Udemy - S?f?rdan C++ ve Programlama ??renin!
Udemy - Sifirdan C++ ve Programlama Ogrenin!

Bu kurs kapsam?nda hi? bilmeyenlere hitap ederek "Merhaba D?nya" ile ba?layarak C++ programlama dilinin temellerini anlat?p, bilgisayar?n haf?zas?na d???k seviyeli m?dahaleler yapabilecek seviyeye kadar kat?l?mc?lar? getirece?iz. 


Download

Description

 

C++ eğitim setimiz:

 • Hiç bilmeyen ve ilk kez programlamaya başlayan,
 • Üniversitede programlamaya giriş dersi alan ve bu derse takviye amacıyla kaynak arayan,
 • Programlamayı hobi olarak amaçlayan ve bir yerlerden başlamak isteyen,
 • Veya, bildiklerini pekiştirmek ve formal bir şekilde bir programlama dilini öğrenme adımlarının üzerinden geçmek isteyen herkese açık bir kurstur. 

Kursun özelliği, konu anlatımının yanında, anlatılan konuların tamamının uygulamalı olarak gösterilmesi ve aynı zamanda verilen soru, ödev ve antremanlarla katılımcıların kodlama dünyasına ellerini bulaştırmasıdır. 

 

Bu kurs kimler için uygun:

 • Programlama dünyasına yeni adım atan herkes için ideal bir eğitim.

Course content

 • Giriş
  • Giriş
  • Bu Eğitimdeki Derslere Nasıl Çalışmalı?
 • Kodlama Ortamı
  • Windows Ortamında Codelite Kurulumu (Opsiyonel)
  • CodeLite'nin Kurulumu ve Çalıştırılması
 • Merhaba Dünya ve Yorumlar
  • C++ ile Merhaba Dünya kodunun yazdırılması
  • C++ Dilinde Yorum Yazılması
  • Merhaba Dünya
 • Dilin Temelleri
  • Değişkenler (Variables) ve Tanımlama
  • Değişken İsimleri ve Belirleyiciler (Identifiers)
  • Değişken Tipleri
  • Tip Dönüşümleri
  • İşlemler / Operatörler
  • Bitwise Operatörler (İkilik Tabanda İşlemler)
  • Temel Giriş Çıkış İşlemleri (I/O) ve Standart Girdi ve Çıktı
  • Değişken Değerini Bastıran Kod
 • Koşullar (Conditions)
  • if, else ve else if Yapıları
  • Örnek Soru Çözümü
  • switch-case Yapısı
  • Ödev 3: Koşullar
  • Ödev 4: Koşullar: Sayı Aralığı
  • Ödev 5: Koşullar: 3 Sayıdan En Küçük ve En Büyük
  • Ödev: İşçi Probemleri + Basit Hesaplamalar
 • Döngüler (Loops)
  • While Döngü Yapısı
  • For Döngü Yapısı
  • do/while Döngü Yapısı
  • Örnek Soru Çözümü - 1
  • Örnek Soru Çözümü - 2
  • Örnek Soru Çözümü - 3
  • Örnek Soru Çözümü - 4
  • break ve continue Komutları
  • Ödev 6: Döngüler
  • Ödev 7: Fibonacci Serisi
  • Örnek: Girilen Pozitif, Negatif ve Sıfırların Dağılımı
 • İç İçe Döngüler (Nested Loops)
  • İç İçe Birden Fazla Döngünün Çalışması
  • Örnek Soru Çözümü - 1
  • Örnek Soru Çözümü - 2
  • Ödev 8: İç İçe Döngüler: Matrisler
  • Ödev: Yıldızlardan Üçgen ve Ters Dik Üçgen Bastırmak
  • Ödev: Yıldızlrla Eşkenar Dörtgen Basan Kod
  • Ödev: Harf Piramidi Oluşturmak
 • Fonksiyonlar (Functions)
  • Basit Fonksiyon Yapıları ve Prosedürler
  • Fonksiyonların Değer Döndürmesi ve Çağrılması
  • Örnek Soru Çözümü
  • Özyineli Fonksiyonlar (Recursive Functions)
  • Ödev : Fonksiyonlar ile ilk 20 Mersanne Sayısı ve ilk 20 asal sayıyı basan kod
  • Örnek: Özyineli Çarpım Fonksiyonu
  • Rasgele Sayı Üretmek (Random Number Generation)
 • Diziler (Arrays)
  • Diziler ve İndisler
  • Örnek Soru Çözümü
  • Ödev: Fonksiyonlar Asal Mersenne ve n. asal veren fonksiyon
  • Ödev: Dizideki en büyük 3 sayının toplamını bulan kod
  • Dizideki sayıların Aritmetik ve Geometrik ortalamaları EB EK ortalaması
  • Kullanıcıdan Gelen sayılarla oluşan Diziyi Toplama
  • Toplama Oyunu
  • Çok Boyutlu Diziler
  • Ödev: Dizileri Karşılaştırıp Alt Dizi olup olmadığını bulan kod
  • Zar Oyunu
  • Ödev Çözüm: Matrisin Transpozunu alan kod
  • Örnek: Matrislerin Toplamı
 • Göstericiler (Pointers)
  • Gösterici Kavramına Giriş
  • Dizilerin Göstericilerle Kullanılması
  • Fonksiyonların Göstericilerle Kullanımı ve Referans/Değer ile Çağırma
  • Dinamik Hafıza ve Malloc
  • Gösterici Aritmetiği (Pointer Arithmetic) ve Kullanıcıdan Sayı okuma
  • Fonksiyonların Dizileri Parametre Alması
  • Ödev: Fonksiyon ile Bir Dizideki En Büyük ve En Küçük değerin farkını döndürmek
 • Dizgiler (Strings)
  • Dizgi Kavramı ve Karakter Dizileri
  • Dizgilerin Karşılaştırılması, Sığ Kopyalama ve Bus Error 10
  • String Fonksiyonu Yazmak, strcpy ve strlen
  • String Tipi, char * ve char [] Farkları
  • Saat Dönüşümü
  • Dizgi Oyunu
  • Örnek: Palindrome
 • Dosya İşlemleri
  • Dosyalara Giriş, Temel Dosya Tipleri ve Basit Bir Dosya Açma Kodu
  • Örnek: Dosyayı satır satır tersine çeviren kod

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss