listeler
  • Set Yapısı ve Kullanımı
  • Map Yapısı ve Kullanımı
 • Nesneye Yönelimli Programlamaya Giriş
  • Sınıf ve Nesne Kavramları Ilk Sınıf Örneği
  • Kurucu Constructor Methodlar ve Cesitleri
  • Getter Setter ve Private Değerler
 • Kalıtım ve Polimorfizm
  • Kalıtıma Giriş
  • Ilk Kalıtım Örneği ve Method Overriding
  • Polimorfizm ve Late Binding ( Geç Bağlama )
  • Kalıtımda Kurucu Methodların Kullanımı
 • Interface ve Abstract Sınıflar
  • Abstract Sınıf ve Metotlar
  • Interface Kavramı
  • Statik Method ve Değişkenler
 • Fonksiyonel Programlama
  • Lambda Nedir
  • Higher Order Function Kavramı
  • Lexical Closure Kavramı
 • Flutter Öncesi Ek Dart Dersleri Öğrenci GeriBildirimlerine Göre Hazırlanır
  • Lütfen Okuyun
  • List.generate ve List.map Methodları
  • Asenkron İşlemler Bölüm 1 Future Async Await ve Then Kullanımı
  • Döküman Üzerinden Asenkron İşlemler Bölüm 1
  • Döküman Üzerinden Asenkron İşlemler Bölüm 2
 • Flutter Macerası Başlasın
  • Komutlar ile Proje Oluşturma ve Editör Ayarları
  • Widget Kavramı ve Flutter Kütüphanesine Giriş
  • MaterialApp ve Scaffold Widgetlarına Giriş
  • FloatingActionButton ve Material Design Kuralları
  • Container Widget ve Özellikleri
  • Alignment Sınıfı ve Margin - Padding Parametreleri
  • Row ve Column Widget Temel Özellikleri
  • MainAxis CrossAxis ve Expanded Widget Flex Özellikleri
  • Bölüm Sonu Tekrar ve Ödev Çözümü
 • Temel Widgetlar Devamı ve Statefull Widget
  • Asset, Network ve Circle Avatar Resim Türleri
  • FadeinImage ve IntrinsicHeight Kullanımı
  • FlutterLogo ve PlaceHolder Widget özellikleri
  • Temel Buton Türleri
  • Kendi Widgetlarımızı Oluşturalım
  • StateFul Widgetı Anlayalım Bölüm 1
  • StateFul Widgetı Anlayalım Bölüm 2
  • Buildcontext Theme ve StateFul Widget Bölüm 3
 • Liste Türleri ve Oluşturma Methodlar | Widget Türleri Devam
  • Listeler için Card ListTile Divider Öğrenelim
  • Listview Temel Kullanımı ve List.map Method Kullanımı
  • Bellek Dostu Listeler icin ItemBuilder ve SeperatorBuilder
  • Liste Tıklanma Olayları ve Fluttertoast Package Indirilmesi
  • Liste Elemanı Tıklandığında AlertDialog ve SingleChildScrollView Kullanımı
  • Gridview Kullanımı ve Çeşitleri
  • BoxDecoration ve DecorationImage Kullanımları
  • Gesture Detector ile Ekran Etkileşimlerini Yakalamak
  • CustomScrollView ve SliverAppBar
  • SliverList Kullanımı ve Statik Eleman Oluşturma
  • SliverList için Builder ile Eleman Oluşturma ve SliverFixedExtentList
  • SliverGrid ve Çeşitleri
 • Navigasyon İşlemleri ve Navigator Sınıfı
  • Farklı Bir Sayfaya Geçiş Navigator push Kullanımı
  • Bir Önceki Sayfaya Geri Dönmek Navigator pop Kullanımı
  • Pop Isleminde Veri Gönderme ve WillPopScope Kullanımı
  • PushReplacement Kullanımı ve İsimlendirilmiş Rota Tanımlama
  • initialRoute ve onUnknownRoute Özellikleri
  • onGenerateRoute ile Dinamik Route Oluşturma
 • PROJE 1 BURC REHBERI
  • Proje Tanıtımı ve İlk Hazırlıklar
  • Veri Kaynağının Hazırlanması
  • Burcların Listelenmesi
  • Burc Detay Sayfasının Oluşturulması
  • Palette Generator Kullanımı ve Uygulama Bitti
 • Kullanıcıdan Veri Alabileceğimiz Input Widgetlar ve Özellikleri
  • Input Islemlerine Giriş ve Önemli Notlar
  • TextField Widget Özellikleri ve FocusNode
  • Controller Kullanımı
  • Tema Olayları ve TextFormField Kişiselleştirilmesi
  • Form Verilerinin Kontrolü ve Kaydedilmesi
  • Chechbox Slider Radio ve Switch Widget
  • Dropdownbuttom ve DropDownMenuItem Kullanımı
  • Tarih ve Saat Secme İşlemleri
  • Stepper Widget Temel Özellikleri
  • Gelişmiş Stepper Yapalım
 • PROJE 2 Dinamik Not Ortalama Hesaplama
  • Uygulama Tanıtımı
  • Genel Hazırlıklar ve Alt Yapının Kurulması
  • Değerlerin Girileceği Formun Hazırlanması
  • Girilen Değerlerin Listelenmesi ve Arayüz İşlemleri
  • Dinamik Olarak Ortalamanın Hesaplanması ve Derslerin Silinmesi
  • Tasarımı Güncelleyelim ve Orientation Builder
  • Uygulamanın Tamamlanması
 • Tasarımı Kolaylaştıracak Yapılar
  • Custom Font Kullanımı
  • Drawer ve Inkwell Kullanımı
  • Bottom Navigation Bar ve Özellikleri
  • Bottom Navigation Bar ve Sayfalar Arası Geçiş
  • ExpansionTile ve PageStorageKey ile UI State'i Koruma
  • Pageview Özellikleri
  • Tabbar ve Tabbarview Kullanımı
 • Tasarımı Flutter App Yapmak CHALLENGE 1
  • Koda dökülecek Tasarım Ve Bölüm 1
  • Arayüz Tasarlayalım Bölüm 2
  • Arayüz Tasarlayalım Bölüm 3
  • Hero ve Inkwell Kullanımı Arayüz Tasarlayalım Bölüm 4
  • Detay Sayfasının Tamamlanması Bölüm 5
 • Http Package Json Ve Api Kavramları
  • Json ve Api Kavramları
  • Local Dosyadan Json Veri Okumak
  • FutureBuilder ile Json Verileri Listelemek
  • Json Veriler için Model Olusturmak ve Pratik Yöntem
  • Genel tekrar
  • Http Kütüphanesi ile Uzak Api'lerden Veri Çekmek
 • PROJE 3 PokeDex Uygulaması
  • Ana Listenin Oluşturulması
  • Ana Listenin Tamamlanması ve Detay Sayfasına Yönlendirme
  • Screen Orientation için Düzenleme ve Detay Sayfasının Tamamlanması
  • Resme Göre Arkaplan Renginin Değiştirilmesi ve Uygulamanın Tamamlanması
 • Sqflite Kullanımı ve Kalıcı Depolama Yöntemleri
  • Flutter Persistance Storage Giris ve Semantic Versioning Kavramı
  • Shared Preferences Kullanımı
  • Yerel Dosya Islemleri
  • Sqflite nedir ve Model Sınıfının Olusturulması
  • Database Helper Sınıfı ve Singleton Ile DB Olusturma
  • Insert Methodu ve SqliteBrowser Kurulumu
  • Tum Verileri Okuma Güncelleme ve Silme İşlemleri
  • Ogrenci Eklenmesi ve Listelenmesi
  • Ogrenci Güncellenmesi ve Sililnmesi
 • PROJE 4 Not Sepeti Uygulaması | Sqflite Birden Fazla Tablo ile Çalışma
  • Proje Tanıtımı Ne yapacağız Neler Öğreneceğiz
  • Veritabanı Dosyasının Oluşturulması
  • Databasehelper Sınıfı ve Veritabanının Assetten Uretilmesi
  • Kategori ve Not Modellerinin Oluşturulması
  • Veritabani İşlemlerinin Methodları ve Kategori Ekle Dialog
  • Kategorinin Eklenmesi ve Not Detay Sayfasında Listelenmesi
  • Not Detay Sayfasının Tasarlanması
  • Notların Veritabanına Kaydedilmesi
  • Notlarin Dinamik Olarak Listelenmesi
  • Notların Güncellenmesi ve Silinmesi
  • Kategorilerin Listelenmesi Silinmesi ve Güncellenmesi
  • Arayüzün İyileştirilmesi ve Projenin Son Hali
 • Firebase Authentication Islemleri
  • Firebase Nedir Ne Icin Kullanırız ?
  • Firebasenin Projeye Eklenmesi ve Email ile Kullanıcının Kaydedilmesi
  • Email ve Sifre ile Oturum Açma Kullanıcı Oluşturma
  • Email ve Sifre Güncellenmesi ve AuthStateChange Stream Yapısı
  • Google ile Oturum Açma İşlemleri
  • Firebase PhoneAuth ile Telefon Numarası ile Giriş Yapmak
 • Firebase Veritabanı Firestore ve Firebase Storage Islemleri
  • Nosql Veritabanı Nedir ve Farkları Nedir
  • Firestore ve Realtime Database Farkları
  • Android Studio, Flutter Güncellemeleri Genymotion Hata Çözümleri
  • Firestore Package Eklenmesi, Hata Çözümleri ve Güncellemeler
  • Firestore Collection ve Document Kavramları
  • Firestore Veri Ekleme SetData ve Add Metotları
  • Firestore Veri Güncelleme Update metotu ve Fieldvalue Timestamp
  • Transaction Kavramı ve Örnek
  • Veri Silme İşlemleri
  • Stream ile Verilerdeki Anlık Değişikliklerin Dinlenmesi
  • Veritabanında Sorgulama Yapmak
  • Firebase Storage Dosya Yükleme ve Download URL Alma
 • Animasyonlara Giriş
  • Animasyonlara Giriş ve Hero Widget
  • AnimationController, Ticker ve Controller Metotları
  • Tween Animasyonları ve Kullanımları
  • Curve Animasyonları ve Kullanımları
  • Staggared Animasyonlarının Çalışma Mantığı
  • AnimatedBuilder ve Sıralı - Staggared Animasyon Örnek
  • AnimatedContainer, AnimatedCrossFade ve AnimatedOpacity Widgetları
  • Transform, Rotate, Translate ve Scale
  • YAPILACAK UYGULAMA TANITIMI
  • Genel Yapı Olusturma - Animasyonlu Menu Bölüm 1
  • AnimatedPosition ve SystemChrome Kullanımı - Animasyonlu Menu Bölüm 2
  • ScaleTransition Kullanımı - Animasyonlu Menu Bölüm 3
  • Uygulamanın Tamamlanması - Animasyonlu Menu Bölüm 4
 • Flutter State Management | Provider Package | Bloc Pattern
  • Flutter State Management Nedir - Bölüm Giriş
  • Provider Package ile State Management
  • Provider Kullanarak Firebase Auth Bölüm 1
  • Provider Kullanarak Firebase Auth Bölüm 2
  • Provider Kullanarak Firebase ve Gmail Auth Bölüm 3
  • Ufak Bir Hatırlatma
  • Stream Nedir Teorik Anlatım
  • Stream Yapısı ile Counter Uygulamasının Yapılması
  • Block Pattern Anlatımı Bölüm 1
  • Bloc Pattern Anlatımı Bölüm 2
  • Flutter_bloc Paketi ile State Management Bölüm 1
  • Flutter_bloc Paketi ile State Management Bölüm 2
 • Bloc Pattern & Provider Package ve Katmanlı Mimari Kullanarak Uygulama Yapmak
  • Genel Arayüzün Hazırlanması Bölüm 1
  • Genel Arayüzün Hazırlanması Bölüm 2
  • Hava Durumu için Bloc Yapısının Oluşturulması
  • Repository Sınıfının Oluşturulması ve get_it Paket Kullanımı
  • Neden Repository Sınıfını Kullanmalıyız Bölüm 5
  • Api Kaynagının Hazırlanması ve Model Sınıfın Olusturulması Bölüm 6
  • Herşey Hazır Bloc Yapısını Arayüze Uygulayalım Bölüm 7
  • Herşey Hazır Bloc Yapısını Arayüze Uygulayalım Bölüm 8
  • Refresh Indicator Kullanarak Verilerin Güncellenmesi Bölüm 9
  • Havanın Durumuna Göre Themedatanın Değiştirilmesi Bölüm 10
  • Gecisli Arka Plan Rengi ve Uygulama Sonu Bölüm 11
  • Giris | Provider Package ile WeatherApp Uygulaması 1
  • Provider Sınıfının Oluşturulması | Provider Package ile WeatherApp Uygulaması 2
  • Providerın Arayüze Uygulanmasıl | Provider Package ile WeatherApp Uygulaması 3
  • Tema Değişimi için ViewModel | Provider Package ile WeatherApp Uygulaması 4
  • Çıkan Hata, Sebebi ve Çözümü | Provider Package ile WeatherApp Uygulaması 5
  • Gecis Renkli Container | Provider Package ile WeatherApp Uygulaması 6
 • Gerekli Güncellemelerin Yapılması
  • Android Studio Flutter ve Gerekli Güncellemeler
 • Canlı Sohbet Uygulaması ( GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEK )
  • BosProjenin Olusturulması ve Guncellemeler
  • Oturum Açma Sayfasının Tasarımına Başlanması
  • GirişYapmaButonları için Kendi Widgetimizi Oluşturalım Bölüm 1
  • GirişYapmaButonları için Kendi Widgetimizi Oluşturalım Bölüm 2
  • Spreads, Collection-if ve Widgetımızın Tamamlanması Bölüm 3
  • Firebase Kurulumu ve Anonim Oturum Açma
  • Oturum Acma Islemine Göre Yönlendirme
  • Callback Fonksiyonlar ile Ust Widgetlara Veri Göndermek
  • Katmanlı Mimari Giris Network Katmanı Olusturulması
  • Firebase Authentication ve Sahte Auth Service Metotlarının Yazılması
  • AuthService nesnesini Widgetlarımıza Gönderelim
  • Get it Paketinin Kullanılması
  • UserRepository Dosyasının Olusturulması
  • User ViewModel Sınıfının Oluşturulması
  • Provider Paketinin Uygulanması
  • Genel Özet Konuyu Toparlayalım
  • Google ile Oturum Açmak
  • Facebook Login için Uygulama Olusturulması ve Ayarların Yapılması
  • Facebook Login Kodlarının Yazılması
  • Email ve Şifre ile Giriş Sayfasına Geçiş
  • Email ve Sifre ile Giris Formunun Olusturulması
  • Formun Durumunun Degistirilmesi ve Kullanıcı Olusturma
  • Kullanıcı Giris Yapma Olayı ve Yönlendirmeler
  • Girilen Alanların Kontrol Edilmesi ve FakeAuth metotlarının Yazılması
  • Firestore için Katmanlı Mimarinin Oluşturulması ve Kullanıcının Kaydedilmesi
  • User Modeline Yeni Alanların Eklenmesi ve Servertimestamp Kullanımı
  • Kaydedilen Verilerin Okunması
  • Bottom Navigation Kullanımı ve Karşılaştığımız Sorun
  • Custom Bottom Navigation Oluşturulması Bölüm 1
  • Custom Bottom Navigation Bitirilmesi Bölüm 3
  • WillPopScope Kullanımı ve Ilk Rotaya Geri Dönme
  • Oturum Açan ve Kayıt Olan Kullanıcının Bilgilerinin Okunması
  • Diger Oturum Açma Yöntemlerinin Veritabanına baglanması
  • Çıkacak istisnaların Widgetlara Gönderilmesi
  • Klasik AlertDialog ile Hatanın Gösterilmesi
  • Platform Duyarlı Widget Olusturma Bölüm 1
  • Platform Duyarlı Widget Olusturma Bölüm 2
  • Kullanıcı Giriş Hatasının Gösterilmesi ve Aktif User Bilgileri
  • Profil Sayfasının Olusturulması Bölüm 1
  • Username Güncellenmesi Profil Sayfası Bölüm 2
  • Profil Resmi İçin Modal Bottom Sheet Kullanımı
  • Firebase Storage Dosya Upload Kodları
  • Katmanlı Mimari ile Profil Resminin Guncellenmesi
  • Tum Kullanicilarin Veritabanından Okunması
  • Kullanıcıların Futuru Builder ile Listelenmesi
  • Canlı Sohbet Veritabanı Yapısı ve Bos Sayfanın Olusturulması
  • Firestore Gerçek Zamanlı Veri Okuma Kodları
  • Gereken Metotların Yazılması ve Mesajların Getirilmesi
  • Mesajların Kaydedilmesi
  • Mesajların Gösterilmesi
  • Uzun Mesajların ve Mesaj Gonderim Saatlerinin Gosterilmesi
  • Konustugum Kisiler Listesi Icin DB Yapısının Olusturulması
  • Konusma Model Sınıfının Olusturulması
  • Future Builder ile Son Konusmaların Listelenmesi
  • Konusulan Kisinin Username ve Resminin Getirilmesi
  • Refresh Indicator Uygulanması ve Ilgıli Konusmanın Acilmasi
  • Konusma ve Kullanıcı Yok Uyarılarının Gosterilmesi
  • TimeAgo ile Son Atılan Mesajla Suan Arasındaki Fark
  • Firestore Pagination ile Kullanıcılar Sayfası Bölüm 1
  • Firestore Pagination ile Kullanıcılar Sayfası Bölüm 2

Sifirdan.Flutter.ile.Android.ve.Ios.Apps.Development.part1.rar

Sifirdan.Flutter.ile.Android.ve.Ios.Apps.Development.part2.rar

Sifirdan.Flutter.ile.Android.ve.Ios.Apps.Development.part3.rar

Sifirdan.Flutter.ile.Android.ve.Ios.Apps.Development.part4.rar

Sifirdan.Flutter.ile.Android.ve.Ios.Apps.Development.part5.rar

Sifirdan.Flutter.ile.Android.ve.Ios.Apps.Development.part6.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

#1  

hi
all link is down
all link problem for download
11 October 2019 07:11
  |    |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss