Udemy - Sıfırdan Zirveye Adım Adım Bol Uygulamalı Java Kursu
Udemy - Sıfırdan Zirveye Adım Adım Bol Uygulamalı Java Kursu


Download

Description

Mobil ve Web Geliştirme Dünyası ile pek çok alanda kullanılan Java dilini öğrenmeye başlayarak kariyerinize yön verin

Course content

 • Giriş ve Kurulumlar
  • Kursa Başlayalım
  • Java Nedir ve Genel Kavramlar
  • Java Nasıl Çalışır
  • Gerekli Kurulumlar
  • İlk Projenin Açılması
  • Bölüm Sonu Quiz
  • Bölüm Sonu Dökümanı
  • Dersteki Yazılan Kodlar
 • Değişken Kavramı ve Primitive Veri Tipleri
  • İlk Projeye Genel Bakış ve Önemli Açıklamalar
  • Değişken Variable Kavramı ve Nümerik Veri Tipleri
  • Wrapper Sınıflar ile Nümerik Veri Tipleri Örnekleri
  • Char ve Boolean Veri Tipleri ile Tip Dönüşümleri Type Casting
  • Bölüm Sonu Ödev ve Çözümleri
  • Bölüm Sonu Quiz
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Operatörler ve İşlem Önceliği
  • Aritmetik Operatörler
  • Arttırma ve Azaltma Operatörleri
  • Aritmetik Atama Operatörleri
  • İlişkisel Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler
  • İşlem Önceliği ve Kod Blokları Değişkenlerin Kapsam Scope Alanları
  • Bölüm Sonu Ödev ve Çözümleri
  • Bölüm Sonu Quiz
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Kontrol Yapıları , Scanner ve Math Sınıfları
  • If Else Karşılaştırma İfadeleri
  • Kısa If ( Ternary ) Kullanımı ve Switch Case Karşılaştırma Ifadeleri
  • For Döngüsü
  • While ve Do While Döngüleri ve Continue Break Return Dallanma Ifadeleri
  • Kullanıcıdan Veri Alma Scanner Sınıfı Kullanımı
  • Math Sınıfı ve Rastgele Sayı Üretme
  • Bölüm Sonu Ödev ve Çözümleri
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • GENEL TEKRAR BÖLÜMÜ 16 SORU VE ÇÖZÜMÜ
  • Genel Tekrar Sorularının Açıklanması
  • 1. 2. 3. ve 4. Soruların Çözümü
  • 5. 6. 7. ve 8. Soruların Çözümü
  • 9. ve 10. Soruların Çözümü
  • 11. 12. ve 13. Soruların Çözümü
  • 14. 15. ve 16. Soruların Çözümü
  • Bölüm Sonu Dökümanı Tüm Sorular ve Cevaplar
 • Metotlar Diziler İki Boyutlu Diziler Arrays Sınıfı
  • Metot Nedir Neden Kullanırız
  • Metot Çeşitleri Parametreli Parametresiz ve Geriye Değer Döndüren Metotlar
  • Metotlar ile Ilgili Örnek
  • Metot Overloading Metot Aşırı Yükleme Kavramı
  • Dizi Nedir Neden Kullanırız Teorik Anlatım
  • 26 Dizi ve Ilkel Veri Tipleri Bellekte Nasıl Tutuluyor Stack ve Heap
  • Örnek Sorularla Diziler
  • Gelismis For (Foreach), Metotlara Dizi Gondermek ve Varargs Kavrami
  • Dizilerin Kopyalanması
  • İki Boyutlu Diziler ve Örnek Uygulama
  • Dizi Elemanlarını Karıştırma ve SelectionSort ile Sıralama
  • Binary Search Arama Algoritması ile Dizide Eleman Arama
  • Arrays Sınıfı ve Önemli Metotları
  • Bölüm Sonu Sorularının Açıklanması
  • Soru 1 ve Soru 2 Çözümleri
  • Çözüm 3
  • Çözüm 4
  • Çözüm 5
  • Bölüm Sonu Dökümanı
  • 3 Vize Sorusu ve Cevapları
 • Nesneye Yönelimli Programlama ve Genel Kavramlar
  • Sınıf (Class), Nesne(Object) ve Kurucu Metot (Constructor) Kavramları
  • İlk Sınıfımızı Oluşturup Nesne Üretelim
  • Constructur Kurucu Metot Detaylari ve this Kullanımı
  • Encapsulation ile Veri Saklama Nedir ve Neden Kullanırız
  • static ile Sınıfa Özgü Degisken - Metot Oluşturma
  • Immutable Degismez Nesneler ve Metotlara Nesne Gondermek
  • Genel Özet ve Bolum Sonu Sorularının Açıklanması
  • Soru1 ve Soru 2 Çözümleri
  • Soru 3 ve Soru 4 Çözümleri
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Az Kod Çok İş | Var olan kodların genişletilmesi | Önemli Konu ve Kavramlar
  • Kompozisyon ile Kodların Tekrar Kullanılması
  • Miraslama | Kalıtım | Inheritance Kavramı Nedir
  • Kalıtım Kavramını Uygulayalım
  • Kalıtım Kullanılmayan Bir Yapıyı Kalıtım Kullanarak Düzenleyelim
  • Çok Biçimlilik | Polymorphism ile Herşey Çok Kolay
  • Binding Kavramı ve Binding Çeşitleri
  • Casting Türleri Instanceof Kullanımı | Polimorfizm Olmasaydı ?
  • Konuyu Toparlayalım
  • Object Sınıfı Metotlarından equals Metotunun Özellikleri
  • Object Sınıfı Metotlarından finalize Metotu ve Garbage Collector
  • final Kavramı ve Özellikleri | Kullanım Amaçları
  • String neden Değişmez Immutable Bir Sınıftır ?
  • String Sınıfının Önemli Metotları ve Örnekler
  • Arraylist Sınıfı Nedir Neden Kullanırız Metotları Nelerdir ?
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Bölüm Sonu Tekrar Test Soruları ve Projeleri
  • 13 Okulda Çıkmış Sınav Sorusu ve Cevapları
  • Kendi Yığın Yapımızı Oluşturalım
  • Kalıtım Test Soruları Bölüm 10 Soru Bölüm 1
  • Pratik Test 1 Çözümleri
  • Kalıtım Test Soruları Bölüm 10 Soru Bölüm 2
  • Pratik Test 2 Çözümleri
  • Televizyon Similasyonu ile Konuların Pekiştirilmesi Bölüm 1
  • Televizyon Similasyonu ile Konuların Pekiştirilmesi Bölüm 2
  • Televizyon Similasyonu ile Konuların Pekiştirilmesi Bölüm 3
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Abstract Sınıf Interface Kavramı Erişim Belirleyiciler ve Inner Sınıflar
  • Abstract Class Soyut Sınıf Nedir
  • Abstract Class Soyut Sınıf Örnek Yapalım
  • Abstact Sınıflar ile ilgili Quiz
  • Interface ( Arayüz, Arabirim ) Kullanmanın Mantığı ve Amacı
  • Interface Kullanım Örneği ve Interfacelerin Detayları
  • Abstract ile Interface Arasındaki Farklar ve Interfacelerin Kalıtılması
  • Interface Genel Özet ve Java 8den sonraki Güncellemeler
  • Interface Temel Özellikler Quiz
  • Interface Detay Özellikler Quiz
  • Interface Quizlerinin Çözümleri
  • Comparator Interface'sinin Uygulanması ile Sıralama Yapmak
  • Access Modifiers Erişim Belirleyiciler Nelerdir
  • Erişim Belirleyiciler ile Ilgili Quiz
  • Non Access Modifiers ve Quiz Sorularının Çözümleri
  • Member Inner Class Dahili İç Sınıflar
  • Member Inner Class Dahili Üye Sınıflara Örnek
  • Local Inner Class Yerel İç Sınıflar
  • Anonymous Inner Class Isimsiz Anonim İç Sınıflar
  • Static Inner Class Statik İç Sınıflar
  • Inner Class Quiz Soruları
  • Inner Class Quiz Sorularının Çözümleri
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Generic Jenerik , Paket Kavramı ve Jar Oluşturma Kullanma
  • Generic Sınıf Kullanımı
  • Generic Metot Kullanımı
  • Veterinerler Birligi Simulasyonu Bölüm 1
  • Veterinerler Birligi Simulasyonu Bölüm 2
  • Veterinerler Birligi Simulasyonu Bölüm 3
  • Java naming Convension
  • Package Kavramı
  • Rasyonel Sayı Sınıfının Oluşturulması Bölüm 1
  • Rasyonel Sayı Sınıfının Oluşturulması Bölüm 2
  • Rasyonel Sayı Kütüphanesinin jar Olarak Çıkartılıp Kullanılması
 • Collection Koleksiyonlar Framework Güncellenmeye Devam Ediyor....
  • Collection Framework ve Collection Interface Metotları
  • List Interface ve Arraylist Sınıfı Bölüm 1
  • Arraylist Sınıfı Bölüm 2
  • Iterator ve ListIterator ile Listenin Gezilmesi Güncellenmesi
  • LinkedList Kullanımı
  • Arraylist vs LinkedListe Sıralı Eleman Ekleme
  • Vector ve Stack Sınıfları
  • 102 Queue Interface ve PriorityQueue Sınıfı Kuyruk Yapısı
  • Map Interface ve Hashmap Sınıfı
  • Hashmap Calısma Mantıgı Şekille Anlatım
  • Hashmap Çalışmasını Debug ile Görmek
  • LinkedHashmap Sınıfı ve Çalışma Mantığı
  • Treemap Sınıfı ve Red Black Tree
  • Hashset LınkedHashSet TreeSet Ozellikleri ve Farklılıkları
  • Sorted ve Navigable Interfacelerinin Metotları
  • Collections Yardımcı Sınıfının Metotları
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Collection Framework Projeleri ( Daha sonra Yeni Projeler Eklenecektir )
  • UdemyKursPlayer Tanıtım Açıklama
  • Udemy Kurs Player Bölüm 1
  • Udemy Kurs Player Bölüm 2
  • Udemy Kurs Player Bölüm 3
  • Udemy Kurs Player Bölüm 4
  • Şanslı 10 Numara Tanıtım
  • Map Yapısına Sayıların Yazılması |Şanslı 10 Numara Bölüm1
  • Liste ve Set Olusturulması ve Sayıların Gösterilmesi |Şanslı 10 Numara Bölüm2
 • Exception Istisna Kavramı ve Java IO Dosya Islemleri
  • Exception Istisna Kavramı Nedir
  • Birden Fazla Catch Bloğu ve İç içe Try Catch
  • Değer Döndüren Istisna Blokları ve throw ile Hata Fırlatmak
  • throws Kavramı ve Kendi Istisna Sınıflarımızı Oluşturmak
  • En çok Karşılaşabileceğimiz Hata Türleri
  • Dosya İşlemleri Teorik | Binary ve Character Streams kavramları
  • DataOutputStream-DataInputStream ile Stream Tabanlı Dosyaya Veri Yazma ve Okuma
  • Try with Resources Kavramı Nedir Nasıl Kullanılır
  • ObjectInputOutputStream ile Nesneleri Dosyaya Yazmak ve Okumak
  • FileReader ve FileWriter ile Metin Tabanlı Dosya İşlemleri
  • Dosyalar ile ilgili Alıştırma Bölüm 1
  • Dosyalar ile ilgili Alıştırma Bölüm 2
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Javafx ile Görsel Java Uygulamaları
  • Javafx Nedir JDK 11de Javafx Projesi Oluşturma
  • SceneBuilder ve JFoenix Kurulumları
  • Stage Scene Kavramları ve Tekrar
  • Taşıyıcı Elemanları Öğrenelim
  • Java Kodu ile Dinamik Tanımlamalar
  • SceneBuilder ile Tasarım Ve Event Olayları
  • Login Screen Yaparak Özetleyelim
  • Eventler Tekrarı ve Checkbox Kullanımı
  • Listview ve TextArea Kullanımı
  • FavoriFimlerim Singleton Uygulanması Dosyadan Okunması
  • Dosyaya Filmlerin Yazılması ve Metotların Testleri
  • Dialog Ekranının Tasarlanması
  • Yeni Filmin Eklenmesi ve Listelenmesi
  • CellFactory ve ContextMenu Kullanımı
 • Thread ( İş parçacıkları )
  • Thread ve Process Kavramları
  • Thread Nasıl Oluşturulur? Çeşitli Thread Oluşturma Yöntemleri
  • Thread Türleri, Thread Isimlendirme ve ID Kavramları
  • Thread Önceliklendirme, Join ve Interrupt Metotları
  • Synchronized Kavramı ve Kullanımı
  • Üretici Tüketici Problemi Nedir
  • Wait ve Notify Metotlarıyla Üretici Tüketici Probleminin Çözümü
 • Lambda Expression ve Veritabanı Kullanımı
  • Lambda Expression Nedir
  • Lambda Örnekleri
  • Lambda Kullanımı Alıştırmaları
  • Veritabanı Nedir
  • SQL Nedir
  • JDBC Nedir
  • JDBC Bağlantısının Yapılması ve Tablo Oluşturma
  • Update Delete ve PreparedStatement İşlemleri
  • Yapılacak Projenin Veritabanının Hazırlanması
  • Datasource Sınıfı ve Tüm Tablonun Okunması
  • Order by ile Sıralama ve Inner Join ile Tabloların Bağlanması
  • Javafx Projesinde Veritabanı Bağlantısının Yapılması
  • Görsel Öğelerin Veri ile Bağlanması
  • Seçilen Öğeye Göre Sorgulama ve Read işlemi
  • Verinin Güncellenmesi
 • BONUS Diğer Kurslarım ve Indirimli Linkler
  • Duyuru
  • Udemy Yeni Kupon Sistemi Hakkında Bilgi
  • Diğer Kurslarım Hakkında Bilgi ve Indirimli Linkler
  • Telegram Yardımlaşma Grupları Katılma Linkleri

Sıfırdan Zirveye Adım Adım Bol Uygulamalı Java Kursu

sifirdan-zirveye-adim-adim-bol-uygulamali-java-kursu.part1.rar

sifirdan-zirveye-adim-adim-bol-uygulamali-java-kursu.part2.rar

sifirdan-zirveye-adim-adim-bol-uygulamali-java-kursu.part3.rar

sifirdan-zirveye-adim-adim-bol-uygulamali-java-kursu.part4.rar

sifirdan-zirveye-adim-adim-bol-uygulamali-java-kursu.part5.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss