Udemy - C programlama ve C++ programlama ile Yazılım Geliştirme
Udemy - C programlama ve C++ programlama ile Yazılım Geliştirme


Download

Description

C programlama & C++ programlama |C programlama & C++ programlama |C programlama & C++ programlama | ***TEK KURS 2 DİL***

Course content

 • C Programlama ile tanışıyoruz... Nedir bu C programlama, neden öğreniyoruz ?
  • C programlama ne işe yarar, nasıl çalışır ?
  • LÜTFEN OKUYUNUZ - Bu duyuru hem sizin hem de benim için oldukça önemlidir !
  • Bir eğitim setine nasıl çalışmalıyız?
  • Youtube Duyuru
  • C programlamaya başladan önce bilinmesi gerekenler QUIZ
 • C programlama için gerekli araçların bilgisayara kurulması
  • Kuruluma başlamadan önce lütfen okuyunuz
  • CodeBlocks kurulumu
  • CodeBlocks Türkçe karakter problemini çözüyoruz
  • Macbook için XCode Kurulumu
  • Codeblocks kapatıp açıldığında Türkçe karakterler bozuk gösteriliyorsa...
  • Türkçe karakter sorununuz hala varsa...
  • Printf ile Türkçe Karakter Kullanımı QUIZ
 • C programlama Giriş
  • Programlamada kullandığımız genel terimlerin tanıtılması
 • Değişkenler
  • Değişkenler ve Karakter Dizisi Mantığı (Detaylı Anlatım)
  • Kullanıcıdan veri alma işlemleri
  • C programlamada Değişkenler ve Verilerin Depolanma Mantığı QUIZ
  • Kullanıcıdan veri alma işlemleri QUIZ
 • Değişkenlerin Kullanıldığı ÖRNEKLER
  • Matematiksel İşlemler
  • Örnek1: Kare ve dikdörtgenin alanını hesaplama
  • Örnek2: Dairenin alanı, dairenin çevresi ve küpün hacmini hesaplama
  • Örnek3: Matematiksel denklem çözme ve Tip (int,float,double) dönüşümleri
  • Örnek4: 5 basamaklı bir sayının sayı değerlerini buluyoruz
  • Matematiksel İşlemler QUIZ
 • Kontrol Yapıları ve ÖRNEKLER (If - Else if - Else , Switch - Case)
  • If - else if -else (Kontrol yapıları)
  • Örnek 1: Cinsiyet ve boy uzunluğuna göre mülakatı geçme durumu örneği
  • Örnek 2: Toptan satış programı yazıyoruz
  • Örnek 3: Bir sayının diğer sayının katı olup olmadığını sorguluyoruz
  • Örnek 4: Girilen 3 sayının toplami, çarpım ve ortalama değerlerini bulan program
  • Örnek 5: Girilen sayının Tek mi Çift mi olduğunu söyleyen program
  • Örnek 6: Girilen harfin Büyük ya da Küçük olduğun söyleyen program (ASCII tablo)
  • Switch - Case Kontrol Yapıları
  • Örnek 1 - Input (girdi) alıp hangi ay ve mevsime ait olduğunu söyleyen program
  • Örnek 2 - Sonsuz defa hesap yapabilen Hesap Makinesi programı
  • Örnek 3 - Restoran Menüsü Programı
  • Kontrol yapılarını birbirine dönüştürme
 • Döngüler - (While - Do While - For)
  • While Döngüsü
  • Örnek1 - 1-10 arası sayıların çarpım tablosu
  • Örnek2 - 1den n'e kadar olan sayıların toplamını bulan program
  • 2 sayı arasındaki sayıları toplayan program
  • Bir sayının faktöriyelini kontrollü bir şekilde hesaplayan program
  • Do-While Döngüsü
  • Örnek1- Kullanıcının girdiği sayıyı bir önceki sayıyla karşılaştıran program
  • Örnek2 - Kullanıcının girdiği sayının sayı değerlerinin toplamını bulan
  • Örnek3 - Kullanıcının girdiği 2 tam sayının EBOB'unu bulan program
  • For döngüsü
  • Örnek1 - If kullanmadan Tek-Çift sayı bastırma
  • Örnek2 - Bilet Satın Alma Programı
  • Örnek3 - Fibonacci Serisi ve ufak bir karekök örneği
  • Örnek 4 - İç içe for döngüsü - Çarpım Tablosu
  • Örnek5 - For Döngüsü ile yıldızlardan şekil oluşturma
  • Döngü Dönüşümleri ( Döngüler Özet)
 • Diziler - ( Sayı dizileri ve Karakter dizileri )
  • Int ve float dizileri
  • Karakter Dizileri
  • Örnek 1 - 10 Açık Kapı Algoritması (int dizisi örneği)
  • Örnek2 - Sayısal Loto Programı
  • Örnek 3 - Parola Doğrulamasını Sağlayan Program
  • Örnek 4 - Girilen sayıların toplamını ve ortalaması bulan program
  • Çok Boyutlu Diziler
  • Örnek1 - 2 matrisin toplamını bulan program
  • Örnek2 - Farklı sınıftaki öğrencilerin listesini tutan program
 • Fonksiyonlar
  • Fonksiyonlara giriş
  • Macro (Makro) Kullanımı
  • Enumeration - Enums Kullanımı
  • Örnek1 - Elemanları doğal sayı olan bir dizideki en büyük sayıyı bulan fonksiyon
  • Örnek2 - Çok boyutlu bir işçi listesini yazdıran fonksiyon
  • Örnek 3 - Sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol eden fonksiyon
  • Örnek 4 - Celcius ve Fahrenheit değerlerini hesaplayan fonksiyonlar
  • Örnek5 - 1-1000 arasındaki asal (asal sayı bulan fonksiyon)
  • Örnek 6 - 1 - 10000 arasındaki mükemmel sayılar (mükemmel sayı fonksiyonu)
  • Örnek 7 - Not ortalamasına göre 4'lük sistemdeki karşılığını gösteren program
  • Örnek 8 - Bir sayının tersini bulan fonksiyon ve program
 • RECURSIVE (Özyinelemeli) ve ITERATIVE (Yinelemeli) Fonksiyonların Mantığı
  • Iterative (Yinelemeli) ve Recursive (Özyinelemeli) Fonksiyonlar nedir?
 • RECURSIVE FUNCTIONS (Öz Yinelemeli Fonksiyonlar)
  • Recursive Fonksiyonlar Giriş
  • Örnek 1 - Faktöriyel Hesaplama
  • Örnek 2 - 2 sayının En Büyük Ortak Bölenini (EBOB) bulan program
 • STANDART (Yazılımcılar tarafından hazırlanmış) KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI
  • Giriş
  • STRLEN fonksiyonu
  • STRCPY ve STRNCPY fonksiyoları
  • STRCAT fonksiyonu
  • STRCMP fonksiyonu
  • STRREV Fonksiyonu (10 satırda palindrom testi)
  • STRLWR ve STRUPR fonksiyonları
 • POINTERS (İşaretçiler)
  • Pointers (İşaretçiler) Giriş (Detaylı)
  • Karakter dizileriyle Pointer İşlemleri
  • Örnek1 - Girilen sayının adresine ulaşan program (Ekrana Yıldız Bastırma)
  • Örnek 2 - Pointerlarla 4 işlem yapan program
  • Örnek 3 - İki değişkenin değerlerini birbirleri arasında değiştiren program
  • Örnek 4 - Bir karakter dizisinin uzunluğunu Pointer kullanarak hesaplama
  • Örnek 5 - Bir kelimenin Palindrom olup olmadığını bulan program
 • DİNAMİK BELLEK YÖNETİMİ
  • Malloc - Calloc - Realloc - Free Fonksiyonları
  • Örnek 1 - Hafızada Diziler Oluşturma
 • STRUCTS (Yapılar)
  • Structs (Yapılar) Giriş
  • Örnek 1 - Mini Kitap Satış Sitesi Örneği
  • Örnek2 - Bir şirkette çalışan insanların bilgilerini gösteren program
  • Örnek 3 - Yapı içinde yapı kullanarak çalışan ve bilgilerini oluşturan program
  • Typedef Kullanımı
 • DOSYA İŞLEMLERİ
  • Dosyaya Yazma İşlemleri
  • Dosyadan Okuma İşlemleri
 • SIRALAMA ALGORİTMALARI
  • Bubble Sort (Baloncuk-Kabarcık Sıralaması)
  • Selection Sort (Seçimli Sıralama)
  • Insertion Sort ( Ekleme - Araya Sokma Sıralaması)
 • ARAMA ALGORİTMALARI
  • Linear Search Algoritması
  • Binary Search Algoritması
 • ÖĞRENCİLERDEN GELEN SORULAR
  • Öğrencilerden Gelen Sorular - 1.Soru-100 sayıdan en büyüğünü bulan program
  • 2 Soru - Girilen 100 tane sayının tek ve çift sayı adetlerini bulan program
  • 3. Soru - Klavyeden tuşlanacak bir sayının asal olup olmadığını bulan program
  • 4. Soru - Bir serinin ilk 50 terimini hesaplayıp ekrana yazdıran program
  • 5. Soru - Matris elemanlarının toplamını yazdırma
  • 6. Soru - 0 girilene kadar sayıları toplayan ve ortalama hesaplayan program
  • 7. Soru - Kullanıcının istediği değerdeki çarpım tablosunu gösteren program
  • Kurs için tavsiyelerinizi bekliyorum.
 • SINAVLARDA ÇIKABİLECEK OLASI SINAV SORULARI
  • Soru 1 - İki Basamaklı Sayıların Rakamları Toplamını Bulan C Kodunu Yazınız
  • Soru 2 - Bir dizideki elemanları rastgele belirleme
 • C++ PROGRAMLAMA DİLİ | NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLA
  • MUTLAKA MANTIĞININ ANLAŞILMASI GEREKEN TERİMLER
 • C++ Değişkenler - Kullanıcıya Veri Gösterme - Kullanıcıdan Veri Alma
  • Giriş dersi ve Konsola Yazı Yazdırma
  • Değişkenler Giriş
  • Değişkenler 2
  • Kullanıcıdan veri alma işlemleri
 • C++ Matematiksel İşlemler
  • Matematiksel İşlemlere Giriş
  • Örnek 1 - Karenin alanı ve çevresini hesaplayan program
  • Örnek 2 - Dairenin çevresi ve alanını hesaplayan program
  • Örnek 3 - Küpün yanal alanlarının toplamını ve hacmini hesaplayan program
  • Örnek 4 - Denklem Çözme
  • Örnek 5 - 6 basamaklı bir sayının sayı değerlerini toplamını bulan program
 • C++ String Veriler (Karakter dizileri)
  • String Veriler (Karakter dizileri)
 • C++ KONTROL YAPILARI ve ÖRNEKLER (If - Else if - Else , Switch - Case)
  • If - else if -else (Kontrol yapısı)
  • Örnek 1 - Girilen sayının pozitif mi negatif mi oldugunu söyleyen program
  • Örnek 2 - Üçgenin iç açılarına göre tipini söyleyen program
  • Örnek 3 - Elemanların satış sayılarına göre başarılı başarısız olma durumu
  • Örnek 4 - Hesap Makinesi Programı
  • Switch Case (Kontrol Yapısı)
  • Örnek 1 - Depodaki stoğa ürün ekleme ve çıkarma işlemlerini sağlayan program
 • C++ DÖNGÜLER - (While - Do While - For)
  • While Döngüsü
  • Örnek 1 - Faktöriyel Hesabı Yapan Program
  • Do-While Döngüsü
  • Örnek 1 - 1den n'e kadar olan tek ve cift sayilarin toplamini bulan program
  • For Döngüsü
  • Örnek 1 - Çarpım Tablosu
  • Döngülerde Break - Continue Deyimi ve Döngülerde Sonsuzluk Kavramı
 • C++ DİZİLER - ( Sayı dizileri ve Karakter dizileri )
  • Int ve Float Dizileri
  • Örnek 1 - Öğrencinin Not Ortalamasını Hesaplayan Program
  • String Dizileri
  • Çok Boyutlu Sayı Dizileri
  • Örnek - Kelimenin içerisindeki harflerin alfabetik olarak sıralanması
 • C++ FONKSİYONLAR
  • Fonksiyonlar (Void)
  • Fonksiyonlar ( Return )
  • Overloading ( Aşırı Yükleme)
 • C++ POINTERS (İşaretçiler)
  • Pointers (İşaretçiler) (Sayılarda Adres)
  • Pointers (İşaretçiler) (Stringlerde Adres)
  • Pointerlar ve Fonksiyonlar
  • Const int nedir ? Referans nedir ?
  • Ayrıntılı Const ifadesi
 • C++ Gözden Kaçırdıklarım (Önemli Noktalar Var)
  • Gözden Kaçırdıklarım (Önemli Noktalar Var)
 • C++ STRUCTURES (Yapılar)
  • Structures (Yapılar) Giriş
  • Structures - Pointers İlişkileri
  • Structure in a structure (Yapı içinde yapı) ve Pointers (İşaretçiler)
 • C++ DİNAMİK BELLEK YÖNETİMİ
  • Dinamik Bellek Yönetimi
 • C++ OOP - Object Oriented Programming (NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA)
  • Nesne nedir ? Nesnelerin Özelliklerini Belirleme
  • Nesnelerin Metotlarının Belirlenmesi
  • Header Dosyaları ve Proje İçerisinde Kullanılması
  • Private Erişim Özelliği
  • Encapsulation (Kapsülleme) Yöntemi nedir? Neden kullanırız?
  • Pointerlar ile sınıf metotlarına erişimi sağlama
  • Constructor (Yapıcı) Metotlar ve Yapıcı Metotlarda Overloading
  • This anahtar sözcüğü ve Deconstructor (Yıkıcı) Metotlar
 • NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA - KALITIM
  • Public - Private - Protected Kavramları
  • Inheritance ( Kalıtım )
  • Encapsulation (Kapsülleme)
  • Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım)
  • Overriding (Çiğnemek - İptal Etmek)
 • C++ Dosya İşlemleri
  • Dosya Okuma
  • Dosya Yazma
 • C++ ÖZEL BİLGİLER
  • Template (Şablon) Oluşturma
  • Namespaces ve Scopes ( Isim Uzayları ve Kod Blokları)
  • Exceptions ( Istisnalar ) - Hata Yakalama
 • C++ KULLANIŞLI STRING FONKSIYONLARI
  • Boşluklu bir stringi kullanıcıdan almamızı sağlayan fonksiyon
  • Fonksiyon ile stringin değerini atama
  • Stringin içindeki bir karaktere ulaşma
  • Bir stringin uzunluğunu bulma
  • Bir stringin bir indisinden itibaren kaç karakter yazalım
  • İki stringin değerlerinin değişmesi
  • String içerisindeki karakterleri silme
  • String içerisindeki karakter ya da karakter dizilerinin indisini bulma
  • Bir stringin içerisindeki karakter ya da karakterleri yer değiştirme

C programlama ve C++ programlama ile Yazılım Geliştirme

c-programlama-c_programlama.part1.rar

c-programlama-c_programlama.part2.rar

c-programlama-c_programlama.part3.rar

c-programlama-c_programlama.part4.rar

c-programlama-c_programlama.part5.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss