Udemy - Komple Java Kursu : S?f?rdan Sekt?r?n Y?kseklerine ??k?n
Udemy - Komple Java Kursu : Sifirdan Sektorun Yukseklerine Cikin

T?rkiye'de 10.000 ??renciyi ge?mi? "en iyi e?itmen ortalamas?na (4.7)" sahip e?itmenden "Komple Java Kursu : S?f?rdan Sekt?r?n Y?kseklerine ??k?n"


Download

Description

Türkiye'de 10.000 öğrenciyi geçmiş "en iyi eğitmen ortalamasına (4.7)" sahip eğitmenden "Komple Java Kursu : Sıfırdan Sektörün Yükseklerine Çıkın"

"Gerçek Hayattaki Gibi Öğret" prensibiyle, 300+ kuruma eğitim vermiş veya danışmanlık yapmış bir eğitmen olarak sizi gerçek hayata hazırlıyorum. Aynı konuyu sürekli tekrar etmenize rağmen bir türlü öğrenemiyorsanız, farklı kaynakların içinde boğuluyorsanız, şu an kendinizi güvende hissedin.

--------------------------------------------------------------------------------

Kendinize programlama dünyasında etkin bir yer ayırmaya hazır mısınız?

Eğitimin en büyük özelliği, best practice odaklı olması ve syntax bazlı programlama yerine Ne-Ne Zaman-Nerede-Niçin sorularına cevap vermesidir. Örneğin, bir çok programcı "Interface" syntax'ını bilir fakat, onu gerçek hayatta kullanmakta zorlanır. Bu eğitim sizi kendinden emin bir programcı yapacak.

Yol haritası şeklinde hazırlanmış içerikte, kendinizi nerede eksik istiyorsanız, o kısımdan başlayın.

1. Adım : Hiç programlama bilmediğinizi düşünerek, sıfırdan başlıyoruz. Tüm programlama dillerinde olan teknikleri öğreniyoruz.

2. Adım : Java Nesne Yönelimli Programlama (OOP) tekniklerini, gerçek hayattaki gibi öğreneceksiniz.

3. Adım : Veri tabanına erişim yöntemlerini temel olarak öğreniyoruz.

4. Adım : Swing ile hem arayüz geliştirmeyi hem de veritabanına ulaşmayı öğreniyoruz.

5.Adım :  Spring temellerini atıyoruz.

6. Adım : Spring IoC ile yazılımda sürdürülebilirliği öğreniyoruz.

7. Adım : Hibernate öğreniyoruz.

8. Adım : Spring AOP, JPA, Hibernate tekniklerini öğreniyoruz.

9. Adım : Maven öğreniyoruz.

10. Adım : Spring Boot öğreniyoruz.

11.Adım : Spring Rest servisi ile backend yazmayı öğreniyoruz.

12. Adım : Katmanlı mimarileri öğreniyoruz.

13. Adım : Angular 7 ile frontend yazmayı öğreniyoruz.

14. Adım : Backend : Java, Spring Rest, AOP, Hibernate, JPA  Frontend : Angular 7 olan proje geliştiriyoruz.

15. Adım : Bonus HTML 5, CSS 3, Bootstrap 4 ile  frontend tarafımızı güçlendiriyoruz.

 

Bu kurs kimler için uygun:

 • Üniversite öğrencileri
 • Yeni mezunlar
 • Sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojiyi öğrenmek isteyenler
 • Lise öğrencileri
 • Sektörde çalışıp, nesne yönelimli tekniklerini geliştirmek isteyenler

Course content

 • Kurs Tanıtımı ve Kurulumlar
  • Giriş ve Tanıtım
  • Hangi IDE'yi Kullanıyoruz?
  • Java SE 11 SDK Kurulumu
  • IntelliJ Idea Kurulumu
 • Eğitim Boyunca Yapılan Proje Dosyaları
  • Proje Dosyaları
 • Java - Değişkenler ve veri Tipleri
  • Hello World Uygulaması ile Başlayalım
  • Değişkenler ve Değişken Kullanım İhtiyacı
  • Temel Veri Tipleriyle Çalışmak
 • Java - Şart Bloklarıyla Çalışmak
  • If Bloklarıyla Çalışmak
  • ReCap Demo 1 - En Büyük Sayı Hangisi
  • Switch Bloklarıyla Çalışmak
 • Java - Döngülerle Çalışmak
  • For Döngüsüyle Çalışmak
  • While Döngüsüyle Çalışmak
  • Do-While Döngüsüyle Çalışmak
 • Java - Dizilerle Çalışmak
  • Dizilerle Çalışmaya Başlamak
  • ReCap Demo 2 - Dizilerle Çalışmak
  • Çok Boyutlu dizilerle Çalışmak
 • Java - Stringlerle Çalışmak
  • Stringlerle Çalışmak 1
  • Stringlerle Çalışmak 2
 • Java - Mini Projeler
  • Mini Proje 1 - Sayı Asal mı
  • Mini Proje 2 - Kalın Sesli ve Ince Sesli Harfler
  • Mini Proje 3- Mükemmel Sayılar
  • Mini Proje 4 - Arkadaş Sayılar
  • Mini Proje 5 - Sayı Bulma
 • Java - Metodlarla Çalışmak
  • Metodları Anlamak
  • Parametreli Metodları Anlamak
  • Variable Arguments İle Çalışmak
 • Java OOP - Classlar İle Çalışmak
  • Class Nedir - Doğru Anlamak
  • Bir Class Nasıl Çalışır
  • Çok Önemli - Değer ve Referans Tipleri Anlamak
  • ReCap Demo - Classlarla Çalışmak
 • Java OOP - Encapsulation
  • Field ve Attribute İle Çalışmak
  • Encapsulation İhtiyacını Anlamak
  • Getter ve Setter İle Çalışmak
 • Java OOP - Yapıcı Bloklar - Constructors
  • Constructor İle Çalışmak
  • Method Overloading İle Çalışmak
 • Java OOP - Inheritance
  • Inheritance Yapısını Anlamak
  • Önemli - Inheritance Demo
 • Java OOP - Polymorphism
  • Gerçek Hayatta Polimorfizm İle Çalışmak
  • Overriding Altyapısıyla Çalışmak
 • Java OOP - Abstract Class İle Çalışmak
  • Abstract Sınıflarla Çalışmak
  • Demo - Abstract Sınıfları Pekiştirmek
 • Java OOP - Interface ile Çalışmak
  • Interfaceler İle Çalışmak
  • Interface ile Polymorphism
  • Demo - Çoklu İmplementasyonu Kavramak
 • Java OOP - Compositon, Inner Class, Static
  • Composition - Inner Class ve Static
 • Java - Packages
  • Package Kavramı ve Built-In Paketlerle Çalışmak
  • Kendi Paketlerimizi Oluşturmak
 • Java - Koleksiyonlarla Çalışmak
  • ArrayList ile Çalışmaya Başlamak
  • Type-Safe ArrayList ile Çalışmak
  • Demo - Classlar İle ArrayList
  • HashMap ile Çalışmak
 • Java - Hata Yönetimi
  • Try-Catch-Finally Mantığını Anlamak
  • Exception Hiyerarşisi
  • Demo-Exception Hiyerarşisi
  • Checked Exceptionlar İle Çalışmak 1
  • Checked Exceptionlar İle Çalışmak 2
  • Throw İfadesiyle Çalışmak
  • Custom Exception Yazmak
 • Java - Dosyalarla Çalışmak
  • Dosyalarla Çalışmaya Başlamak
  • Dosya Bilgilerini Okumak
  • Dosyaların Okunması
  • Dosyaya Yazmak
 • Java - Generics
  • Generic Sınıfları Anlamak
  • Demo - Repository Deseni Üzerinde Generic Sınıflar ve Kısıtlar
  • Generic Metodları Anlamak
 • Java - Threading
  • Threading Nedir?
  • Demo - Kronometre İle Thread Yapısını Anlamak
 • Java - JDBC ile Veri Tabanı Programlamaya Giriş
  • JDBC Nedir?
  • MySql Kurulumu
  • Temel SQL Sorguları
  • İlk Bağlantının Oluşturulması
  • DbHelper Yazalım
  • Sql Select İfadelerinin Çalıştırılması
  • ResultSetin Nesnelere Aktarılması
  • Insert İşlemlerinin Yapılması
  • Update İşlemlerinin Yapılması
  • Delete İşleminin Yapılması
 • Java - Swing ile Arayüz Programlamaya Giriş
  • Netbeans Kurulumu
  • İlk Swing Demosuyla Temelleri Öğrenmek
  • JList İle Çalışmak
  • JTable İle Çalışmaya Başlamak
  • Model Nesnesinin Oluşturulması
  • DbHelper Yazımı
  • Listeleme Operasyonunun Yazılması
  • DefaultTableModel İle Çalışmak
  • TableRowSorter İle Çalışmak
  • Yeni Kayıt Eklemek
 • Spring ile Çalışmaya Başlamak
  • Bölüm Tanıtımı
  • Apache Tomcat Kurulumu
  • Eclipse Kurulumu
  • Eclipse ve Tomcat Bağlantısı Kurmak
  • Spring Paketlerinin İndirilmesi ve Projeye Entegrasyonu
 • Spring IoC ve Dependency Injection
  • IoC ve Dependency Injection Nedir
  • Ilk Spring IoC Yapılandırmasını Yapalım
  • Constructor Arg İle İç İçe Bağımlılık Çözümü
  • Setter Injection İle Çalışmak
  • Metinsel Değerlerin Enjeksiyonu
  • Properties Dosyasıyla Injection
  • Annotation Bazlı Injection
  • Class Config Dosyasına Geçmek
  • Class Config İçinde Bean Tanımlamak
  • Bağlı Classların Çözümlenmesi
  • Class Config İle Property Injection
 • Hibernate
  • Hibernate Nedir - Kurulumu
  • Hibernate Configurasyon Dosyası
  • Hibernate Annotation İle Çalışmak
  • İlk Sorgumuzu Yazalım
  • Koşullu Sorgular Yazmak
  • Order By İşlemleri Yapmak
  • Group By İle Çalışmak
  • Insert İşlemi Yapmak
  • Update İşlemi Yapmak
  • Delete İşlemi Yapmak
 • Maven İle Çalışmak
  • Maven nedir?
  • Maven Repository
  • İlk Maven Projesi
  • JDK Versiyonunun Yapılandırılması
  • İlk Bağımlılığın Yüklenmesi
 • Spring Boot : Giriş
  • Spring Boot Nedir?
  • İlk Spring Boot Projesinin Oluşturulması
 • Spring Boot : Spring REST
  • İlk Rest Uygulamasının Yazılması
  • Spring Boot Dev Tools Konfigurasyonunu Yapmak
  • Hibernate ve JPA Projesinin Kurulması
  • Application Properties Dosyasının Yapılandırılması
  • Entity Paketi ve İlk Entity Tasarımı
 • Spring Boot : Katmanlı Mimariler
  • Katmanlı Mimarileri Anlamak
  • İlk Interface Yazımı
  • İlk Hibernate, JPA ve AOP İmlementasyonu
  • Business-Service Katmanının Kodlanması
  • Rest Apinin Yazılması ve Yayınlanması
  • Ekleme Silme ve Güncelleme Operasyonlarının Yazılması
  • Restful Ekleme Silme Güncelleme Operasyonlarının Yazılması
  • Restful Operasyonlarımızın Test Edilmesi
 • Giriş
  • Editör ve Node Kurulumu
 • TypeScript
  • TypeScript Nedir?
  • Nodemon ile Gerekli Ortamın Oluşturulması
  • Veri Tipleri-Number-String-Boolean-Array-Tuple-Enum
  • Veri Tipleri - Any- Void-Null-Undefined
  • Fonksiyonlara Giriş
  • Optional and Default Parameters
  • Rest Parametreler
  • Classlara Detaylı Giriş
  • Inheritance
  • Private Protected Public Erişim Bildirgeçleri
  • Getter ve Setter ile Çalışmak
  • Abstract Sınıflar
  • Interfaces
  • Loops
  • Genericleri Anlamak
  • Generic Sınıflarla Çalışmak
 • Angular Nedir?
  • Angular Nedir?
  • Angular Mimarisini Anlamak
  • Angular İçin Hangi Dili Kullanabilirim?
 • Angular CLI ile Çalışmak
  • Angular CLI ve İlk Projemizin Kurulumu
  • Editör Üzerinde Çalışmaya Başlamak
 • Components
  • Component Yapısını Anlamak
  • Kendi Komponentimizi Oluşturalım
  • Module Mantığını Anlamak
  • Inline Template İle Çalışmak
  • Component Metadatasıyla Çalışmak
  • One-way Two-way Binding
 • Paket Yönetimi NPM ile Çalışmak
  • Paket Yönetimi Yapmaya Başlamak
  • Paketlerin Kullanımı - Global ve Lokal Css İle Çalışmak
 • Proje : Component Bazlı Mimariyle Çalışmak
  • Demo - Projenin Oluşturulması ve Component Bazlı Mimari 1
  • Demo - Projenin Oluşturulması ve Component Bazlı Mimari 2
  • Ürünlerin Listelenmesi
 • ngIf-else İle Çalışmak
  • ngIf Else ngTemplate İle Çalışmak
 • ngFor İle Çalışmak
  • ngFor İle Çalışmaya Başlamak
  • Tip Güvenli Kodlama Yapmak
  • Bir Örnekle Yapılan İşlerin Pekiştirilmesi
 • Pipe Mimarisiyle Çalışmak
  • Built-in Pipe İle Çalışmak
  • Custom Pipe İle Çalışmak
 • Event Binding İle Çalışmak
  • Event Binding
 • AlertifyJs İmplementasyonu
  • AlertifyJs İmplementasyonu
 • Services ve Dependency Injection Mimarisiyle Çalışmak
  • Servisleri Anlamak ve Global Servislerle Çalışmak
  • Lokal Servisler ve Dependency Injection
 • Http, Json-server ve Observable Mimarisiyle Çalışmak
  • Json-server Yapılandırması ve Testi
  • HttpClientModule İle Çalışmak
  • Observable Mimarisini Anlamak
  • Observable İle Loglama ve Hata Yakalama
  • Konuların Tekrarı
 • Routing Mimarisiyle Çalışmak
  • Routing Mimarisini Anlamak
  • RouterLink ile Çalışmak
  • ActivatedRoute İle Çalışmak
  • Filtrelerle Çalışmak
 • Tasarımın İyileştirilmesi
  • Tasarımın İyileştirilmesi 1
  • Tasarımın İyileştirilmesi 2
  • Tasarımın İyileştirilmesi 3
 • Template Driven Forms / Klasik Formlar
  • Forms Module İle Çalışmaya Başlamak
  • Formun Tasarımı ve Testi
  • Http Post İle Çalışmak
 • Reactive Forms
  • Reactive Formlarla Çalışmaya Başlamak
  • Reactive Forms Implementasyonu
 • Authorize, LocalStorage ve Guard İle Çalışmaya Başlamak
  • Login Componentinin Yazılması
  • Account Servisi ve LocalStorage
  • CanActivate Guard İle Çalışmak
  • Login İşleminin Yapılması
  • Login ve Logout Bölümünün Yazılması
 • Bonus : Programlama Mantığını Anlamak (Eksiğiniz varsa)
  • Temel Kurulumlar
  • Yazılım Nedir?
  • Programlama Nedir?
  • Programlama Mantığını Anlamak
  • Temel Değişken Yapısını Anlamak
  • Değişkenlerle Çalışmalar Yapmak
  • İlk Editörümüzle Kodlamaya başlamak
  • Gelişmiş Bir Editörle Çalışmaya Başlamak
  • Veri Tipleriyle Çalışmak
  • Fonksiyonları Anlamak
  • İlk Fonksiyonumuzu Yazalım
  • Parametrelerle Çalışmak
  • Değişkenlerin Kapsamıyla Çalışmak
  • Şart Bloklarıyla Çalışmak
  • Workshop - Şart Bloklarıyla Çalışmak
  • And ve Or İşlemleriyle Çalışmak
  • While Döngüsüyle Çalışmak
  • For Döngüsüyle Çalışmak
  • Workshop - İç İçe Döngülerle Çalışma Örneği
 • Bonus : HTML 5
  • Plunker Online Editörümüzü Tanıyalım
  • Html Nedir ?
  • Temel Html Elementleri
  • Linklerle Çalışmak
  • Tablolarla Çalışmak
  • Formatlama
  • Html5-Layout
  • Form Tagleri
  • Html 5 İle Gelen Form Tagleri
 • Bonus : CSS 3
  • CSS Nedir?
  • Temel Css Kullanımları
  • CSS Özellikleriyle Çalışmak
  • Tablolarla Eventlerle Çalışmak
  • Inputlarla Çalışmak
  • Class Yapısı
  • Id Yapısı
 • Bonus : Bootstrap 4
  • Bootstrap Nedir - Neler Yapabiliriz?
  • Bootstrap Yaşam Döngüsünü Anlamak ve Şablon Giydirmek
  • Container-Layout ve Grid Mimarisi
  • Tablolarla Çalışmak
  • Dropdown ile Çalışmak
  • Formlarla Çalışmak
  • İnputlarla Çalışmak
  • Listelerle Çalışmak
 • Bonus : javascript ES6+
  • Temel Operasyonlar ve Tiplerle Çalışmak
  • Temel Operasyonlar ve Tiplerle Çalışmak 2
  • Şart Bloklarına Giriş
  • Şart Bloklarıyla Çalışmak 2
  • Fonksiyonlarla Çalışmak
  • Diziler
  • Dizi Fonksiyonlarıyla Çalışmak
  • Nesnelerle Çalışmak
  • Recap Demo 1
  • Döngülerle Çalışmak
  • Recap Demo 2
  • DOM Manipulasyonu Nedir ?
  • Demo YouTube Üzerinde DOM Manipulasyonu
  • Demo GetElementsByTagName
  • Demo GetElementsByClassName
  • Demo QuerySelectorAll
  • Demo GetElementsByName
  • Demo AddEventListener
  • Demo Nodlarla Çalışmak
  • Demo ReplaceChild İle Çalışmak
  • EcmaScript Nedir ?
  • Önemli - Scope Kavramı - var let const
  • İleri Fonksiyonlar
  • İleri Diziler
  • İleri Nesneler - Referanslar ve this ile Çalışmak
  • Classlarla Çalışmak
 • Bonus : Diğer Kurslarım İçin İndirim Kuponları
  • Bonus : Diğer Kurslarım İçin İndirim Kuponları

Komple.Java.Kursu.Sifirdan.Sektorun.Yukseklerine.Cikin.part1.rar

Komple.Java.Kursu.Sifirdan.Sektorun.Yukseklerine.Cikin.part2.rar

Komple.Java.Kursu.Sifirdan.Sektorun.Yukseklerine.Cikin.part3.rar

Komple.Java.Kursu.Sifirdan.Sektorun.Yukseklerine.Cikin.part4.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss