Udemy - A'dan Z'ye PHP7 E?itim Seti
Udemy - A'dan Z'ye PHP7 Egitim Seti

Sifirdan baslayarak ileri duzeye kadar eksiksiz bir sekilde PHP hakkinda bilgiye sahibi olun!


Download

Description

 

Sürekli gelişen web teknolojilerinin en popüler ve en olmazsa olmaz dillerinden biriside PHP'dir. Eğitim seti dahilinde sıfırdan en ileri seviyeye kadar PHP'nin mimarisini, hangi alanlarda kullanıldığı, tüm özelliklerini, tüm metotlarını, tüm fonksiyonlarını ve nesne tabanlı programlama yöntemlerini en ayrıntılı şekilde ve bol örneklerle işlenmektedir.

Bu kurs kimler için uygun:

 • PHP ile sıfırdan ileri düzeye kadar mükemmel dinamik ve veritabanlı web siteleri geliştirmek isteyen herkes.
 • Her türlü web tabanlı sistemler yapmak isteyen herkes.
 • Kendi projelerini geliştirmek isteyen herkes.
 • Durağan web sayfalarına dinamiklik kazandırmak isteyen herkes.

Course content

 • Eğitim Tanıtımı ve Index
  • Set tanıtımı ve index
 • Giriş, Programlar ve Kurulumlar
  • IDE nedir?
  • Notepad++ kurulumu ve bilgilendirme
  • Sublime Text kurulumu ve bilgilendirme
  • Adobe Creative Cloud kurulumu, temizleme ve Dreamweaver CC bilgilendirme
  • EasyPhp kurulumu ve bilgilendirme
  • AppServ kurulumu ve bilgilendirme
  • Wamp Server kurulumu ve bilgilendirme
  • Mamp kurulumu ve bilgilendirme
  • Xampp kurulumu ve bilgilendirme
  • Navicat kurulumu ve bilgilendirme
  • CuteFtp kurulumu ve bilgilendirme
  • FileZilla kurulumu ve bilgilendirme
 • HTML İle İlgili Bilgilendirmeler
  • HTML nedir, tarihçesi, dosya yapısı, faydaları ve neler yapılabilir?
  • HTML ile XHTML arasındaki farklar
  • HTML’de ISO ülke ve dil kodları
  • HTML URL Encoding
  • HTML’de ana renk tanımları
  • HTML’de get ve post istek yöntemleri
  • HTML’in mutlak şartı ve ana etiketleri
  • HTML global attributes ve tarayıcı uyumlulukları
 • CSS İle İlgili Bilgilendirmeler
  • CSS nedir, tarihçesi, dosya yapısı, faydaları ve neler yapılabilir?
 • javascript İle İlgili Bilgilendirmeler
  • javascript nedir, tarihçesi, dosya yapısı, faydaları ve neler yapılabilir?
  • javascript kütüphanesi ne demektir?
 • PHP İle İlgili Bilgilendirmeler
  • PHP nedir, tarihçesi, dosya yapısı, faydaları ve neler yapılabilir?
  • PHP kütüphanesi ne demektir?
 • Genel Bilgilendirmeler
  • MIME Type nedir?
  • Domain, Server, Hosting, FTP ve SSL hakkında bilgilendirme
  • Web yazılımlarının çalışma sistemi
  • En önemli ve en sık görülen Http durum kodları
  • Tarayıcılarda javascript’in aktif ve pasif edilmesi
  • Tarayıcılar ve tarayıcı görüntüleme motorları
  • Tarayıcılara göre accesskey tuş kombinasyonları
  • Tarayıcılarda klavye kısa yolları
 • Web Programcılığına Giriş
  • HTML dosyalarının oluşturulması ve çalıştırılması
  • CSS kodlarının veya dosyalarının HTML dosyası içerisine dahil edilmesi
  • javascript kodlarının veya dosyalarının HTML dosyası içerisine dahil edilmesi
  • White space nedir? Kod blokları nasıl kullanılmalıdır?
 • PHP'ye Giriş
  • PHP dosyalarının oluşturulması ve çalıştırılması
  • Hızlı kod yazmak için Dreamweaver'da PHP template’inin oluşturulması
  • PHP'de syntax (yazım kuralları)
  • echo komutunun ve echo() fonksiyonunun kullanımı
  • print komutunun ve print() fonksiyonunun kullanımı
  • PHP'de comment (yorum / açıklama) tanımlarının kullanımı
  • PHP'de local (yerel) ve global (küresel) kapsama / etki alanları
  • phpinfo() fonksiyonunun kullanımı
 • PHP'de Veri Türleri ve Operatörler
  • PHP'de veri türleri
  • Operatör nedir ve PHP'de operatörler grupları nelerdir
  • PHP'de bit işlem operatörleri
  • PHP'de mantıksal operatörler
  • PHP'de atama operatörleri
  • PHP'de bitsel atama operatörleri
  • PHP'de karşılaştırma operatörleri
  • PHP'de aritmetik işlem operatörleri
  • PHP'de arttırma ve eksiltme operatörleri
  • PHP'de dizi operatörleri
  • PHP'de özel operatörler
  • PHP'de operatörlerde işlem öncelikleri
 • PHP'de Değişkenler
  • Değişken tanımlama ve kurallar
  • Değişken içerisinde değişken tanımlama
  • Değişkenlerde referansa bağlı değer atama
  • Değişken değişkenler tanımlama
  • Birden fazla değişken içeriğini tek bir değişkende birleştirme
  • Değişken içerisinde bulunan içeriğin istenilen karakterlerine ulaşma
 • PHP'de Super Globals (Süper Globaller / Ön Tanımlı Değişkenler)
  • PHP'de super globals (süper globaller / ön tanımlı değişkenler)
  • $GLOBALS süper globalinin kullanımı
  • $_SERVER süper globalinin kullanımı
  • $_GET, $_POST, $_REQUEST ve $_FILES süper globallerinin kullanımı
  • $_COOKIE süper globalinin kullanımı
  • $_SESSION süper globalinin kullanımı
 • PHP'de Sabitler
  • Sabit oluşturma ve kurallar
  • Sabit içerisinde değişken tanımlama
  • Sabit içerisinde sabit tanımlama
  • Birden fazla sabit içeriğini tek bir sabitte birleştirme
  • Sabit içerisinde bulunan içeriğin istenilen karakterine / karakterlerine ulaşma
 • PHP'de Magic Constants (Sihirli Sabitler / Ön Tanımlı Sabitler)
  • PHP'de magic constants (sihirli sabitler / ön tanımlı sabitler)
  • __LINE__ sihirli sabitinin kullanımı
  • __DIR__ sihirli sabitinin kullanımı
  • __FILE__ sihirli sabitinin kullanımı
  • __FUNCTION__ sihirli sabitinin kullanımı
  • __CLASS__, __METHOD__, __TRAIT__ ve __NAMESPACE__ sihirli sabitlerinin kullanımı
 • PHP'de Diziler
  • Dizi tanımlama, kurallar ve print_r() fonksiyonunun kullanımı
  • Sabit dizi oluşturma
  • Değişken yapılarını kullanarak dizi tanımlama
  • Dizi içerisinde değişken ve sabit tanımlama
  • Dizinin değişkenini önceden tanımlayarak verileri sonradan ekleme
  • Oluşturulmuş olan bir diziye sonradan yeni veri / veriler ekleme
  • Dizi içerisindeki bir indise / indexe ait verinin değiştirilmesi
  • Bir diziyi farklı bir değişkene aktarma
  • Birden fazla diziyi tek bir değişkene aktarma
  • İç içe çok boyutlu diziler oluşturma
 • PHP'de Diziler İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar
  • Dizilerde count() ve sizeof() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde array_unshift() ve array_push() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde array_shift() ve array_pop() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde key() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde current() ve pos() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde end() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde next(), prev() ve reset() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde explode() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde implode() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde list() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_merge() ve array_merge_recursive() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde array_combine() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_slice() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_splice() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_chunk() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_column() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_intersect(), array_intersect_key() ve array_intersect_assoc()
  • Dizilerde array_diff(), array_diff_key() ve array_diff_assoc() fonk. kullanımı
  • Dizilerde array_replace() ve array_replace_recursive() fonk. kullanımı
  • Dizilerde array_filter() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_unique() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde range() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_fill() ve array_fill_keys() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde compact() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_keys() ve array_values() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde array_pad() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_search(), array_key_exists() ve in_array() fonk. kullanımı
  • Dizilerde min() ve max() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde array_count_values() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_flip() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_change_key_case() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_sum() ve array_product() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde array_rand() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde array_reverse() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde shuffle() fonksiyonunun kullanımı
  • Dizilerde ksort() ve krsort() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde sort(), rsort(), asort() ve arsort() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde natsort() ve natcasesort() fonksiyonlarının kullanımı
  • Dizilerde array_multisort() fonksiyonunun kullanımı
 • PHP'de Kontrol Yapıları ve Hata Denetimi
  • if, elseif ve else koşul ifadeleri
  • Çok boyutlu if, elseif ve else koşul ifadeleri
  • if, elseif ve else koşul ifadelerinin süslü parantez olmadan kullanım türleri
  • switch, case, default ve break koşul ifadeleri
  • Çok boyutlu switch, case, default ve break koşul ifadeleri
  • switch, case, default ve break koşul ifadelerinin süslü parantez olmadan
  • ternary koşul ifadesi
  • null koşul ifadesi
  • goto atlamalı koşul ifadesi
  • İstisnalar ve kullanımları
  • Hata raporlama işlemleri ve hata denetim operatörünün kullanımı
 • PHP'de Döngüler
  • while ve do while döngüleri
  • for döngüsü
  • foreach döngüsü
  • Çok boyutlu foreach döngüsü
  • Döngülerde break ve continue ifadelerinin kullanımı
 • PHP'de Fonksiyonlar
  • Fonksiyon tanımlama, kurallar ve fonksiyonu çağırma
  • Fonksiyonun kapsama alanı ve global ifadesinin kullanımı
  • Anonim fonksiyon tanımlama ve fonksiyonu çağırma
  • Koşula bağlı olarak fonksiyon tanımlama ve fonksiyonu çağırma
  • Fonksiyonda return ifadesinin kullanımı
  • Fonksiyonda return ifadesini kullanarak birden fazla değer döndürme
  • Fonksiyona parametre tanımlama ve fonksiyonu çağırma
  • Fonksiyondaki parametrelere varsayılan değer atama
  • Fonksiyona sınırsız parametre gönderme ve değerleri alma
  • Fonksiyondan başka bir fonksiyona değer döndürme
  • Fonksiyonlarda referansa bağlı değer atama
  • Fonksiyonu belirli bir yerde durdurma ve fonksiyondan çıkma
  • Fonksiyonu herhangi bir değişkeni kullanarak çalıştırma
  • Otomatik çalışan fonksiyon tanımlama
  • Otomatik çalışan fonksiyona parametre tanımlama
  • Recursive fonksiyon tanımlama ve fonksiyonu çağırma
  • Fonksiyon içerisinde statik değişken tanımlama
  • Fonksiyonlarda yield ifadesinin kullanımı
  • İç içe çok boyutlu fonksiyonlar ile çalışma
  • İç içe çok boyutlu fonksiyonlara parametre tanımlama ve fonksiyonu çağırma
  • İç içe çok boyutlu fonksiyonlara fonksiyonlar içerisinde parametre tanımlama
  • İç içe çok boyutlu fonksiyonlarda alt fonksiyondan parametre değerini alma
 • PHP'de Veri Türü, Tür Dönüşümleri ve Tür Dayatma İşlemleri
  • gettype() metodunun kullanımı
  • settype() metodunun kullanımı
  • PHP'de veri türleri için dönüşüm işlemleri
  • PHP'de veri türleri için değer işlemleri
  • PHP'de veri türü dayatma işlemleri ve declare() metodunun kullanımı
  • var_dump() metodunun kullanımı
  • serialize() ve unserialize() metodlarının kullanımı
 • PHP'de Matematiksel İşlemler
  • PHP'de toplama ve atamalı toplama işlemleri
  • PHP'de çıkartma ve atamalı çıkartma işlemleri
  • PHP'de çarpma ve atamalı çarpma işlemleri
  • PHP'de bölme ve atamalı bölme işlemleri
  • PHP'de modülüs (kalan) ve atamalı modülüs (kalan) işlemleri
  • PHP'de matematiksel işlemlerin birlikte kullanımı
  • PHP'de arttırma ve azaltma işlemleri
 • PHP'de Matematiksel İşlemler İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar
  • Matematiksel işlemlerde ceil(), floor() ve round() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde number_format() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde min() ve max() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde lcg_value() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde rand() ve getrandmax() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde mt_rand() ve mt_getrandmax() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde abs() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde sqrt() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde pow() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde fmod() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde intdiv() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde hypot() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde rad2deg() ve deg2rad() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde sin(), sinh(), asin() ve asinh() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde cos(), cosh(), acos() ve acosh() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde tan(), tanh(), atan(), atanh() ve atan2() metodları
  • Matematiksel işlemlerde bindec(), octdec() ve hexdec() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde decbin(), decoct() ve dechex() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde base_convert() metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde M_SQRT1_2, M_SQRT2 ve M_SQRT3 metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde M_LN2 ve M_LN10 metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde log() ve log10() metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde pi() ve M_PI metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde M_1_PI, M_2_PI, M_PI_2 ve M_PI_4 metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde M_SQRTPI ve M_2_SQRTPI metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde M_LNPI metodunun kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde M_E ve M_EULER metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde M_LOG2E ve M_LOG10E metodlarının kullanımı
  • Matematiksel işlemlerde exp() ve expm1() metodlarının kullanımı
 • PHP'de Form İşlemleri
  • Formlarla çalışma, veri gönderme ve veri alma yöntemleri
  • Formlarla çalışırken verileri dizi halinde gönderme ve alma yöntemleri
  • Formlar aracılığı ile dosya gönderme ve veri alma yöntemleri
  • Formlar aracılığı ile çoklu dosya gönderme ve veri alma yöntemleri
  • Form ve sonuç işlemlerini tek bir sayfada yapma
  • Aynı safya içerisinde birden fazla form oluşturma
  • Formlar aracılığı ile gelen tüm verileri tek bir dizi halinde alma yöntemleri
 • PHP'de Regular Expressions (Düzenli İfadeler)
  • PHP'de düzenli ifadeler
  • Düzenli ifadelerde preg_match() ve preg_match_all() metodlarının kullanımı
  • Düzenli ifadelerde preg_filter() ve preg_replace() metodlarının kullanımı
  • Düzenli ifadelerde preg_​split() metodunun kullanımı
  • Düzenli ifadelerde preg_​grep() metodunun kullanımı
  • Düzenli ifadelerde preg_​quote() metodunun kullanımı
  • Düzenli ifadelerde i ayarı kullanımı
  • Düzenli ifadelerde u ayarı kullanımı
  • Düzenli ifadelerde x ayarı kullanımı
  • Düzenli ifadelerde s ayarı kullanımı
  • Düzenli ifadelerde ^ belirleyicisinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde $ belirleyicisinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde b ve B belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde ?= ve ?! belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde {} , {x,} ve {x,y} belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde + , * ve ? belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde () ve (x|y) belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde (?:) belirleyicisinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde belirleyicisinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde [x] , [x-y] , [^x] ve [^x-y] belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde . belirleyicisinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde w ve W belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde d ve D belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde s ve S belirleyicilerinin kullanımı
  • Düzenli ifadelerde eşleşen değerlere anahtar tanımlama
  • Düzenli ifadelerde kullanılan çok önemli gelişmiş desenler
 • PHP'de Tarih ve Saat İşlemleri
  • PHP'de tarih ve saat işlemleri
  • Tarih ve saat işlemlerinde zaman / saat dilimi ve yerelleştirme metodları
  • Tarih ve saat işlemlerinde date() ve checkdate() metodlarının kullanımı
  • Tarih ve saat işlemlerinde getdate() ve localtime() metodlarının kullanımı
  • Tarih ve saat işlemlerinde time(), microtime(), mktime() ve gettimeofday()
  • Tarih ve saat işlemlerinde date_create(), date_date_set() ve date_time_set()
  • Tarih ve saat işlemlerinde date_timestamp_get() ve date_timestamp_set()
  • Tarih ve saat işlemlerinde date_create_from_format() ve date_format() metodları
  • date_modify(), date_add() ve date_interval_create_from_date_string() metodları
  • Tarih ve saat işlemlerinde date_diff() ve format() metodlarının kullanımı
  • Tarih ve saat işlemlerinde strftime() ve strtotime() metodlarının kullanımı
  • Tarih ve saat işlemlerinde date_sun_info(), date_sunrise() ve date_sunset()
 • PHP'de Dosya ve Dizin İşlemleri
  • Dosya ve dizin işlemlerinde harici PHP dosyalarını birleştirme
  • Dosya ve dizin işlemlerinde basename(), dirname(), pathinfo() ve realpath()
  • Dosya ve dizin işlemlerinde dosya hakkında bilgi alma metodlarının kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde stat(), fstat() ve clearstatcache() metodları
  • Dosya ve dizin işlemlerinde touch(), unlink(), copy() ve rename() metodları
  • Dosya ve dizin işlemlerinde chmod() metodunun kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde mkdir() ve rmdir() metodlarının kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde scandir() ve glob() metodlarının kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde getcwd() ve chdir() metodlarının kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde opendir(), readdir() ve closedir() metodları
  • Dosya ve dizin işlemlerinde fopen() ve fclose() metodlarının kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde feof(), fgets(), fgetc(), fread() ve fpassthru()
  • Dosya ve dizin işlemlerinde ftell(), fseek() ve rewind() metodlarının kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde file() ve readfile() metodlarının kullanımı
  • Dosya ve dizin işlemlerinde fwrite(), fputs() ve ftruncate() metodları
  • Dosya ve dizin işlemlerinde file_get_contents() ve file_put_contents() metodları
  • Dosya ve dizin işlemlerinde fgetcsv() ve fputcsv() metodlarının kullanımı
 • PHP'de Cookie (Çerez) ve Session (Oturum) Yöntemleri
  • PHP'de cookie (çerez) ve session (oturum) yöntemleri
  • PHP'de cookie (çerez) tanımlama, okuma ve silme işlemleri
  • PHP'de cookie (çerez) tanımlama işlemlerinde dizilerin kullanımı
  • PHP'de form aracılığı ile gelen verilerden cookie (çerez) tanımlama
  • PHP'de session (oturum) tanımlama, okuma ve silme işlemleri
  • PHP'de session (oturum) tanımlama işlemlerinde dizilerin kullanımı
  • PHP'de form aracılığı ile gelen verilerden session (oturum) tanımlama
 • PHP'de OOP (Object Oriented Programming) (Nesne Tabanlı Programlama)
  • Sınıf tanımlama, kurallar ve sınıfı çağırma
  • Sınıf içerisinde standart değişken tanımlama ve çağırma
  • Sınıflarda __construct() ve __destruct() metodlarının kullanımı
  • Sınıflarda yapıcı metoda parametre gönderme ve değerleri alma
  • Sınıf içerisindeki bir özelliğe sınıf dışından değer atama
  • Sınıf içerisindeki bir metoda sınıf dışından parametre gönderme / değerleri alma
  • Sınıf içerisinde görünürlük (Visibility) ve erişim türleri
  • Sınıflarda katılım, türetme ve final işlemleri
  • Sınıflarda abstraction (soyutlama) ve interface (arayüz) işlemleri
  • Sınıflarda trait işlemleri, use, insteadof ve as ifadesinin kullanımı
  • Sınıflarda zincirleme metodlarının kullanımı
  • Sınıflarda namespace işlemleri
  • Sınıflarda spl_autoload_register() metodunun kullanımı
 • PHP'de Sınama İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar
  • Sınama işlemlerinde isset(), empty() ve defined() metodlarının kullanımı
  • Sınama işlemlerinde filter_var() metodunun ve ek tanımlarının kullanımı
  • Sınama işlemlerinde değişken içeriği veri türü metodlarının kullanımı
  • Sınama işlemlerinde fonksiyon, sınıf ve nesne metodlarının kullanımı
  • Sınama işlemlerinde dosya ve dizin metodlarının kullanımı
  • Sınama işlemlerinde extension_loaded() metodunun kullanımı
 • PHP'de Çeşitli İşlemler İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar
  • Çeşitli işlemlerde unset() metodunun kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde var_export() metodunun kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde printf() ve sprintf() metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde getenv() ve putenv() metodlarının kullanımı
  • Değişken, sabit, fonksiyon, sınıf, arayüz ve nitelikleri bulma metodları
  • Çeşitli işlemlerde get_included_files() ve get_required_files() metodları
  • Çeşitli işlemlerde tüm php.ini metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde get_loaded_extensions() ve get_extension_funcs() metodları
  • disk_total_space(), disk_free_space() ve memory_get_usage() metodları
  • Çeşitli işlemlerde zend_version(), phpversion() ve sys_get_temp_dir() metodları
  • Çeşitli işlemlerde eval() ve exec() metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde tüm bekletme / uyutma metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde set_time_limit() metodunun kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde exit() ve die() metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde tüm çıktı tamponlama metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde header(), get_headers() ve get_meta_tags() metodları
  • Çeşitli işlemlerde trim(), ltrim(), rtrim() ve chop() metodlarının kullanımı
  • addslashes(), stripslashes(), addcslashes(), stripcslashes() ve quotemeta()
  • strtoupper(), mb_strtoupper(), strtolower(), mb_strtolower() ve mb_convert_case(
  • Çeşitli işlemlerde ucwords(), ucfirst() ve lcfirst() metodlarının kullanımı
  • strlen(), mb_strlen(), substr_count(), mb_substr_count() ve str_word_count()
  • strpos(), stripos(), strrpos(), strripos() metodlarının ve mb_ takılı metodlar
  • substr(), mb_substr(), strstr(), stristr(), strchr() ve strrchr() metodları
  • Çeşitli işlemlerde str_split(), mb_split(), strtok() ve strpbrk() metodları
  • str_replace(), str_ireplace(), strtr(), substr_replace() ve nl2br() metodları
  • Çeşitli işlemlerde wordwrap() ve str_pad() metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde str_shuffle(), strrev() ve str_repeat() metodlarının kullanım
  • Çeşitli işlemlerde levenshtein() ve similar_text() metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde highlight_string() metodunun kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde ord() ve chr() metodlarının kullanımı
  • Çeşitli işlemlerde parse_url(), parse_str() ve mb_parse_str() metodları
 • PHP'de Dönüşüm İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar
  • iconv(), iconv_get_encoding() ve iconv_set_encoding() metodlarının kullanımı
  • mb_convert_encoding(), mb_detect_encoding() ve mb_list_encodings() metodları
  • urlencode(), rawurlencode(), urldecode() ve rawurldecode() metodları
  • Dönüşüm işlemlerinde http_build_query() metodunun kullanımı
  • Dönüşüm işlemlerinde base64_encode() ve base64_decode() metodlarının kullanımı
  • Dönüşüm işlemlerinde convert_uuencode() ve convert_uudecode() metodları
 • PHP İle JSON Ve XML Veri Değişim Formatları
  • JSON nedir, dosya yapısı, faydaları ve neler yapılabilir?
  • XML nedir, tarihçesi, dosya yapısı, faydaları ve neler yapılabilir?
  • JSON ile XML arasındaki farklar
  • Veri değişim formatlarında json_encode() ve json_decode() metodlarının kullanımı
  • Veri değişim formatlarında tüm XML metodlarının kullanımı
 • PHP'de Güvenlik İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar
  • Güvenlik işlemlerinde htmlspecialchars() ve htmlspecialchars_decode() metodları
  • Güvenlik işlemlerinde htmlentities() ve html_entity_decode() metodları
  • Güvenlik işlemlerinde get_html_translation_table() metodunun kullanımı
  • Güvenlik işlemlerinde strip_tags() metodunun kullanımı
 • PHP'de Şifreleme İşlemleri İçin Kullanılan Ön Tanımlı Metotlar / Fonksiyonlar
  • Şifreleme işlemlerinde uniqid(), md5() ve md5_file() metodlarının kullanımı
  • Şifreleme işlemlerinde sha1() ve sha1_file() metodlarının kullanımı
  • Şifreleme işlemlerinde crc32() metodunun kullanımı
  • Şifreleme işlemlerinde str_rot13() metodunun kullanımı
  • Şifreleme işlemlerinde crypt() metodunun kullanımı
  • Şifreleme işlemlerinde hash_algos(), hash() ve hash_file() metodlarının kullanım
  • Şifreleme işlemlerinde hash_hmac_algos(), hash_hmac() ve hash_hmac_file()
  • Şifreleme işlemlerinde hash_init(), hash_update(), hash_copy() ve hash_final()
 • PHP'de CURL (Client URL) (İstemci URL) İşlemleri
  • CURL nedir ve neler yapılabilir?
  • CURL işlemlerinde curl_version() metodunun kullanımı
  • CURL işlemlerinde curl_init(), curl_exec() ve curl_close() metodları
  • CURL işlemlerinde curl_getinfo() ve curl_error() metodlarının kullanımı
  • curl_setopt() ve curl_setopt_array() metodları ve ana ifade seçenekleri
  • CURL işlemlerinde CURLOPT_FOLLOWLOCATION ifade seçeneğinin kullanımı
  • CURLOPT_NOBODY, CURLOPT_HEADER ve CURLOPT_HTTPHEADER ifade seçenekleri
  • CURL işlemlerinde CURLOPT_USERAGENT ve CURLOPT_REFERER ifade seçenekleri
  • CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, CURLOPT_SSLVERSION ifadeleri
  • CURL işlemlerinde CURLOPT_POST ve CURLOPT_POSTFIELDS ifade seçenekleri
  • CURL işlemlerinde CURLFile() metodunun kullanımı ve dosya upload işlemleri
  • CURL işlemlerinde CURLOPT_FILE ifade seçeneğinin kullanımı ve dosya download
  • CURLOPT_COOKIE, CURLOPT_COOKIEJAR ve CURLOPT_COOKIEFILE ifade seçenekleri
  • CURL ile BOT işlemleri
 • MySQL Database (Veritabanı) ve Arayüzlerin Kullanımı
  • MySQL'de veri türleri
  • MYSQL'de koşul operatörleri ve where ifadesi
  • MySQL'de AS, LIMIT ve ORDER BY ifadeleri
  • PhpMyAdmin kullanımı ve CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri
  • Navicat kullanımı ve CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri
 • PHP'de MySQLi İle Database (Veritabanı) İşlemleri
  • MySQLi yapısı ile veritabanına tüm bağlantı metodlarının kullanımı
  • MySQLi nesne yapısı ile veritabanına tüm bağlantı metodlarının kullanımı
  • mysqli_init(), mysqli_real_connect() ve real_connect() metodlarının kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde istemci, host, protokol ve versiyon bilgi metodları
  • MySQLi işlemlerinde birden fazla veritabanına bağlanma
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_query() ve query() metodlarının kullanımı
  • MySQLi ile PHP dosyasından veritabanı veya tablo oluşturma ve kopyalama
  • PHP dosyasından veritabanı tablo adını değiştirme ve veritabanları arası taşıma
  • MySQLi ile PHP dosyasından veritabanı veya tablo silme işlemleri
  • PHP dosyasından veritabanı tablosuna yeni sütun ekleme, sütun güncelleme & silme
  • MySQLi ile PHP dosyasından veritabanı tablo içeriklerini boşaltma işlemleri
  • PHP dosyasından veritabanı tabloları ve sütunları hakkında bilgi edinme işlemler
  • MySQLi ile PHP dosyasından veritabanı tabloları için bakım ve onarım işlemleri
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_fetch_assoc() ve fetch_assoc() ile veri okuma
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_fetch_row() ve fetch_row() ile veri okuma işlemleri
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_fetch_array() ve fetch_array() ile veri okuma işlemle
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_fetch_object() ve fetch_object() ile veri okuma işlem
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_free_result(), free_result(), free() ve close() kulla
  • MySQLi işlemlerinde LIMIT ve ORDER BY ifadelerinin kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde WHERE ifadesinin kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_num_rows() ve num_rows metodlarının kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_fetch_lengths() ve lengths metodlarının kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ve NATURAL JOIN ifadeleri
  • MySQLi işlemlerinde COUNT, MIN, MAX, SUM VE AVG ifadelerinin kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde DISTINCT, GROUP BY ve HAVING ifadelerinin kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde INSERT INTO ifadesi ile yeni veri ekleme işlemleri
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_insert_id() ve insert_id metodlarının kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde UPDATE ifadesi ile veri güncelleme işlemleri
  • MySQLi işlemlerinde REPLACE ifadesi ile veri güncelleme işlemleri
  • MySQLi işlemlerinde DELETE ifadesi ile veri silme işlemleri
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_affected_rows() ve affected_rows metodları
  • MySQLi işlemlerinde prepare(), bind_param(), execute(), bind_result() ve fetch()
  • MySQLi işlemlerinde transaction metodlarının kullanımı
  • MySQLi işlemlerinde mysqli_real_escape_string() ve real_escape_string() metodlar
 • PHP'de PDO (PHP Data Objects) (PHP Veri Nesneleri) İle Database (Veritabanı)
  • PDO işlemlerinde getAvailableDrivers() metodunun kullanımı
  • PDO ile veritabanına bağlanma
  • PDO işlemlerinde birden fazla veritabanına bağlanma
  • PDO işlemlerinde exec() ve query() metodlarının kullanımı
  • PDO ile PHP dosyasından veritabanı veya tablo oluşturma ve kopyalama işlemleri
  • PHP dosyasından veritabanı tablo adını değiştirme ve veritabanları arasında taşı
  • PDO ile PHP dosyasından veritabanı veya tablo silme işlemleri
  • PHP dosyasından veritabanı tablosuna yeni sütun ekleme, sütun güncelleme ve sil
  • PDO ile PHP dosyasından veritabanı tablo içeriklerini boşaltma işlemleri
  • PDO ile PHP dosyasından veritabanı tabloları ve sütunları hakkında bilgi edinme
  • PDO ile PHP dosyasından veritabanı tabloları için bakım ve onarım işlemleri
  • PDO işlemlerinde query(), fetch() ve fetchAll() metodları ile veri okuma işlemle
  • PDO işlemlerinde LIMIT ve ORDER BY ifadelerinin kullanımı
  • PDO işlemlerinde WHERE ifadesinin kullanımı
  • PDO işlemlerinde rowCount() metodunun kullanımı
  • PDO işlemlerinde INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ve NATURAL JOIN ifadeleri
  • PDO işlemlerinde COUNT, MIN, MAX, SUM VE AVG ifadelerinin kullanımı
  • PDO işlemlerinde DISTINCT, GROUP BY ve HAVING ifadelerinin kullanımı
  • PDO işlemlerinde INSERT INTO ifadesi ile yeni veri ekleme işlemleri
  • PDO işlemlerinde lastInsertId() metodunun kullanımı
  • PDO işlemlerinde UPDATE ifadesi ile veri güncelleme işlemleri
  • PDO işlemlerinde REPLACE ifadesi ile veri güncelleme işlemleri
  • PDO işlemlerinde DELETE ifadesi ile veri silme işlemleri
  • PDO ile prepare(), bindParam(), bindValue(), execute(), fetch() ve fetchAll()
  • PDO işlemlerinde transaction metodlarının kullanımı
 • PHP'de .htaccess ve SEO İşlemleri
  • .htaccess nedir ve hangi durumlarda kullanılır?
  • .htaccess komutları
  • .htaccess dosyası oluşturma
  • .htaccess ile hata sayfalarını yönetmek
  • .htaccess ile dosya yükleme boyutlarını yönetmek
  • .htaccess ile link yapıları üzerinde değişiklikler (manipülasyon)
  • .htaccess ile SEF ve Permalink link yapıları
 • Örnek Uygulamalar
  • İletişim formu uygulaması
  • Çoklu kayıt silme uygulaması
  • Hit veya tıklama sayısı takip uygulaması
  • Anket uygulaması
  • Banner sistemi uygulaması
  • Site içi arama uygulaması
  • Listelemelerde satır renklendirme uygulaması
  • Sayfalama uygulaması
  • Rss sayfaları uygulaması
  • Çoklu dil sistemi uygulaması
  • Sınırsız kategori sistemi uygulaması
  • Gelişmiş üyelik sistemi uygulaması
  • TCMB döviz kurları bot uygulaması
  • Sanal pos uygulaması
 • BASIC E-TİCARET PROJESİ
  • Database işlemleri ve site ayar dosyalarının hazırlanması
  • Ana sayfa şablonunun hazırlanması, dosya ve link sisteminin oluşturulması
  • Sözleşme sayfalarının hazırlanması ve sosyal ağ yapılarının kurulması
  • Banka hesapları sayfasının hazırlanması
  • Havale bildirim formu sayfasının ve işleyişin hazırlanması
  • Kargom nerede sayfasının hazırlanması ve kargo sayfasına iletimi
  • İletişim sayfasının hazırlanması ve mail gönderim işlemleri
  • Sık sorulan sorular sayfasının hazırlanması
  • Yeni üye kayıt sayfasının hazırlanması ve aktivasyon işlemleri
  • Üye giriş ve şifremi unuttum sayfalarının hazırlanması ve şifre yenileme işlemle
  • Hesabım sayfasının hazırlanması ve hesabım sayfası içi üyelik bilgileri alanı iş
  • Hesabım sayfası içi adresler alanı işlemleri
  • Hesabım sayfası içi siparişler, sipariş detay ve yorum alanları işlemleri
  • Hesabım sayfası içi favoriler alanı işlemleri
  • Ürün listeleme sayfalarının ve menülerinin hazırlanması ile birlikte arama işlem
  • Ürün detay sayfasının hazırlanması, favorilere veya sepete ekleme işlemleri
  • Alışveriş sepetinin hazırlanması ve silme, adet arttırma veya azaltma işlemleri
  • Alışveriş sepeti sayfası içi adres ve kargo firması seçim alanlarının hazırlanma
  • Alışveriş sepeti sayfası içi ödeme sistemleri seçim alanlarının hazırlanması
  • Alışveriş sepeti sayfası içi banka havalesi ile ödeme alanının hazırlanması
  • Alışveriş sepeti sayfası içi kredi kartı ile ödeme alanının hazırlanması
  • Ana sayfa tasarımının hazırlanması ve tüm kontroller ve iyileştirmeler
  • Yönetim paneli giriş sayfasının hazırlanması, dosya ve link sisteminin oluşturul
  • Yönetici paneli ana sayfa şablonunun hazırlanması ve menü sisteminin oluşturulma
  • Yönetici paneli içi site ayarları alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi sözleşme ve metinler alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi banka hesap ayarları alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi kargo ayarları alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi banner ayarları alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi destek içerikleri alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi menüler alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi yöneticiler alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi üyeler alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi yorumlar alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi ürünler alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi siparişler alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanının hazırlanması
  • Yönetici paneli içi pano alanının hazırlanması
  • Sitenin SEO uyarlı hale getirilmesi
  • Sitenin sıfırlanması ve yedek alma işlemleri
  • Sitenin internet üzerinde yayınlanması

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part01.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part02.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part03.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part04.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part05.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part06.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part07.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part08.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part09.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part10.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part11.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part12.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part13.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part14.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part15.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part16.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part17.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part18.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part19.rar

Adan.Zye.PHP7.Egitim.Seti.part20.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss