Udemy - Sıfırdan Zirveye Adım Adım Bol Uygulamalı Java Kursu
Udemy - Sıfırdan Zirveye Adım Adım Bol Uygulamalı Java Kursu

Bu kurs ile sıfırdan başlayarak Java dilini ve nesneye yönelimli programlanın tüm kavramlarını detaylı ve mantığıyla öğreneceksiniz.


Download

Description

Bu kurs hem teorik hem pratik pek çok bilgi içermektedir. Teorik anlatımlarda öğrendiğimiz yapıları örnekler, projeler ve quizlerle pekiştirip bilgilerimizi kalıcı hale getireceğiz.

Javayı ve kavramlarını öğrenirken algoritma geliştirme yeteneğinizin de geliştiğini göreceksiniz. Bu sayede öğrendiğiniz konuları kullanarak profesyonel uygulamalar yapabileceksiniz.

Bu kurs ile Java'yı öğrendikten sonra kariyerinize yön verebilirsiniz. Java dilinin kullanıldığı Android veya Web Geliştirme Dünyalarına giriş yapabilecek ve CV'nize Javayı ileri seviyede biliyorum yazabileceksiniz.

Okullarınızda Java ile gösterilen dersleri yüksek başarı ile geçebilir, isterseniz Java sertifikasyon sınavlarında da yüksek puanlar alabilirsiniz.

Bu kurs kimler için uygun:
 • Her hangi bir programlama bilgisi olmayan ve java dilini öğrenmek isteyen
 • Var olan java bilgisine ileri seviye java konularını eklemek isteyen
 • Javada kariyer yapmak isteyen
 • Okuldaki java ile ilgili dersleri başarıyla geçmek isteyen herkes bu kursa katılabilir.

Course content

 • Giriş ve Kurulumlar
  • Kursa Başlayalım
  • Java Nedir ve Genel Kavramlar
  • Java Nasıl Çalışır
  • Gerekli Kurulumlar
  • İlk Projenin Açılması
  • Bölüm Sonu Quiz
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Değişken Kavramı ve Primitive Veri Tipleri
  • İlk Projeye Genel Bakış ve Önemli Açıklamalar
  • Değişken Variable Kavramı ve Nümerik Veri Tipleri
  • Wrapper Sınıflar ile Nümerik Veri Tipleri Örnekleri
  • Char ve Boolean Veri Tipleri ile Tip Dönüşümleri Type Casting
  • Bölüm Sonu Ödev ve Çözümleri
  • Bölüm Sonu Quiz
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Operatörler ve İşlem Önceliği
  • Aritmetik Operatörler
  • Arttırma ve Azaltma Operatörleri
  • Aritmetik Atama Operatörleri
  • İlişkisel Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler
  • İşlem Önceliği ve Kod Blokları Değişkenlerin Kapsam Scope Alanları
  • Bölüm Sonu Ödev ve Çözümleri
  • Bölüm Sonu Quiz
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Kontrol Yapıları , Scanner ve Math Sınıfları
  • If Else Karşılaştırma İfadeleri
  • Kısa If ( Ternary ) Kullanımı ve Switch Case Karşılaştırma Ifadeleri
  • For Döngüsü
  • While ve Do While Döngüleri ve Continue Break Return Dallanma Ifadeleri
  • Kullanıcıdan Veri Alma Scanner Sınıfı Kullanımı
  • Math Sınıfı ve Rastgele Sayı Üretme
  • Bölüm Sonu Ödev ve Çözümleri
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • GENEL TEKRAR BÖLÜMÜ 16 SORU VE ÇÖZÜMÜ
  • Genel Tekrar Sorularının Açıklanması
  • 1. 2. 3. ve 4. Soruların Çözümü
  • 5. 6. 7. ve 8. Soruların Çözümü
  • 9. ve 10. Soruların Çözümü
  • 11. 12. ve 13. Soruların Çözümü
  • 14. 15. ve 16. Soruların Çözümü
  • Bölüm Sonu Dökümanı Tüm Sorular ve Cevaplar
 • Metotlar Diziler İki Boyutlu Diziler Arrays Sınıfı
  • Metot Nedir Neden Kullanırız
  • Metot Çeşitleri Parametreli Parametresiz ve Geriye Değer Döndüren Metotlar
  • Metotlar ile Ilgili Örnek
  • Metot Overloading Metot Aşırı Yükleme Kavramı
  • Dizi Nedir Neden Kullanırız Teorik Anlatım
  • 26 Dizi ve Ilkel Veri Tipleri Bellekte Nasıl Tutuluyor Stack ve Heap
  • Örnek Sorularla Diziler
  • Gelismis For (Foreach), Metotlara Dizi Gondermek ve Varargs Kavrami
  • Dizilerin Kopyalanması
  • İki Boyutlu Diziler ve Örnek Uygulama
  • Dizi Elemanlarını Karıştırma ve SelectionSort ile Sıralama
  • Binary Search Arama Algoritması ile Dizide Eleman Arama
  • Arrays Sınıfı ve Önemli Metotları
  • Bölüm Sonu Sorularının Açıklanması
  • Soru 1 ve Soru 2 Çözümleri
  • Çözüm 3
  • Çözüm 4
  • Çözüm 5
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Nesneye Yönelimli Programlama ve Genel Kavramlar
  • Sınıf (Class), Nesne(Object) ve Kurucu Metot (Constructor) Kavramları
  • İlk Sınıfımızı Oluşturup Nesne Üretelim
  • Constructur Kurucu Metot Detaylari ve this Kullanımı
  • Encapsulation ile Veri Saklama Nedir ve Neden Kullanırız
  • static ile Sınıfa Özgü Degisken - Metot Oluşturma
  • Immutable Degismez Nesneler ve Metotlara Nesne Gondermek
  • Genel Özet ve Bolum Sonu Sorularının Açıklanması
  • Soru1 ve Soru 2 Çözümleri
  • Soru 3 ve Soru 4 Çözümleri
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Az Kod Çok İş | Var olan kodların genişletilmesi | Önemli Konu ve Kavramlar
  • Kompozisyon ile Kodların Tekrar Kullanılması
  • Miraslama | Kalıtım | Inheritance Kavramı Nedir
  • Kalıtım Kavramını Uygulayalım
  • Kalıtım Kullanılmayan Bir Yapıyı Kalıtım Kullanarak Düzenleyelim
  • Çok Biçimlilik | Polymorphism ile Herşey Çok Kolay
  • Binding Kavramı ve Binding Çeşitleri
  • Casting Türleri Instanceof Kullanımı | Polimorfizm Olmasaydı ?
  • Konuyu Toparlayalım
  • Object Sınıfı Metotlarından equals Metotunun Özellikleri
  • Object Sınıfı Metotlarından finalize Metotu ve Garbage Collector
  • final Kavramı ve Özellikleri | Kullanım Amaçları
  • String neden Değişmez Immutable Bir Sınıftır ?
  • String Sınıfının Önemli Metotları ve Örnekler
  • Arraylist Sınıfı Nedir Neden Kullanırız Metotları Nelerdir ?
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Bölüm Sonu Tekrar Test Soruları ve Projeleri
  • 13 Okulda Çıkmış Sınav Sorusu ve Cevapları
  • Kendi Yığın Yapımızı Oluşturalım
  • Kalıtım Test Soruları Bölüm 10 Soru Bölüm 1
  • Pratik Test 1 Çözümleri
  • Kalıtım Test Soruları Bölüm 10 Soru Bölüm 2
  • Pratik Test 2 Çözümleri
  • Televizyon Similasyonu ile Konuların Pekiştirilmesi Bölüm 1
  • Televizyon Similasyonu ile Konuların Pekiştirilmesi Bölüm 2
  • Televizyon Similasyonu ile Konuların Pekiştirilmesi Bölüm 3
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Abstract Sınıf Interface Kavramı Erişim Belirleyiciler ve Inner Sınıflar
  • Abstract Class Soyut Sınıf Nedir
  • Abstract Class Soyut Sınıf Örnek Yapalım
  • Abstact Sınıflar ile ilgili Quiz
  • Interface ( Arayüz, Arabirim ) Kullanmanın Mantığı ve Amacı
  • Interface Kullanım Örneği ve Interfacelerin Detayları
  • Abstract ile Interface Arasındaki Farklar ve Interfacelerin Kalıtılması
  • Interface Genel Özet ve Java 8den sonraki Güncellemeler
  • Interface Temel Özellikler Quiz
  • Interface Detay Özellikler Quiz
  • Interface Quizlerinin Çözümleri
  • Comparator Interface'sinin Uygulanması ile Sıralama Yapmak
  • Access Modifiers Erişim Belirleyiciler Nelerdir
  • Erişim Belirleyiciler ile Ilgili Quiz
  • Non Access Modifiers ve Quiz Sorularının Çözümleri
  • Member Inner Class Dahili İç Sınıflar
  • Member Inner Class Dahili Üye Sınıflara Örnek
  • Local Inner Class Yerel İç Sınıflar
  • Anonymous Inner Class Isimsiz Anonim İç Sınıflar
  • Static Inner Class Statik İç Sınıflar
  • Inner Class Quiz Soruları
  • Inner Class Quiz Sorularının Çözümleri
  • Bölüm Sonu Dökümanı
 • Generic Jenerik , Paket Kavramı ve Jar Oluşturma Kullanma
  • Generic Sınıf Kullanımı
  • Generic Metot Kullanımı
  • Veterinerler Birligi Simulasyonu Bölüm 1
  • Veterinerler Birligi Simulasyonu Bölüm 2
  • Veterinerler Birligi Simulasyonu Bölüm 3
  • Java naming Convension
  • Package Kavramı
  • Rasyonel Sayı Sınıfının Oluşturulması Bölüm 1
  • Rasyonel Sayı Sınıfının Oluşturulması Bölüm 2
  • Rasyonel Sayı Kütüphanesinin jar Olarak Çıkartılıp Kullanılması
 • Collection Koleksiyonlar Framework Güncellenmeye Devam Ediyor....
  • Collection Framework ve Collection Interface Metotları
  • List Interface ve Arraylist Sınıfı Bölüm 1
  • Arraylist Sınıfı Bölüm 2
  • Iterator ve ListIterator ile Listenin Gezilmesi Güncellenmesi
  • LinkedList Kullanımı
  • Arraylist vs LinkedListe Sıralı Eleman Ekleme
  • Vector ve Stack Sınıfları
  • 102 Queue Interface ve PriorityQueue Sınıfı Kuyruk Yapısı
  • Map Interface ve Hashmap Sınıfı
  • Hashmap Calısma Mantıgı Şekille Anlatım
  • Hashmap Çalışmasını Debug ile Görmek
  • LinkedHashmap Sınıfı ve Çalışma Mantığı
  • Treemap Sınıfı ve Red Black Tree
  • Hashset LınkedHashSet TreeSet Ozellikleri ve Farklılıkları
  • Sorted ve Navigable Interfacelerinin Metotları
  • Collections Yardımcı Sınıfının Metotları
 • Collection Framework Projeleri ( Daha sonra Yeni Projeler Eklenecektir )
  • UdemyKursPlayer Tanıtım Açıklama
  • Udemy Kurs Player Bölüm 1
  • Udemy Kurs Player Bölüm 2
  • Udemy Kurs Player Bölüm 3
  • Udemy Kurs Player Bölüm 4
  • Şanslı 10 Numara Tanıtım
  • Map Yapısına Sayıların Yazılması |Şanslı 10 Numara Bölüm1
  • Liste ve Set Olusturulması ve Sayıların Gösterilmesi |Şanslı 10 Numara Bölüm2
 • Exception Istisna Kavramı ve Java IO Dosya Islemleri
  • Exception Istisna Kavramı Nedir
  • Birden Fazla Catch Bloğu ve İç içe Try Catch
  • Değer Döndüren Istisna Blokları ve throw ile Hata Fırlatmak
  • throws Kavramı ve Kendi Istisna Sınıflarımızı Oluşturmak
  • En çok Karşılaşabileceğimiz Hata Türleri
  • Dosya İşlemleri Teorik | Binary ve Character Streams kavramları
  • DataOutputStream-DataInputStream ile Stream Tabanlı Dosyaya Veri Yazma ve Okuma
  • Try with Resources Kavramı Nedir Nasıl Kullanılır
  • ObjectInputOutputStream ile Nesneleri Dosyaya Yazmak ve Okumak
  • FileReader ve FileWriter ile Metin Tabanlı Dosya İşlemleri
  • Dosyalar ile ilgili Alıştırma Bölüm 1
  • Dosyalar ile ilgili Alıştırma Bölüm 2
 • Javafx ile Görsel Java Uygulamaları
  • Javafx Nedir JDK 11de Javafx Projesi Oluşturma
  • SceneBuilder ve JFoenix Kurulumları
  • Stage Scene Kavramları ve Tekrar
  • Taşıyıcı Elemanları Öğrenelim
  • Java Kodu ile Dinamik Tanımlamalar
  • SceneBuilder ile Tasarım Ve Event Olayları
  • Login Screen Yaparak Özetleyelim
  • Eventler Tekrarı ve Checkbox Kullanımı
  • Listview ve TextArea Kullanımı
  • FavoriFimlerim Singleton Uygulanması Dosyadan Okunması
  • Dosyaya Filmlerin Yazılması ve Metotların Testleri
  • Dialog Ekranının Tasarlanması
  • Yeni Filmin Eklenmesi ve Listelenmesi
  • CellFactory ve ContextMenu Kullanımı
 • Thread ( İş parçacıkları )
  • Thread ve Process Kavramları
  • Thread Nasıl Oluşturulur? Çeşitli Thread Oluşturma Yöntemleri
  • Thread Türleri, Thread Isimlendirme ve ID Kavramları
  • Thread Önceliklendirme, Join ve Interrupt Metotları
  • Synchronized Kavramı ve Kullanımı
  • Üretici Tüketici Problemi Nedir
  • Wait ve Notify Metotlarıyla Üretici Tüketici Probleminin Çözümü
 • Lambda Expression ve Veritabanı Kullanımı
  • Lambda Expression Nedir
  • Lambda Örnekleri
  • Lambda Kullanımı Alıştırmaları
  • Veritabanı Nedir
  • SQL Nedir
  • JDBC Nedir
  • JDBC Bağlantısının Yapılması ve Tablo Oluşturma
  • Update Delete ve PreparedStatement İşlemleri
  • Yapılacak Projenin Veritabanının Hazırlanması
  • Datasource Sınıfı ve Tüm Tablonun Okunması
  • Order by ile Sıralama ve Inner Join ile Tabloların Bağlanması
  • Javafx Projesinde Veritabanı Bağlantısının Yapılması
  • Görsel Öğelerin Veri ile Bağlanması
  • Seçilen Öğeye Göre Sorgulama ve Read işlemi
  • Verinin Güncellenmesi
 • BONUS Diğer Kurslarım ve Indirimli Linkler
  • Diğer Kurslarım Hakkında Bilgi ve Indirimli Linkler

Sifirdan.Zirveye.Adim.Adim.Bol.Uygulamali.Java.Kursu.part1.rar

Sifirdan.Zirveye.Adim.Adim.Bol.Uygulamali.Java.Kursu.part2.rar

Sifirdan.Zirveye.Adim.Adim.Bol.Uygulamali.Java.Kursu.part3.rar

Sifirdan.Zirveye.Adim.Adim.Bol.Uygulamali.Java.Kursu.part4.rar

Sifirdan.Zirveye.Adim.Adim.Bol.Uygulamali.Java.Kursu.part5.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss