Udemy - Oracle Veritaban? Programlama : SQL, PL/SQL, Oracle Mimarisi
Udemy - Oracle Veritabani Programlama : SQL, PL/SQL, Oracle Mimarisi

"Birisine bir ?ey ??retemezsiniz, ancak kendisinin onu ke?fetmesine yard?m edebilirsiniz." {Galileo Galilei}


Download

Description

"Birisine bir şey öğretemezsiniz, ancak kendisinin onu keşfetmesine yardım edebilirsiniz." {Galileo Galilei}

Bu kurs Oracle veritabanını ve Oracle'ın programlama dili olan PL/SQL'i anlatmayı hedeflemektedir.

ÖNEMLİ : Eğitmenin bu kurs ile hedefi Oracle veritabanı programlama yeteneklerini anlatmaktır. Ancak çeşitlilik olması ve öğrenciye daha fazla bilgi aktarmak adına Oracle DBA(Veritabanı Yönetimi) konularında da onlarca video hazırlamış ve anlatmıştır. Bu kurs adından da anlaşılacağı üzere bir veritabanı programlama kursudur. Oracle veritabanı ile ilgili mimari, kullanıcı işlemleri, alt yapı ve yönetimsel eğitimlerin tamamı veritabanı yönetimi konusudur. Ancak göreceğiniz üzere bu alanlarda da onlarca eğitim hazırlanarak eğitmen tarafından öğrencilerine sunulmuştur.

Kurs ile birlikte öğreneceğiniz teknolojiler aşağıdaki gibidir;

- Oracle Mimarisi   : Oracle servislerinden mimarisine kadar derinlemesine bir çok konuyu içerir.- Oracle SQL         : Standart SQL- Oracle PL/SQL    : Prosedürel SQL- Oracle SQL*Plus : Oracle firması tarafından geliştirilen konsol tabanlı istemci aracıdır.- Oracle SQL Developer : Oracle firması tarafından geliştirilen Oracle Developer IDE'sidir.- Oracle Apex         : Oracle Express Edition için geliştirilen web yönetim arayüzüdür.- Oracle Database Control : Oracle 11g ve sonrasında web yönetimini gerçekleştirmeyi yarayan gelişmiş yönetim arayüzüdür.

 

KURS GÜNCELLEME POLİTİKASI :

Yayınladığım kursların içeriklerini belirli aralıklar ile güncelliyorum. İzlediğim politika ise aşağıdaki gibidir :

Mevcut yazılım projelerim haricinde bilgi paylaşımı sağlamak için kurslar üretiyorum... Bunların sayısı bu yıl içerisinde ciddi oranda artacak... Zaman ve emek yönetimi açısından artık "beğeni kadar güncelle" yöntemini uyguluyorum. Yani eğer kurslara puanlama yaparsanız, bu kursların takipçilerinin daha fazla eğitim istediğini düşünerek belirli aralıklarla bu kursları güncelleyeceğim. Eğer beğeni sayısı az ya da yeteri kadar olmazsa, bu kurslar herhangi bir güncelleme olmadan mevcut içeriklerle yayınlanmaya devam edecektir. Eğer satın aldığınız kursun güncellenerek size daha fazla değer katmasını isterseniz, bu isteğinizi bana ileteceğiniz en doğru yol puanlama sistemidir.

Bu kurs kimler için uygun:

 • Veritabanı alanında uzmanlaşmak isteyenler
 • Oracle veritabanı mimarisini öğrenmek ve anlamak isteyenler
 • Oracle SQL diliyle Oracle üzerinde rapor ve analiz sorguları hazırlamak isteyenler
 • Oracle PL/SQL ile gelişmiş veritabanı programlama süreçlerini gerçekleştirebilmek isteyenler

Course content

 • Giriş
  • Oracle Nedir?
  • Nasıl Çalışmalıyız?
  • Eğitim, Kurslar ve Kitaplar Üzerine...
  • Veritabanı Teknolojileri Üzerine Hedeflere Sahip Olmak
  • Bir Hata ile Karşılaştım!
 • Genel Bakış
  • Veri ve Bilgi Nedir?
  • Veritabanı Nedir?
  • Standart SQL ve Diğer SQL'ler Arasındaki Farklar
  • Veritabanı Teknolojileri Üzerine Hedeflere Sahip Olmak
  • Veritabanı Programcılığı
  • Veritabanı Yöneticiliği
  • Hangi Veritabanı Teknolojisi Üzerine Uzmanlaşmalıyım?
 • Veritabanları ve Oracle
  • Neden Oracle?
  • SQL Nedir?
  • SQL Dilini Kullanan Veritabanları
  • Neden PL/SQL?
  • PL/SQL ile ADA dili
 • Oracle Kurulum, Kullanım & Kaldırma ve Oracle Servisleri
  • Oracle Veritabanı Kurulumu
  • Oracle Kurulumunu Kaldırmak
 • Oracle Kullanıcı İşlemleri
  • Kullanıcı Oluşturma
  • Kullanıcı Kilidini AÇMAK Ve KAPATMAK
  • Kullanıcının Şifresini Değiştirme
  • Kullanıcı Oluşturma ve Hak Atama
  • Tablo ya da Sütuna Nesne Hakları Atama
  • Giriş Yaptığımız Kullanıcının Haklarını Öğrenme
  • Hak Atama ve Geri Alma
 • Oracle Mimarisi ve Özellikleri
  • Giriş : Oracle'da Session Oluşturma ve Oturum Açma
  • Giriş : Oracle Veritabanı ve Dosya Yapıları
  • Giriş : Yeni Bir Oracle Veritabanı Oluşturmak
  • Giriş : Tablespace Ve Data File
  • Giriş : Tablespace Oluşturma
  • Oracle Mimarisi : Oracle Instance ve Oracle Server Nedir?
  • Oracle Mimarisi : View'ler
  • Oracle Mimarisi : Dictionary Cache Nedir?
  • Oracle Mimarisi : Library Cache Nedir?
  • Oracle Bellek Yapısı : SGA : SGA Nedir?
  • Oracle Bellek Yapısı : SGA : Java Pool Nedir?
  • Oracle Bellek Yapısı : SGA : Large Pool Nedir?
  • Oracle Bellek Yapısı : SGA : Redo Log Buffer Nedir?
  • Oracle Bellek Yapısı : SGA : SHARED POOL Nedir?
  • Oracle Görevleri : ARCH
  • Oracle Görevleri : CKPT
  • Oracle Görevleri : PMON
 • IDE : Oracle SQL Developer
  • Oracle SQL Developer Dosyalarını İndirmek ve Kurulumu
  • Bağlantı Oluşturmak
  • SQL ile Tablo Oluşturmak
  • Tabloya Yeni Bir Sütun Eklemek
  • Tablo Silmek
  • Bir Tablonun Sütunlarını Elde Etmek
  • Query Builder Kullanımı
  • JOIN'leri Anlamak
  • JOIN Operasyonu ile ON CLAUSE
  • JOIN Operasyonu ile WHERE CLAUSE
  • Birden Fazla Tablo İçin JOIN Oluşturmak
  • Karakter Fonksiyonları
  • Nümerik Fonksiyonlar
  • NVL Fonksiyonu
  • Tarih Fonksiyonları
  • Tarih Formatlamak
  • Grup Fonksiyonları
  • Grouplar Oluşturmak
  • Gruplama Operasyonlarında HAVING Deyimini Kullanmak
  • Fonksiyonları Kullanmak
  • Tekil Veri Ekleme
  • Çoklu Veri Ekleme
  • Veri Güncelleme
  • Tablo Silmek
  • Veriyi Excel Olarak Dışarı Aktarmak
  • Veriyi DDL Olarak Dışarı Aktarmak
  • DML Trigger Oluşturmak
  • Trigger'ların Yönetimi
  • Stored Procedure Kullanımı
  • Fonksiyonların Kullanımı
  • Düzenlemeyi Güncellemek
  • Tablo Tasarımcısı ile Tablo Oluşturmak
  • Veri Erişimi ve Veri İşleme
 • Komut Satırı Aracı : SQL*Plus
  • SQL*Plus : SQL Plus Login
  • APPEND ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
  • CHANGE ile Sorgu Üzerinde Değişiklik Yapma
  • CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma Kısa Yolu "C"
  • CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma
  • Clear Screen ile SQL Plus Ekranı Temizleme
  • DEL Komutu ile SQL Buffer 'da ki Sorguyu Silme
  • INPUT Ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
  • LIST Ile SQL Buffer Listeleme İşlemleri
  • Listener Servisi ve Listener ORA Dosyası
  • Oracle Servisi Durdurmak ve Başlatmak
  • SQL Buffer'da ki Sorguları SQL Script Olarak Kaydetmek
  • SQL Buffer'da ki Sorguyu Çalıştırma
  • SQL Buffer'ı Temizleme Clear Buffer
  • SQL*Plus : SET DEFINE
  • SQL*Plus : SET LINESIZE
  • SQL*Plus : Temel DELETE Kullanımı
  • SQL*Plus : Temel INSERT Kullanımı
  • SQL*Plus : Temel SELECT Kullanımı
  • SQL*Plus : Temporary Variable Geçici Değişken
  • SQL*Plus : İçerisinde İşletim Sistemi Komutlar ının Çalıştırılması
  • SQL*Plus : Veritabanına Bağlanma, Bağlantıyı Koparma ve SYS ile Tekrar Bağlanma
  • SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET HEAD)
  • SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET WRAP)
  • SQL Komutları : Normal Kullanıcıları İçin
  • SQL Komutları : Sistem Kullanıcıları İçin
 • Oracle XE Web Yönetim Arayüzü
  • Oracle XE Kurulum
  • Apex Giriş
  • SYS ve HR Kullanıcısı İle Giriş Yapmak
  • HR Kullanıcısının Kilidini Açmak
  • Kullanıcı Şifresini Değiştirmek
  • Kullanıcı Login Mesajını Yönetmek
  • Apex Arayüzünün HTTP Erişimini Yönetmek
  • Admin : Storage : Storage Utilization
  • Admin : Storage : View Tablespaces
  • Admin : Storage : View Data Files
  • Admin : Storage : Compact Storage
  • Admin : Storage : View Logging Status
  • Admin : Memory : Memory Utilization
  • Admin : Memory : SGA ve PGA Ayarları
  • Admin : Database User : Create User
  • Admin : Database User : Manage Users
  • Admin : Monitor : Sessions
  • Admin : Monitor : Top SQL
  • Admin : Monitor : System Statistics
  • Admin : About Database
  • Admin : Object Browser : Browse
  • Admin : Object Browser : Create : Create Table
  • Admin : Object Browser : Create : Create Sequences
  • Admin : Object Browser : Create : Create View
  • Admin : Object Browser : Create : Create Index
  • Admin : Object Browser : Create : Create Type
  • Admin : Object Browser : Create : Create Trigger
  • Admin : SQL : Query Builder
  • Admin : SQL : Enter Commands
  • Admin : SQL : View Saved Queries
  • Admin : Generate DDL
  • Admin : Generate DDL : Object Reports
  • Admin : Generate DDL : Data Load & Unload : Unload to Text
  • Admin : Generate DDL : Data Load & Unload : Unload to XML
 • Oracle Enterprise Web Yönetim Arayüzü
  • Arayüze Giriş ve SYS Login
  • Home General
  • Host CPU
 • Oracle SQL Programlama : Veri Görüntüleme
  • SQL Komutlar
  • HR Şema Anlatımı
  • DESC / DESCRIBE - 1
  • DESC / DESCRIBE - 2
  • Temel SQL SELECT Statement
  • SELECT ile Kapsam Sınırlama
  • Column Alias Sütun Takma Isim Kullanma
  • Column Alias Ve Türetilmiş Sütunlar
  • SQL DUAL Tablosu - 1
  • SQL DUAL Tablosu - 2
  • SQL WHERE - 1
  • SQL WHERE - 2
  • ASC & DESC
  • ORDER BY - 1
  • ORDER BY - 2
  • SELECT ile NULL Olan ve NULL Olmayan Kayıtların Seçilmesi
  • AND, OR, NOT
  • IN ve NOT IN - 1
  • IN ve NOT IN - 2
  • DISTINCT - 1
  • DISTINCT - 2
  • NULL ve NOT NULL
  • LIKE
  • LIKE Joker Karakterler
  • UNION
  • UNION ALL - 1
  • UNION ALL - 2
  • BETWEEN ... AND ve NOT BETWEEN ... AND
  • TOP-N Analizleri
 • Veri İşleme Dili (DML)
  • Veri İşleme Dili Nedir?
  • INSERT ile Veri Ekleme
  • SELECT ile Elde Edilen Veriyi INSERT ile Kaydetmek
  • INSERT ALL - INSERT FIRST
  • INSERT RECORD
  • DELETE ile Veri Silme
  • UPDATE ile Veri Güncelleme
 • Oracle SQL Programlama : JOIN'ler
  • JOIN Nedir?
  • JOIN Tiplerine Genel Bakış
  • Equi Join
  • Non Equi Join
  • Cross Join
  • LEFT OUTER JOIN
  • RIGHT OUTER JOIN
 • Oracle SQL Programlama : Operatörler
  • Birleştirme Operatörü
  • Aritmetik Operatörler
  • Mantıksal Operatörler (AND, OR, NOT)
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • MINUS
  • INTERSECT
 • Oracle SQL Programlama : Soru / Cevap Alıştırmaları
  • SQL Sorgu Alıştırmaları - 1
  • SQL Sorgu Alıştırmaları - 2
  • SQL Sorgu Alıştırmaları - 3
 • Oracle SQL Programlama : Alt Sorgular
  • Alt Sorgular
  • Gelişmiş Alt Sorgular
  • Alt Sorgu ile UPDATE
  • Alt Sorgu ile DELETE
 • Oracle SQL Programlama : Dahili Oracle Fonksiyonları
  • Tarih Fonksiyonları - 1
  • Tarih Fonksiyonları - 2
  • NULL İşlem Fonksiyonları : NULLIF
  • NULL İşlem Fonksiyonları : NVL
  • NULL İşlem Fonksiyonları : NVL2
  • Gruplama Fonksiyonları : ROLLUP
  • Gruplama Fonksiyonları : CUBE
  • Case Manipulation Fonksiyonları : INITCAP
  • Case Manipulation Fonksiyonları : UPPER - LOWER
  • Karakter Fonksiyonları : LENGTH - 1
  • Karakter Fonksiyonları : LENGTH - 2
  • Karakter Fonksiyonları : CHR - ASCII
  • Karakter Fonksiyonları : CHR Fonksiyonu
  • Karakter Fonksiyonları : CONCAT - 1
  • Karakter Fonksiyonları : CONCAT - 2
  • Karakter Fonksiyonları : RPAD
  • Karakter Fonksiyonları : LPAD
  • Karakter Fonksiyonları : LPAD - RPAD
  • Karakter Fonksiyonları : RTRIM
  • Karakter Fonksiyonları : LTRIM
  • Karakter Fonksiyonları : REPLACE
  • Karakter Fonksiyonları : SUBSTR
  • Karakter Fonksiyonları : TO CHAR
  • Karakter Fonksiyonları : TRIM - 1
  • Karakter Fonksiyonları : TRIM - 2
  • Sayısal Fonksiyonları : ABS
  • Sayısal Fonksiyonları : ACOS
  • Sayısal Fonksiyonları : ASIN
  • Sayısal Fonksiyonları : ATAN
  • Sayısal Fonksiyonları : CEIL
  • Sayısal Fonksiyonları : COS
  • Sayısal Fonksiyonları : COSH
  • Sayısal Fonksiyonları : MOD
  • Sayısal Fonksiyonları : COALESCE
  • Sayısal Fonksiyonları : TO NUMBER
  • Sayısal Fonksiyonları : TRUNC (RAKAM)
  • UNIQUE - 1
  • UNIQUE - 2
  • ROWNUM
  • VERIFY
  • TRANSLATE
  • FLOOR
  • COUNT
  • ROWID
  • DEFINE ve UNDEFINE Komutları
 • Oracle SQL Programlama : Tablo İşlemleri
  • CREATE TABLE ile Tablo Oluşturmak
  • Oracle Sequence
  • ALTER TABLE ile Tablo Yapısını Değiştirmek
  • Tablonun Adını Değiştirmek
  • Tablodaki Bir Sütuna Açıklama Satırı Eklemek
  • Tabloya Açıklama Satırı Eklemek
  • Geçici Tablolar : GLOBAL TEMPORARY TABLE
  • Truncate Table
  • Tablo Silmek : DROP TABLE
 • Oracle SQL Programlama : View'ler
  • View Kullanımı - 1
  • View Kullanımı - 2
  • View Hakkında Bilgi Alma
  • INLINE View Kullanımı
  • VIEW leri DML Operasyonlarına Karşı Engellemek
 • Oracle SQL Programlama : İndeksler
  • İndeksler
  • INDEX Alter ve Drop Index
 • Oracle PL/SQL Programlama : Bloklar
  • NORMAL Blok
  • FUNCTION Blok
  • PROCEDURE Blok
 • Oracle PL/SQL Programlama : Akış Kontrol ve Döngüler
  • IF
  • LOOP
  • LOOP FOR
  • CASE
  • GOTO
  • WHILE
 • Oracle PL/SQL Programlama : Hata Yönetimi
  • EXCEPTION
  • Non Predefined Exception
 • Oracle PL/SQL Programlama : Fonksiyonlar
  • Fonksiyonlara Giriş
  • OUT Parametre Kullanımı
  • IN OUT Parametreleri Kullanımı
  • INSERT ile FUNCTION Kullanımı
  • Fonksiyon ile İşletim Sisteminin Kullanıcı Adını Almak
 • Oracle PL/SQL Programlama : Prosedürler
  • Prosedürlere Giriş
  • Prosedür ile Veri Ekleme
  • Prosedür ile Veri Güncelleme
  • Prosedür ile Veri Silme
  • Prosedür Hakkında Bilgi Alma
  • Bir Prosedürü Silmek
 • Oracle PL/SQL Programlama : Paketler
  • Paketlere Giriş
  • Paket Içerisinde Function Kullanımı
  • Bir Paketi Değiştirmek : ALTER PACKAGE
  • Paket Silmek : DROP PACKAGE (Sessiz)
 • Oracle PL/SQL Programlama : Tetikleyiciler
  • AFTER DELETE Trigger Oluşturmak
  • AFTER INSERT, UPDATE, DELETE Trigger Oluşturmak
  • Tetikleyicinin Yapısını Değiştirme : ALTER TRIGGER
  • BEFORE UPDATE TRIGGER Oluşturmak
  • OF Clause
  • Tetikleyicinin Adını Değiştirmek
  • Tetikleyiciyi Silmek
 • Oracle ile Uygulama Geliştirme : Araştırma Ödevleri
  • C# ile Oracle Uygulaması : Araştırma Ödevi
  • Java ile Oracle Uygulaması : Araştırma Ödevi

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss