Udemy - ?leri D?zey C# ile EF, Linq, OOP, Devexpress ??renin (1/6)
Udemy - Ileri Duzey C# ile EF, Linq, OOP, Devexpress Ogrenin (1/6)

Projenin baslangicinda da belirtildigi gibi sizler icin 6 bolumden olusan 165 saatlik dev bir egitim projesi hazirladim.


Download

Description

 

Bu proje ile birlikte, geliştireceğiniz ticari yazılımlarda:

 • Nasıl bir altyapı oluşturmanız gerektiğini,

 • Pattern'leri yani tasarım kalıplarını projelerinize nasıl uygulayabileceğinizi,

 • Projenizi katmanlara ayırarak nasıl yönetilebilir hale getirilebileceğini,

 • Projelerinize Yönetim Modülü ekleyerek birden çok database'i nasıl yönetebileceğinizi,

 • Entity framework ile database işlemlerini,

 • Linq ile sorgulama işlemlerini,

 • Nesneye yönelik programlama mantığını (OOP),

 • Kod tekrarı yapmadan nasıl proje geliştirilebileceğini,

 • Kendi componentlerinizi nasıl oluşturacağınızı,

 • Belirli standartlara göre kod yazmayı,

 • Devexpress componentlerini ileri düzeyde kullanmayı vb.

daha bir çok konuyu en detaylı şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Projede herhangi bir bölüm geliştirilmeye başlanmadan önce, bitmiş olan projeye geçilerek o aşamada ne yapılacağı hakkında bilgi verilecek ve proje ondan sonra geliştirilmeye başlanacaktır. Böylece sizler de ne yapılmak istendiğini hakkında bilgi sahibi olacak ve ezbere proje geliştirmemiş olacaksınız.

6 bölümden oluşan bu projenin tamamını eksiksiz olarak bitirmeniz durumunda piyasadaki en gelişmiş ticari yazılımların büyük bir bölümünü hiç zorlanmadan geliştirebilecek seviyeye gelebileceğinizi söyleyebilirim.

 

Bu kurs kimler için uygun:

 • C#, Entity Framework, Linq, Katmanlı Mimari, Nesneye Yönelik Programlama, Devexpress Componentlerini ileri seviyede kullanarak proje geliştirmek isteyenler.

Course content

 • Giriş
  • Giriş
 • Proje Altyapısı.
  • EF Model Karşılaştırması ve Neden EF Code First?
  • Katmanlı Mimari Nedir? Kullanılması zorunlumudur? Temel Katmanlar Nelerdir?
  • Projede kullanılacak katmanların oluşturulması.
  • Projede Kullanılacak BaseForm'ların Tasarım İşlemleri.
 • Projede Kullanacağımız Kendi Component (Bileşen)'lerimizin Oluşturulması.
  • ButtonEdit
  • TextEdit
  • CalcEdit
  • CardEdit
  • ComboboxEdit
  • CheckedComboboxEdit
  • DateEdit
  • CheckEdit
  • FilterControl
  • IbanNoTextEdit
  • KodTextEdit
  • MemoEdit
  • PictureEdit
  • SimpleButton
  • SpinEdit
  • TCKimlikNoText
  • TelefonNoTextEdit
  • EmailTextEdit
  • ToogleSwitch
  • DataLayoutControl
  • ControlNavigator
  • GridControl
  • BandedGridControl
 • Form İşlemleri-1
  • Formlarımızı Tasarlarken ve Kodlarken Hangi Kriterlere Göre Hareket Edeceğiz.
  • OkulEditForm Tasarımı 1.Bölüm
  • MenuManager Nedir. Ne İşe Yarar, Sub Menu Nasıl Oluşturulur.
  • OkulEditForm Tasarımı 2.Bölüm
  • OkulListForm Tasarımı
  • BaseForm Update İşlemi
  • BaseEntity Class Nedir. Projede Kullanacağımız BaseEntity Class'ın oluşturulması
  • Okul, İl ve ilçe entityleri oluşturularak relation (ilişki)'ların kurulması.
 • Katmanlar
  • Data Katmanı, Migration İşlemleri ve bu işlemler hakkında bilgi verilmesi.
  • DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 1.Bölüm
  • DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 2.Bölüm
  • DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 3.Bölüm
  • DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 4.Bölüm
  • DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 5.Bölüm
  • Messages Class'ı ve Functions'ların oluşturulması
  • DAL ( Data Access Layer ) Katmanı 6.Bölüm
  • BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 1.Bölüm
  • GeneralFunctions Class Update İşlemi
  • BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 2.Bölüm
  • Convert Class'ının oluşturularak Functions'ların eklenmesi
  • BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 3.Bölüm
  • GeneralFunctions Class Update İşlemi
  • BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 4.Bölüm
  • KartTuru Enum'ı oluşturularak Enum'lar hakkında bilgi verilmesi
  • BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 5.Bölüm
  • Messages Class Update İşlemi
  • Enum'lara atanmış Attribute'lerin okunabilmesi için gereken functions'lar
  • BLL ( Business Logic Layer ) Katmanı 6.Bölüm
  • İlk BLL Class'ının ve İlk Dto'nun oluşturulması ve Dto'lar hakkında bilgi verilm
 • Form İşlemleri-2
  • AnaForm oluşturulması, ConnectionString ve Database Generate işlemi.
  • Default ayarlala yapılan generate işlemi sonucunda oluşan hataların giderilmesi.
  • Formlardaki kodlama işlemlerinin hangi mantıkla yapılacağı hakkında bilgi verilm
  • BaseForm class'larımızın kodlama işlemleri 1.Bölüm
  • ShowEditForms class'ı ve içeriğindeki functions'ların oluşturulması
  • IBaseFormShow Interface'inin oluşturulması ve class'lar tarafından imlementasyon
  • BaseForm class'larımızın kodlama işlemleri 2.Bölüm
  • Okul Formları Kodlama işlemi 1.Bölüm
  • Okul Formları Kodlama işlemi 2.Bölüm
  • ButtonEnableFunction'ın oluşturulması
  • Okul Formları Kodlama işlemi 3.Bölüm
  • Id Oluşturma Function'ının hazırlanması
  • ShowListForms class'ı ve içeriğindeki functions'ların oluşturulması
  • Okul Formları Kodlama işlemi 4.Bölüm
  • IBaseGenelBll interface'inin oluşturulması ve implementasyon işlemleri
  • Okul Formları Kodlama işlemi 5.Bölüm
  • Kod Üretim Function'ı ve DAL ve BLL Katmanları Update işlemi
  • Okul Formları Kodlama işlemi 6.Bölüm
  • IlBll ve IlceBll Class'larımızın oluşturularak içeriklerinin doldurulması.
  • İl Formları tasarım ve Kodlaması.
  • İlçe Formları tasarım ve Kodlaması.
  • SelectFunctions Class'ının oluşturularak içeriğinin doldurulması
  • Okul Formları ve BaseFormlar Update işlemi
  • ButtonEdit Componentine yeni event ve eventhandler eklenmesi.
  • ButtonEdit Componenti Update İşlemi
  • İlçe Formları ve BaseFormlar Update İşlemi
  • RowFocus Function'unun oluşturulması, kullanılması, test edilmesi
  • Base Formlar Update işlemi
  • Aktif ve Pasif Kartlar arasında dolaşabilmemizi sağlayan Function'ın oluşturulma
  • EntityDelete işlemleri için functions, event, Interface'lerin oluşturulması
  • Gerial Function'ının yazılması, kullanılması ve test edilmesi.
  • Cursor işlemleri, FormClosing event'inin içeriğinin doldurulması ve test edilmes
  • Popup menü oluşturulması, menuler için function oluşturulması ve test edilmesi
  • Button Visibility İşlemleri
  • AnaForm, Base Formlar, İl Formlar update işlemleri ve test edilmesi
  • Form template işlemleri
  • Statusbar Açıklama, Kısayol ve Kısayol Açıklama işlemleri
  • Validation İşlemleri için Function, attribute, enum, interface oluşturulması
  • Tablo verilerinin, kullanıcıların istediği formatta dışarı aktarılması işlemleri
  • Edit Formlarda Update İşlemi.

Ileri.Duzey.C.ile.EF.Linq.OOP.Devexpress.Ogrenin.1-6.part1.rar

Ileri.Duzey.C.ile.EF.Linq.OOP.Devexpress.Ogrenin.1-6.part2.rar

Ileri.Duzey.C.ile.EF.Linq.OOP.Devexpress.Ogrenin.1-6.part3.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss