Udemy - C# Ba?lang?? ve ?leri D?zey
Udemy - C# Baslangic ve Ileri Duzey

 


Download

Description

 

C# Başlangıç ve İleri Düzey görsel eğitimini tamamladığınız zaman c# programlama dilinde orta seviye bir yazılımcı düzeyinde bilgi sahibi olacaksınız. 

SQL ve Ado net görsel eğitimlerime katılırsanız masaüstü uygulamaları geliştirebilir. 

MVC görsel eğitimine katılırsnız web programlama kısmında kendinizi geliştirebilirsiniz. 

Çekmiş olduğum veya çekeceğim eğitimlerimi güncel tutmaya gayret göstereceğim. 

Hepinize şimdiden başarılar dilerim. 

Cengiz ATİLLA

Bu kurs kimler için uygun:

 • C# öğrenmek isteyen tüm katılımcılar

Course content

 • Tanıtım
  • Tanıtım
  • Başarılı olmak için nasıl çalışmalıyım
  • Çalışma süresi ve düzeni hakkında
  • Eğitim sırasında lütfen kapatınız
 • Kurulumlar
  • Kurlum öncesi Windows Update ( önemli )
  • Güç seçenekleri
  • Windows update son durum
  • Microsoft SQL Server Kurulum
  • Visual Studio 2017 Comminity
  • Visual Studio 2017 Comminity - Kurulum sonu
 • C# Programlama dili hakkında
  • Bilgilendirme
  • C# Nedir
  • Nerelerde kullanılır
  • Gerçek hayatta C# aranan bir dil midir ?
 • Net Framework
  • Çalışma mantığı
  • IL
  • CLR
  • JIT
 • Visual Studio Kullanımı - 1/2
  • Bilgilendirme
  • Yeni bir proje açmak
  • Merhaba Dünya
  • Merhaba Dünya uygulamamız üzerinde sistemi inceleyelim.
  • Debug etme işlemi ( Çalışma zamanında uygulamayı takip etmek )
  • Console.WriteLine & Console.Write & Console.ReadLine komutları ne işe yarar.
  • Yorum satırı
  • Windows form projesi oluşturmak
  • Temel C# konularını detaylı ve hızlı öğrenmek
  • Eğitim içerik isimlendirme kuralı
 • Temel Konular - Değişkenler & Tür dönüşümleri
  • Bilgilendirme
  • Değişken nedir , nasıl tanımlanır
  • Değişkenlerin sistem belleği üzerindeki davranışları
  • Değişkenlerin kapasiteleri
  • Değişkenlerin faaliyet alanları
  • Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Referans tipli davranışın incelenmesi
  • Sabit değerli değişken tanımlamak
  • Tür dönüşümü nedir ?
  • Bilinçli tür dönüşümü
  • Bilinçsiz tür dönüşümü
  • checked - unchecked anahtar kelimeleri
  • Object nedir ?
  • Boxing - Unboxing işlemler
  • Console İşlemleri
  • Tür dönüşümü - Parse & Convert
  • Parse - Convert Arasındaki Fark
  • Temel Konular - Değişken & Tür Dönüşümleri bölüm sonu sınav
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • Temel Konular - Operatör Kullanımı
  • Bilgilendirme
  • Aritmatiksel Operatörler - Toplama
  • Aritmatiksel Operatörler - Çıkartma
  • Aritmatiksel Operatörler - Bölme
  • Aritmatiksel Operatörler - Çarpma
  • Aritmatiksel Operatörler - Mod Alma
  • Aritmatiksel Operatörler -- |++ Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri - Küçüktür
  • Karşılaştırma Operatörleri - Büyüktür
  • Karşılaştırma Operatörleri - Küçük Eşittir
  • Karşılaştırma Operatörleri - Büyük Eşittir
  • Karşılaştırma Operatörleri - Eşittir |Eşit değildir
  • Karşılaştırma Operatörleri - is | as Operatörleri
  • Mantıksal Operatörler - & Operatörü
  • Mantıksal Operatörler - | Operatörü
  • Atamalı İşlem Operatörleri
  • Özel amaçlı operatörler
  • Region Kullanımı
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • Temel Konular - Koşul ifadeleri
  • Bilgilendirme
  • IF ELSE Genel Kullanım
  • Örnek Kullanım - Kullanıcı giriş kontrolü
  • IF ELSE - Ara Sınav
  • ELSE IF Kullanımı
  • ELSE IF - Ara Sınav
  • Switch Case Kullanımı
  • Switch Case - Ara Sınav
  • Switch Case ile Goto Anahtar Kelimesi
  • Switch Case Kullanımı - II
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • Temel Konular - Döngüler
  • Bilgilendirme
  • For döngüsü - Genel Kullanım
  • For döngüsü - Örnek uygulama serisi - ( 2 farklı örnek uygulama içerir )
  • For döngüsü - Ödev uygulaması - 1
  • For döngüsü - Sonsuz döngü yapılması - Break - Continue Anahtar Kelimeleri
  • İç içe for döngüsü kullanımı
  • İç içe for döngüsü kullanımı - Ödev uygulaması - 2
  • Foreach Döngüsü
  • While döngüsü - Genel Kullanım
  • While döngüsü - Örnek uygulama serisi - ( 2 farklı örnek uygulama içerir )
  • While döngüsü - Ödev uygulaması - 1
  • do While Döngüsü - Genel Kullanımı
  • do While Döngüsü - Ödev
  • do while - Ödev 1 ( Cevap )
  • do while - Ödev 2 ( Cevap )
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • Diziler ( Arrays )
  • Bilgilendirme
  • Dizi Nedir
  • Dizi - Örnek Kullanımlar ( 2 farklı örnek uygulama içerir )
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • Koleksiyonlar ( 1/2)
  • Bilgilendirme
  • Array List Nedir
  • Array List - Ödev
  • HashTable Nedir
  • HashTable Ödev
  • SortedList Nedir
  • Stack Nedir
  • Queue Nedir
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • Metot
  • Bilgilendirme
  • Main Metotu inceleme
  • C# Nesne yönelimli programlama ( Kısa Giriş )
  • Yeni bir metot tanımlamak
  • Metot Uygulama - 1 : Matematiksel İşlemler
  • Metot Ödev - 1
  • Public ve Private erişim belirleyicileri.
  • return anahtar kelimesi
  • Parametre alan ve parametre gönderen metotlar
  • Metot parametrelerinde varsayılan değer atama işlemi
  • Parametrelerde ref ve out anahtar sözcüklerinin kullanımı
  • Değişken sayıda parametre almak ( params kullanımı )
  • Metotlara aşırı yüklenme işlemi nedir ?
  • Metot parametrelerinde metot kullanımı
  • Metot içinde metot tanımlama ( Local function )
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • OOP - Sınıflar
  • Bilgilendirme
  • Sınıf Tanımlama ve inceleme - 1
  • Sınıf Tanımlama ve inceleme - 2
  • Yapıcı Metot Kullanımı
  • Sınıflarda Metotların Kullanımı
  • Ödev - Araç Sınıfının Tanımlanması
 • OOP - Kapsülleme
  • Bilgilendirme
  • Verileri Kapsülleme - 1
  • Verileri Kapsülleme - 2
  • Verileri Kapsülleme - 3 ( Ara Ödev )
  • Verileri Kapsülleme - 4
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • OOP - Static Kavramı
  • Static nedir ?
  • Static Nedir - 1
  • Static Nedir - 2
  • Static neden ve nerelerde kullanılır
  • Static Field kullanımı
  • Static Metot Kullanımı
  • Static Class kullanımı
  • Static Yapıcı metot ile Standart Yapıcı metot davranış farkı
  • Bölüm sonu ödev { Tüm bölümlerin genelini kapsar }
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • OOP - Inner Type Kavramı
  • Bilgilendirme
  • Inner Type Modelleme - 1
  • Inner Type Modelleme - 2
  • Inner Type Modelleme - İnceleme
  • Inner Type - İç nesne içindeki metotlara erişme ve kullanma
  • Bölüm sonu ödevi
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • OOP - Kalıtım
  • Nesne yönelimli programlama dünyasında kalıtım nedir ?
  • Kalıtım ile nesne modelleme
  • Kalıtım ile nesne modelleme - Yapıcı metot davranışları
  • Kalıtım ile nesne modelleme - Temel Sınıf metotlarına erişim
  • Kalıtım ile nesne modelleme - Boxing | Unboxing işlemleri
  • Kalıtım ile nesne modelleme - Personel & Öğrenci nesnesi modelleme
  • Sealed anahtar kelimesi ile kalıtımı sonlandırmak
  • Kalıtılan nesne içerisinde kalıtım yapmak ( Detaylı inceleme )
  • Kalıtım ile protected kullanımı
  • Ödev Uygulama
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • OOP - Sanal Metot
  • Nesne yönelimli programlama dünyasında sanal metot nedir ?
  • object nesnesinden gelen ToString metotunu inceleyelim.
  • Sanal metot oluşturmak ve kullanmak - 1
  • Sanal metot oluşturmak ve kullanmak - 2
  • Sanal metot oluşturmak ve kullanmak - 3
  • Bölüm sonu kaynak kodları
 • OOP - Interface & Abstract
  • Interface ve Abstract genel olarak nedir ?
  • Abstract Nedir - Abstract class kullanımı
  • Abstract metot nedir , kullanımı
  • Abstract ile sealed kullanılır mı ?
  • Interface nedir ?
  • Interface kullanımı
 • Partial Class
  • Bilgilendirme
  • Partial class nedir - 1
  • Partial class nedir - 2
 • OOP - Enum Kavramı ( Kalıtım daha once )
  • Bilgilendirme
  • Enum Nedir
  • Enum inceleme - 1
  • Enum inceleme - 2
 • Generic - Koleksiyonlar
  • Generic mimariden önce tip güvenli listeler ile çalışmak
  • Generic Koleksiyonlar - List kullanımı - 1
  • Generic Koleksiyonlar - List kullanımı - 2
  • Generic Koleksiyonlar - List kullanımı - 3
  • Generic Koleksiyonlar - List kullanımı - 4
  • Generic Koleksiyonlar - List kullanımı - 5
  • Dictionary - SortedList Koleksiyonları
 • Generic
  • Generic sınıflar ne değildir
  • Generic Class Nedir
  • Generic Bölümü Kaynak Kodları
 • Windows Form
  • Bilgilendirme
  • Windows Form İnceleme
  • Windows Form nasıl oluşur
  • InitializeComponent nedir ne işe yarar
  • Yeni bir windows form açmak
  • Formlar arasında veri taşımak - Örnek 1
  • Formlar arasında veri taşımak - Örnek 2
  • Formlar arasında veri taşımak - Örnek 2 Devam ( Ödev içerir )
  • Formlar arasında veri taşımak - Örnek 2 Devam ( Ödev Cevap )
  • MessageBox inceleme
  • MessageBox - Notification Kontrolleri ile uygulama
  • Show & Show Dialog metotlarının kullanımı
  • Windows form içerisine eklediğimiz form kontrollerimize nasıl ulaşabiliriz ?
  • Windows Form içerisindeki kontrollere ulaşmak
  • Windows form içinde açılan yeni form elemanlarına değer ataması yapmak
  • Uygulamada açık olan formları yakalamak
  • Windows form ile çalışma zamanında nesne oluşturmak
  • Windows form ile mayın tarlası oyunu
  • Windows form - ComboBox kullanımı - Form tasarımı
  • Windows form - ComboBox kullanımı - Items.Add metotunun kullanımı
  • Windows form - ComboBox kullanımı - Datasource özelliğinin kullanımı
  • Windows form - ComboBox kullanımı - Değer seçim ve kullanımı
  • Windows form - Listbox kullanımı - Form Tasarımı
  • Windows form - ListBox kullanımı - Items.Add metotunun kullanımı
  • Windows form - Listbox kullanımı - Datasource özelliğinin kullanımı
  • Windows form - Listbox kullanımı - Değer seçim ve kullanımı
  • Windows form - ComboBox kullanımı - Birden Fazla Değer seçim ve kullanımı
  • Windows form - CheckedBoxList kullanımı - Form Tasarımı
  • Windows form - Checked List Box kullanımı - Items.Add metotunun kullanımı
  • Windows form - Checked List Box kullanımı - Seçilen değere ulaşmak ve gösterimi
  • Windows Form Elemanları - GroupBox Kullanımı
  • Fake data kullanımı
  • Fake data hazırlığı ve grid view incelemesi ön çalışması
  • Windows Form Elemanları - GridView Kullanımı
  • Windows Form Elemanları - GridView Kolon Kullanımı
  • Windows Form Elemanları - GridView Kullanımı - Kolon Gösterme veya Gizleme
  • Windows Form Elemanları - GridView Kullanımı - Data Seçimi
  • Windows Form - GridView içinde Image nesnesi
  • Kaynak Kodlar
 • Dosya / Klasör İşlemleri
  • Visual Studio 2019 Bilgilendirme
  • Bilgilendirme
  • Directory.CreateDirectory ( Yeni Klasör Oluşturma )
  • Directory.Exists ( Varlık Kontrolünün Sağlanması )
  • Directory.Delete ( Klasör Silme )
  • Ödev
  • Directory.Move ( Klasör Taşıma )
  • File.Create - ( Yeni Dosya Oluşturma )
  • File.Exists ( Dosya Varlık Kontrolü )
  • File.Delete ( Dosya Silme )
  • File.Move ( Dosya Taşıma İşlemi )
  • File.Copy ( Dosya Kopyalama İşlemleri )
  • File.AppendText
  • File.ReadAllText
  • Uygulama - Form elemanlarının ayarlanması ve Fake data kurulumu
  • Uygulama - Form data işlemleri ( ödev içerir )
  • Uygulama - System IO işlemleri ( ödev içerir )
  • Kaynak Dosyaları
 • Hata Yönetimi
  • Bilgilendirme
  • Try Catch nedir ?
  • Exception nesnesi inceleme
  • Yenileniyoruz ...
  • finally kullanımı
  • Özel hata sınıfları ile çalışmak
 • Yenilikler
  • Tanıtım
  • Anonim Type
  • Anonim Metot
  • String interpolation
  • Name of
  • Auto Property
  • Try Catch When Kullanımı
  • Tuple
  • Extension Metot
  • Dynamic
 • Delegate - Temsilciler Nedir
  • Delegate Nedir
  • Delegate => Metot ekleme - Listeleme İşlemleri
  • Delegate => Çalışma zamanında Metot çıkartma Metot ekleme işlemleri
  • Delegate => İsimsiz Metot Kullanımı
 • LINQ
  • Tanıtım
  • Var anahtar kelimesi
  • Lambda
  • Func delegate
  • Predicate delegate
  • Action delegate
  • LINQ Sorgulama yapısı inceleme
  • LINQ Metot yapısı inceleme
  • where operatörü kullanımı
  • Order by kullanımı
  • Select kullanımı
  • LINQ - Örnek Sorgulama 1
  • LINQ - Örnek Sorgulama 2
 • System.Xml
  • Xml nedir
  • XMLTextWriter Sınıfının kullanımı
  • XMLTextReader Sınıfının kullanımı
 • LINQ TO XML
  • İnceleme
  • XML Dosya Oluşturma İşlemleri - 1
  • XML Dosya Oluşturma İşlemleri - 2
  • List Koleksiyonundaki dataları XML Kaydetmek
  • XML Dosya Okuma
  • RSS Okuma Uygulaması - Bilgilendirme
  • Projenin Hazırlanması
  • Projenin Yazım Aşaması
  • Proje İnceleme
 • JSON
  • Json Nedir
  • Projenin Hazırlanması - 1
  • Json data yazmak
  • Json data okumak
 • CSV
  • CSV Nedir
  • Projenin Hazırlanması
  • CSV Dosya Yazma İşlemi
  • CSV Dosya Okuma İşlemi
 • DLL Oluşturma ve Kullanımı
  • MatematikselIslemler.dll kütüphanesi oluşturma
  • Farklı proje içinde kullanımı
  • Aynı solution içinde kullanımı
 • Reflection
  • Reflection Nedir
  • Reflection Yapılacak DLL Hazırlanması
  • Assembly.LoadFile
  • ConstructorInfo Kullanımı
  • PropertyInfo Kullanımı
  • MethodInfo Kullanımı
  • Reflection Uygulama
  • Çalışma zamanında nesneleri örneklemek
 • C# Registry İşlemleri
  • Bilgilendirme
  • Değer Ekleme
  • Değer Okuma
  • Klasör ( SubKey ) oluşturma okuma işlemleri
  • SubKey - Değer Listeleme
  • WMI => Disk Seri Numarası Alma
  • WMI => Ethernet Kartının MAC Adresini Alma
 • Telefon Rehberi Uygulaması - Windows Form
  • Bilgilendirme
  • N Katmanlı Mimari & Proje Yapısı Hakkında
  • Projelerin Oluşturulması
  • Projelerin Referans Edilmesi
  • Udemy.Core Yapıcı Metot Ayarları
  • Udemy.Core => Yeni Kayit Ekle
  • Udemy.BLL => Yeni Kayit Ekle
  • Udemy.Core - BLL => Kullanici Login Metotları
  • Udemy.UI => Kullanıcı Giriş Formu
  • Önemli Düzeltme
  • Udemy.UI => Yeni Rehber Kayıt Formu
  • Udemy.UI => Kayıt Listeleme
  • Udemy.Core BLL UI => Kayıt Güncelleme
  • Udemy.Core BLL UI => Kayıt Sil
  • Udemy - XML VER İşlemleri
  • Udemy - CSV VER İşlemleri
  • Udemy - JSON VER İşlemleri
  • Telefon Rehberi Uygulaması - Lisanslama - Bilgilendirme
  • Telefon Rehberi Uygulaması - Lisanslama Islemleri - 1
  • Telefon Rehberi Uygulaması - Lisanslama Islemleri - 2
  • Telefon Rehberi Uygulaması - Lisanslama Islemleri - 3
 • MD5 - SHA Şifreleme Teknikleri
  • MD5 Şifreleme Teknikleri
  • SHA256
 • Microsoft SQL Server - Hatırlatma
  • Bilgilendirme
  • Microsoft SQL Server Managment Studio - 1
  • Microsoft SQL Server Managment Studio - 2
  • Database Nedir ? Database Oluşturma ve Silme işlemleri
  • Tablo İşlemleri ( Oluşturma - Düzenleme - Silme )
  • Insert komutu ile veri ekleme işlemleri
  • Update komutu ile veri güncelleme işlemleri
  • Delete komutu ile veri silme işlemleri
  • AdventureWorks Örnek database indirme ve kurma işlemleri
  • Select komutu ile verileri sorgulama
  • Kolonlara geçici isim vermek ( Aliases )
  • Where Genel kullanımı
  • AND & OR Kullanımı
  • IN Kullanımı
  • LIKE Kulllanımı
  • Between Kullanımı
  • Order By Kullanımı
  • DISTINCT Kullanımı
  • Tablo İşlemleri - Kısıtlamalar ( Constraints )
  • Constraints - NOT NULL
  • Constraints - UNIQUE
  • Constraints - PRIMARY KEY - FOREIGN KEY KULLANIMI - 1
  • Constraints - PRIMARY KEY - FOREIGN KEY KULLANIMI - 2
  • Constraints - CHECK
  • Constraints - DEFAULT
  • Store procedure nedir
  • Store Procedure - Tablolarin Hazırlaması
  • Store procedure işlemleri - 1
  • Store procedure işlemleri - 2
  • Store procedure işlemleri - 3
  • Sayısal Fonksiyonlar - Min & Max Kullanımı
  • Sayısal Fonksiyonlar - Count Kullanımı
  • Sayısal Fonksiyonlar - AVG Kullanımı
  • Sayısal Fonksiyonlar - SUM Kullanımı
  • Metinsel Fonksiyonlar - UPPER - LOWER Kullanımı
  • Metinsel Fonksiyonlar - LEN - DATALENGTH Kullanımı
  • Metinsel Fonksiyonlar - CONCAT Kullanımı
  • Metinsel Fonksiyonlar - LEFT - RIGHT Kullanımı
  • Metinsel Fonksiyonlar - Substring Kullanımı
  • Group By Kullanımı - 1
  • Group By Kullanımı - 2
  • Group By Having Kullanımı
  • Tabloları Birleştirmek - Inner Join Kullanımı
  • Tabloları Birleştirmek - Left Join Kullanımı
  • Tabloları Birleştirmek - Right Join Kullanımı
  • Tabloları Birleştirmek - Full Join Kullanımı
  • Tabloları Birleştirmek - Ornek Kullanımlar
  • TSQL - Değişken oluşturmak ve kullanımı
  • TSQL - Değişken oluşturmak ve kullanımı 2
  • TSQL - Karar Yapıları ( IF ELSE )
  • TSQL - Case When Kullanımı
  • TSQL - While Döngüsü Kullanımı
  • Temp Table Kullanımı
  • TSQL - TRY CATCH Kullanımı
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Nedir - Scaler
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Nedir - Table
  • Trigger ( Tetikleyici ) Nedir 1
  • Trigger Nedir - 2
  • Trigger Inserted - Deleted Tabloları
  • Trigger Instead of Kullanımı
  • Bilgilendirme
 • Katmanlı Mimari
  • Bilgilendirme
  • DataAccessLayer ( Database Katmanı )
  • BusinessLogicLayer ( İş Katmanı )
  • UI ( Sunum Katmanı )
  • İnceleme
 • Ado Net ( Giriş )
  • Bilgilendirme
  • SQL Kodlarının Hazırlanması
  • ConnectionString Nedir
  • Projenin Hazırlanması
  • Entities ( Sınıflar ) - Kodlama
  • DataAccessLayer - BusinessLogicLayer - Kodlama - 1
  • DataAccessLayer - BusinessLogicLayer - Kodlama - 2
  • UI ( Sunum Katmanı ) - Kodlama - 1
  • UI ( Sunum Katmanı ) - Kodlama - 2
  • UI ( Sunum Katmanı ) - Kodlama - 3
  • UI ( Sunum Katmanı ) - Kodlama - 4
  • UI ( Sunum Katmanı ) - Kodlama - 5
  • UI ( Sunum Katmanı ) - Kodlama - 6
 • Windows Servisler
  • Windows Servis Nedir
  • Yeni bir Windows Servis Projesi Oluşturmak
  • Windows Servis Metotlarını Tanıyalım
  • SQL - Kullanılacak Yapının Oluşturulması
  • Timer Nesnesinin Eklenmesi ve Ayarlanması
  • Windows Servis - Data Access Layer Sınıfının Oluşturulması
  • Windows Servis - Installer Ekleme
  • Windows Servis - İşletim sistemine yükleme ve çalıştırma
 • İleri Düzey Try Catch Kullanımı
  • Bilgilendirme
  • Standart Kullanım - Try Catch
  • Ileri Seviye Try Catch Kullanımı
 • Email İşlemleri
  • Bilgilendirme
  • Email Gönderme İşlemleri - 1 ( MailMessage nesnesi )
  • Email Gönderme İşlemleri - 2 ( Mail Gönderimi ve İnceleme )
  • Email Gönderme İşlemleri - 1 ( Ekli dosya ile gönderim yapılması)
 • Doviz Kur Uygulaması ( Doviz.com api kullanımı )
  • Bilgilendirme
  • Json Data İnceleme
  • Projelerin Ayarlanması
  • Database Tasarımı - Tablolar
  • Database Tasarımı - Procedure İşlemleri
  • Udemy.Doviz.Entities - İşlemleri
  • Udemy.Doviz.Core ( İşlemler - 1 )
  • Udemy.Doviz.Core ( İşlemler - 2 )
  • Udemy.Doviz.Core ( İşlemler - 3 )
  • Udemy.Doviz.WinApp ( Api üzerinden data çekme ve database yazma adımları )
  • Udemy.Doviz.WinApp ( İşlemler - 2 )
  • Udemy.Doviz.WinApp ( İşlemler - 3 )
  • Udemy.Doviz.ApiServis ( İşlemler - 1 )
  • Udemy.Doviz.ApiServis ( İşlemler - 2 )
  • Udemy.Doviz.ApiServis ( İşlemler - 3 )
  • Udemy.Doviz.ApiServis ( İşlemler - 4 )
 • Büyük Datalar İle Çalışmak - Uygulama
  • Bilgilendirme
  • TSQL ( Database Ayarlarımız )
  • Form Elemanlarının Ayarlanması
  • DataAccessLayer
  • BusinessLogicLayer
  • Kisiler Listesi ( Data Access Layer - Business Logic Layer )
  • UI Yeni Kayıt
  • UI - Kayıt Listeleme İşlemi
 • NLog
  • Bilgilendirme
  • Dosya modunda kayıtları loglama - 1
  • Dosya modunda kayıtları loglama - 2
  • Database modunda kayıtları loglama - Yapılması Gerekenlerin Listesi
  • Database modunda kayıtları loglama - TSQL İşlemleri
  • Database modunda kayıtları loglama - Uygulama
 • Toplu Mail Gönderim Uygulaması
  • Bilgilendirme
  • Projenin Kurgusu
  • SQL - Uzak sunucu üzerinde database oluşturma ve kullanıcı ayarları
  • SQL - TSQL ve Store Procedure İşlemleri
  • Proje Yazım Aşaması - 1
  • Proje Yazım Aşaması - 2
  • Proje Yazım Aşaması - 3
  • Proje Yazım Aşaması - 4
  • Proje Yazım Aşaması - 5 - Bilgilendirme
  • Proje Yazım Aşaması - 5 - 1
  • Proje Yazım Aşaması - 5 - 2
  • Proje Yazım Aşaması - 6
  • Proje Yazım Aşaması - 7
 • Web Servis Kullanımı ( asmx )
  • Web servis kullanımı - 1
  • Web servis kullanımı - 2
  • Web servis kullanımı - 3
  • Web servis kullanımı - 4
  • Web servis kullanımı - 5
 • Web Servis Kullanımı ( asmx ) - Örnek Proje
  • Bilgilendirme - SQL İşlemleri
  • Proje oluşturma ve database Logic Layer
  • Standart Düzey - Ürün Servisinin Yazılması
  • Standart Düzey - Ürün Servisinin Kullanılması
  • Basit Düzey - Web Method Güvenliği
  • Orta Düzey - Web Method Güvenliği
  • İleri Düzey - Web Method Güvenliği
  • Soap Header Nedir ?
  • Soap Header Kullanımı
 • Uygulama Alanı
  • Genel Bilgilendirme
  • Uygulama 1 : T.C. Kimlik No Doğrulama Servisinin Kullanımı
  • Uygulama 2 : Bilgilendirme
  • Uygulama 2 : List Uygulama - Windows Form
  • Uygulama 3 : Potansiyel Müşteri Kayıt - Çekiliş Uygulaması - 1
  • Uygulama 3 : Potansiyel Müşteri Kayıt - Çekiliş Uygulaması - 2
  • Uygulama 4 : Excel Data Reader Nuget ile Excel Dosyası Okuma

C.Baslangic.ve.Ileri.Duzey.part1.rar

C.Baslangic.ve.Ileri.Duzey.part2.rar

C.Baslangic.ve.Ileri.Duzey.part3.rar

C.Baslangic.ve.Ileri.Duzey.part4.rar

C.Baslangic.ve.Ileri.Duzey.part5.rar

C.Baslangic.ve.Ileri.Duzey.part6.rar

C.Baslangic.ve.Ileri.Duzey.part7.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss